Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012 - Cilt 32 Sayı 2

Yayınlanma Tarihi: 05.03.2012
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
301
Kırk Yaşın Üzerindeki İnsanlarda Tetanoz Antitoksin Titre Düzeylerinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):301-7
doi: 10.5336/medsci.2010-21983
EN
Tam Metin
308
The Relationship Between Anxiety Levels of Adolescents Who Undergo Surgical Interventions and Their Parents and Analysis of Anxiety Causes
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):308-15
doi: 10.5336/medsci.2010-22406
TR
Tam Metin
316
Comparison of Effectiveness of Ergotherapy in Different Types of Multiple Sclerosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):316-23
doi: 10.5336/medsci.2011-22633
TR
Tam Metin
324
Sirotik Olmayan Kronik Hepatit B'li Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kemik Döngüsü Göstergelerinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):324-30
doi: 10.5336/medsci.2011-22718
EN
Tam Metin
331
Diagnosing Diabetes from Breath Odor Using Artificial Neural Networks
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):331-6
doi: 10.5336/medsci.2011-22770
TR
Tam Metin
337
Comparison of Substances Used for Prevention of Intra-Abdominal Adhesions: An Experimental Study in Rats
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):337-45
doi: 10.5336/medsci.2011-22902
TR
Tam Metin
346
Outcomes of Incisional Hernia Repair Following Liver Transplantation
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):346-53
doi: 10.5336/medsci.2011-22984
TR
Tam Metin
354
Effect of Noise Application on Hearing Following Exogenous Glucocorticoid Exposure an Experimental Animal Study
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):354-63
doi: 10.5336/medsci.2011-22997
TR
Tam Metin
364
Assessment of Nutritional Habits and Obesity Situations of Adolescents in 16-18 Age Group
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):364-70
doi: 10.5336/medsci.2011-23049
TR
Tam Metin
371
Accuracy of Fever Perception and Estimation of Fever by Touching
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):371-5
doi: 10.5336/medsci.2011-23614
TR
Tam Metin
376
Tekrarlayan Gebelik Kaybı Sayısı ile Trombofilik Faktörler Arasında İlişki Yoktur
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):376-81
doi: 10.5336/medsci.2011-23624
EN
Tam Metin
382
Assessment of Ophtalmologists' Approach to Medical, Legal and Ethical Problems in Process of Corneal Transplantation
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):382-8
doi: 10.5336/medsci.2011-22751
TR
Tam Metin
389
Göğüs Ağrısı, Baş Ağrısı ve Eklem Ağrısına İklimin Etkisi: 1900 Metre Yükseklikte Bir Hastaneden Alınan Sonuçlar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):389-93
doi: 10.5336/medsci.2011-23837
EN
Tam Metin
394
Retrospective Evaluation of the Efficacy of Superficial Cervical Block on the Postoperative Use of Tramadol in Thyroid Surgery Under General Anesthesia
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):394-8
doi: 10.5336/medsci.2011-23996
TR
Tam Metin
399
Subhipnotik Dozda Ketaminin Rokuronyumun Nöromusküler Blok Özellikleri ve Entübasyon Kalitesine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):399-406
doi: 10.5336/medsci.2011-24028
EN
Tam Metin
407
Akciğer Kanserinin Teşhisinde ve Mediastinal Evrelemesinde Eş Zamanlı Endobronşiyal Ultrason Kılavuzlu Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Rolü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):407-14
doi: 10.5336/medsci.2011-24056
EN
Tam Metin
415
Assessment of Macula and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness with Optical Coherence Tomography in Myopia
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):415-27
doi: 10.5336/medsci.2011-24097
TR
Tam Metin
428
Özofagojejunostomi Anastomozunda Kullanılan Stapler Boyunun Etkisi: Total Gastrektomiden Sonra Anastomoz Kaçağı ve Darlıklar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):428-31
doi: 10.5336/medsci.2011-24291
EN
Tam Metin
432
Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Virüs Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Gözlemleri ve Fatalitenin Öngördürücüleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):432-7
doi: 10.5336/medsci.2011-24358
EN
Tam Metin
438
Invasive Device-Related Nosocomial Infection Surveillance in Intensive Care Unit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):438-43
doi: 10.5336/medsci.2011-24387
TR
Tam Metin
444
Nar Suyunun Sıçan Akciğerinde Diyabete Bağlı Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):444-52
doi: 10.5336/medsci.2011-24472
EN
Tam Metin
453
Effect of Genotype on Plasma and Urinary Adrenomedullin Levels in Children with Familial Mediterranean Fever
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):453-8
doi: 10.5336/medsci.2011-24628
TR
Tam Metin
459
Osteoporozu Olan ve Olmayan Diz Osteoartritli Postmenopozal Kadınlarda İdrar CTX-II Düzeylerinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):459-65
doi: 10.5336/medsci.2011-24719
EN
Tam Metin
466
Adolesanlarda Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında MIDAS Ölçeğinin Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):466-71
doi: 10.5336/medsci.2011-25330
EN
Tam Metin
472
Organofosfat Zehirlenmesinin Tedavisinde Tek Doz Pralidoksim ile Pralidoksim İnfüzyonunun Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):472-7
doi: 10.5336/medsci.2011-24589
EN
Tam Metin
478
Retrospective Results of Malignant Glioma Patients Receiving Primary and/or Postoperative Radiotherapy and Comparison with Different Prognostic Indices
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):478-84
doi: 10.5336/medsci.2011-25461
TR
Tam Metin
485
TNF İnhibitörleri ile Tedavi Edilen Romatoid Artrit Hastalarında Doğal Öldürücü Hücre Toksisitesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):485-93
doi: 10.5336/medsci.2011-26488
EN
Tam Metin
.: DERLEME
494
Karotid-Femoral (Aortik) Nabız Dalga Hızı ve Paraoksonaz 1 Aktivitesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):494-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22278
EN
Tam Metin
.: BİLİMSEL MEKTUP
499
Nano Gold and Biomedicine: Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):499-506
doi: 10.5336/medsci.2010-21147
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
507
Organik Yabancı Cismin Ön Kamarada Uzun Süreli Retansiyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):507-10
doi: 10.5336/medsci.2009-15625
EN
Tam Metin
511
Undetected Intraocular Foreign Body: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):511-4
doi: 10.5336/medsci.2009-15738
TR
Tam Metin
515
Post-Spinal Tinnitus Requiring Treatment: Efficacy of Epidural Blood Patch: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):515-9
doi: 10.5336/medsci.2009-16013
TR
Tam Metin
520
Diş Teknisyeninde Pnömokonyoz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):520-3
doi: 10.5336/medsci.2009-16068
EN
Tam Metin
524
Pupillary Block Glaucoma in a Patient Who Underwent Inverted Implantation of Intraocular Lens: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):524-8
doi: 10.5336/medsci.2009-16229
TR
Tam Metin
529
Oküler Toksoplazmozise Sekonder Retinal Neovaskülarizasyon Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):529-31
doi: 10.5336/medsci.2009-13772
EN
Tam Metin
532
Akut Posterior Multifokal Pigment Epitelyopatisinin Granülomatöz Anterior Üveit ile Olan İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):532-6
doi: 10.5336/medsci.2009-16628
EN
Tam Metin
537
Norwegian Scabies After Topical Corticosteroid Use: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):537-40
doi: 10.5336/medsci.2010-16796
TR
Tam Metin
541
Üriner İnkontinans ve Piyonefroza Neden Olan Üretraya Açılımlı Ektopik Megaüreter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):541-4
doi: 10.5336/medsci.2009-16706
EN
Tam Metin
545
Adezif Yapıştırılan Kulak Protezinin Oryantasyonunda Modifiye Bir Teknik
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):545-8
doi: 10.5336/medsci.2010-16959
EN
Tam Metin
549
A Case of Extranodal Marginal Zone Lymphoma of the Lung: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):549-54
doi: 10.5336/medsci.2009-16668
TR
Tam Metin
555
Cruris Posteriorda Enfekte Primer Musküler Hidatik Hastalığı, Çok Nadir Bir Lokalizasyon
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):555-8
doi: 10.5336/medsci.2010-18812
EN
Tam Metin
559
İntihar Davranışı Olan İki Olguda Masif Metformin Aşırı Dozu: Kısa Bildiri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):559-62
doi: 10.5336/medsci.2010-19297
EN
Tam Metin
563
Transobturator Midurethral Sling Operasyonu Sonrası Gelişen Unilateral Uyluk Hematom ve Apsesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):563-5
doi: 10.5336/medsci.2010-20064
EN
Tam Metin
566
Asit ile Gelen Bir Polispleni Sendromu Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):566-9
doi: 10.5336/medsci.2010-20217
EN
Tam Metin
570
Kemik Sintigrafısinde Bilateral Akciğerlerde Difüz Tc-99m-MDP Tutulumunun Gözlenmesinin Ardından Sol Akciğerden Küçük Hücreli Dışı Karsinom Tanısı Alan Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):570-3
doi: 10.5336/medsci.2010-20413
EN
Tam Metin
574
Frontal Lobda Ekstraventriküler Kolloid Kist
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):574-7
doi: 10.5336/medsci.2010-20475
EN
Tam Metin
578
Son Dönem Böbrek Yetmezliğine İlerleyen Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Bir Çölyak Hastalığı Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):578-80
doi: 10.5336/medsci.2010-21128
EN
Tam Metin
581
Utilization of Hyperbaric Oxygen in Treatment of Corneal Neovascularization Due to Herpes Simplex Keratitis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):581-4
doi: 10.5336/medsci.2010-21511
TR
Tam Metin
585
İlerlemiş Hepatoselüler Karsinomlu Hastada Muhtemelen Sorafenibe Bağlı Olan Hiperkalemi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):585-7
doi: 10.5336/medsci.2010-21468
EN
Tam Metin
588
Lactococcus garviae Endocarditis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):588-92
doi: 10.5336/medsci.2010-21674
TR
Tam Metin
.: ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
593
Çok Bölgeli Elastofibromanın FDG PET/BT Görüntüsü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):593-6
doi: 10.5336/medsci.2010-21959
EN
Tam Metin
597
Nekrotizan Enterokolit Olgusunda, Abdominal Radyografide Pnömatozis İntestinalis ve Portal Gaz Görünümü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):597-8
doi: 10.5336/medsci.2010-21970
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
599
Polistemia Vera (Vaquez Hastalığı): Spontan Koroner Arter Diseksiyonunun Olası Bir Nedeni
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(2):599-600
doi: 10.5336/medsci.2011-22458
EN
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014