Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2010 - Cilt 30 Sayı 6

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1779
El İşaret Parmağının Ekstensörlerinin Anatomik Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1779-86
doi: 10.5336/medsci.2009-13241
EN
Tam Metin
1787
Sevoflurane Elimination and Hystopathological Changes in Lung, Liver, Kidney and Brain Tissues
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1787-94
doi: 10.5336/medsci.2009-12505
TR
Tam Metin
1795
The Effect of Sildenafil Citrate on IGF-1 and bFGF Expression Acting on Endometrial Receptivity in Controlled Ovarian Hyperstimulated Rats
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1795-805
doi: 10.5336/medsci.2009-16162
TR
Tam Metin
1806
Helicobacter pylori'nin Eşlik Ettiği ve Etmediği Gastritlerde Gen Ekspresyonları Farklı mıdır?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1806-13
doi: 10.5336/medsci.2009-14585
EN
Tam Metin
1814
İdiopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm Hastalarında IL-1? Genlerindeki Spesifik (-511, +3953) Polimorfizmler ve Bunların IL-1? Üretimindeki Olası Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1814-9
doi: 10.5336/medsci.2009-14707
EN
Tam Metin
1820
A Comparison of Continuous Sciatic Nerve Block and Patient Controlled Analgesia with Morphin for Postoperative Analgesia in Children Undergoing Major Foot Surgery
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1820-6
doi: 10.5336/medsci.2009-15014
TR
Tam Metin
1827
V-VIII. Kranial Sinirlerin MRG ile Görüntülenmesi; b-FFE, T2W Drive, T2W TSE ve Post Contrast T1A Sekansların Değeri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1827-36
doi: 10.5336/medsci.2009-13062
EN
Tam Metin
1837
Aktif ya da İnaktif Behçet Hastalığı Bulunan Hastaların Serum İnterlökin-6 ve Adiponektin Seviyeleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1837-44
doi: 10.5336/medsci.2009-15065
EN
Tam Metin
1845
Poliklinik Hastalarında Vitamin B12 Eksikliği ve Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1845-51
doi: 10.5336/medsci.2009-12245
EN
Tam Metin
1852
Parkinsonlu Hastaların Depresyon Tedavisinde Sertralinin Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1852-7
doi: 10.5336/medsci.2009-14160
EN
Tam Metin
1858
Serviks Kanserinin Düşük Doz Hızlı Brakiterapisinde Yarı Esnek Bir Aplikatörün Hareketinin Doz Dağılımları Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1858-68
doi: 10.5336/medsci.2009-14229
EN
Tam Metin
1869
Hastanelerde Çalışan Türk Hemşirelerde Kas-İskelet Rahatsızlıkları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1869-75
doi: 10.5336/medsci.2009-13539
EN
Tam Metin
1876
Otopsi Çalışanlarında Tüberkülin Deri Testi ve Tüberküloz Riski
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1876-83
doi: 10.5336/medsci.2009-12572
EN
Tam Metin
1884
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS)'nda Serum Nöron-Spesifik Enolaz (NSE) ve Homosistein Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1884-90
doi: 10.5336/medsci.2009-13868
EN
Tam Metin
1891
Kriptojenik Siroz ve Hemokromatozisli Türk Hastalarda HFE Gen Mutasyon Taraması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1891-5
doi: 10.5336/medsci.2009-15088
EN
Tam Metin
1896
Prophylactic and Therapeutic Effects of Carnosine in Ischemia Reperfusion Injury of Liver
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1896-905
doi: 10.5336/medsci.2009-13942
TR
Tam Metin
1906
Benign Prostat Hiperplazili Hastaların Partnerlerinin Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi: Benign Prostat Hiperplazisi Kadınları Rahatsız Ediyor mu?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1906-10
doi: 10.5336/medsci.2009-14622
EN
Tam Metin
1911
Diz Osteoartritli Hastalarda Tek Doz Transdermal Flurbiprofen Uygulamasının Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1911-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9739
EN
Tam Metin
1917
Mobbing in Working Life and Its Effects on Health: A Cross Sectional Study Among Privately-Owned Bank Workers
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1917-27
doi: 10.5336/medsci.2009-13163
TR
Tam Metin
1928
Headaches in Childhood
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1928-36
doi: 10.5336/medsci.2009-13840
TR
Tam Metin
1937
Tükürük Bezinde Pleomorfik Adenoma Tanısında Hangi Sitolojik Özellikler Önemli?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1937-43
doi: 10.5336/medsci.2009-10833
EN
Tam Metin
1944
Fluoresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) Yöntemi ile Saptanan Yüksek Oranda Çoklu Kandidemi: Klinik ve Prognostik Anlamı Nedir?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1944-52
doi: 10.5336/medsci.2009-14236
EN
Tam Metin
1953
Antibiotic Therapy for Intraabdominal Abscess Developed Following Appendectomy
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1953-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13513
TR
Tam Metin
1958
Denizli İlindeki Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Oranı ve Çeşitli Risk Faktörleriyle İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1958-64
doi: 10.5336/medsci.2009-12541
EN
Tam Metin
1965
Long Term Outcomes and Couples' Satisfaction with Three-Piece Inflatable Penile Prosthesis Surgery in the Treatment of Erectile Dysfunction
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1965-70
doi: 10.5336/medsci.2009-14125
TR
Tam Metin
1971
İnsan Akciğer Dokusunda MCC, TARC ve CD 1 4 Antijenlerinin İmmünohistokimyasal Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1971-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13920
EN
Tam Metin
1979
Kornea Yapısında Cinsiyete Göre Yaşa Bağlı Ultrastrüktürel Değişiklikler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1979-86
doi: 10.5336/medsci.2009-14499
EN
Tam Metin
1987
Properties of Patients Followed-Up with Diagnosis of Primary Spinal Cord Tumor
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1987-92
doi: 10.5336/medsci.2009-13953
TR
Tam Metin
1993
Gestasyonel Yaş ile Dirsek Genişliği, Bilek Genişliği ve Önkol Uzunluğu Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):1993-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13696
EN
Tam Metin
1999
Anne Babalar Ne Biliyor? Türkiye'de 631 Anne Babanın Pediatrik İlkyardım Bilgisi Üzerine Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):
doi: 10.5336/medsci.2009-14589
EN
Tam Metin
2004
Kayseri'deki Diyabet Hastalarının Diyabet Bakımı ile İlgili Tavsiyelere Uyumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2004-10
doi: 10.5336/medsci.2009-13524
EN
Tam Metin
.: DAVETLİ YORUM
2011
Ways for Overcoming Drug Resistance in Cancer: Designing New Drugs: Invited Commentary
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2011-6
doi: 10.5336/medsci.2010-21607
TR
Tam Metin
2017
Koroner Arter Bypas Greftleme İçin Radyal Arterin Çıkarılmasında Karbondioksit Kullanılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2017-9
doi: 10.5336/medsci.2010-21764
EN
Tam Metin
.: DERLEME
2020
Evidence Based Health Policy-Making and Health Technology Assessment: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2020-4
doi: 10.5336/medsci.2009-14686
TR
Tam Metin
.: BİLİMSEL MEKTUP
2025
Tavşan Ekstremitelerindeki Deneysel Çalışmalarda Kullanılacak Pratik Bir Sargı Yöntemi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2025-6
doi: 10.5336/medsci.2010-17434
EN
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
2027
Leflunomid Kullanımı ile İlişkili Tekrarlayan Gastrointestinal Kanama, Batın İçi Apse, Kandidemi ve Menenjit Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2027-30
doi: 10.5336/medsci.2008-10268
EN
Tam Metin
2031
Pulmoner Alveolar Mikrolitiazis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2031-3
doi: 10.5336/medsci.2008-9914
EN
Tam Metin
2034
A Rare Complication of Pica: Tile Fragment Aspiration: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2034-6
doi: 10.5336/medsci.2008-7517
TR
Tam Metin
2037
Co-occurrence of Inversion 16 and Trisomy 22 Cytogenetic Abnormalities in a Relapse Phase Acute Non-Lymphocytic Leukemia Case
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2037-40
doi: 10.5336/medsci.2008-10249
TR
Tam Metin
2041
Erişkin Bir Hastada Sağ İntratorasik Böbrek
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2041-4
doi: 10.5336/medsci.2008-10378
EN
Tam Metin
2045
Joubert Sendromunda Anestezi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2045-7
doi: 10.5336/medsci.2008-10159
EN
Tam Metin
2048
Müsinöz Kistadenokarsinom: Meme Kanserinin Nadir Bir Varyantı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2048-51
doi: 10.5336/medsci.2008-10232
EN
Tam Metin
2052
Servikal Spinal Dismorfizm: Kraniovertebral Bileşkenin Nadir İki Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2052-6
doi: 10.5336/medsci.2009-15408
EN
Tam Metin
2057
Kistik Pankreatik Neoplazmı Taklit Eden Primer Pankreatik Kist Hidatik: İki Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2057-60
doi: 10.5336/medsci.2009-13364
EN
Tam Metin
2061
Atipik Virchow-Robin Mesafeleri: Yedi Adet Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2061-6
doi: 10.5336/medsci.2009-13481
EN
Tam Metin
2067
İnflamatuar Miyofibroblastik Mesane Tümörü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2067-71
doi: 10.5336/medsci.2009-14199
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
2072
İç Hastalıkları Uzmanında Fasiola Hepatika Enfestasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2072-3
doi: 10.5336/medsci.2010-20991
EN
Tam Metin
.: GEÇEN SAYININ BİLMECE OLGUSUNUN YANITI
2074
Chondrodermatitis Nodularis Helicis Chronica: Answer of the Last Issue Case Question
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2074-6
doi: 10.5336/medsci.2010-22398
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014