Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi Yayınlanacak Makaleler

1.
Yaşlı Bireylerde Benlik Saygısı, Ölüm Kaygısı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83275
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
2.
The Scale of Sexual Harassment Behaviors Coming to Care Workers from Patients or Clients Turkish Validity and Reliability Study: A Methodological Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85165
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
3.
Evidence-Based Practices and Research Results of Surgical Unit Manager Nurses Using Obstacles and Proposals
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83187
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
4.
Investigation of the Relationship Between Learning Needs and Anxiety of Surgical Patients
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83062
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
5.
Pandemide Çevrim İçi ve Yüz Yüze Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Koronavirüs Korkularının Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85337
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
6.
Parents' and Children's Knowledge of and Attitudes towards Child Sexual Abuse: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85187
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
7.
Cerrahi Hastalarında Perioperatif Basınç Yaralanması İnsidansının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
10.5336/nurses.2021-84832
doi: 10.5336/nurses.2021-84832
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
8.
The Effect of Cardiovascular Disease Risk Information on Diabetes Self-Management and Metabolic Outcomes in Individuals with Diabetes: A Descriptive and Cross-sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85382
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
9.
Process Experiences of Patients Receiving Dialysis Treatment and Renal Transplantation and Their Relatives: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82242
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
10.
Assessment of the Effect of Fear of Pain on Pain Intensity in Patients with Knee Arthroscopy
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
doi: 10.5336/nurses.2021-83726
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
11.
Hemşirelerin Besin-İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen İlişkili Diğer Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84755
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
12.
Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Korkusu ve Aşıya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83719
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
13.
The Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Quality of Life in Pregnant Women
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83560
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
14.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelerin El Hijyeni İnançları ve Uygulama Durumları: Tanımlayıcı Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85041
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
15.
Nursing Care of a Patient with Chronic Kidney Failure Based on Theory of Uncertainty in Illness
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84101
OLGU SUNUMU
TR
16.
Determination of Hemodialysis Patients' Self-Care Behaviors of Fistula Care: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84327
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
17.
COVID-19 Vaccine Acceptance and Hesitancy Among Nurses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82273
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
18.
Compassion Satisfaction, Burnout and Compassion Fatigue within the Context of the Dimensions of the Professional Quality of Life Scale in Nurses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82609
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
19.
Investigation of Nurses' Knowledge and Attitudes About Evidence-Based Nursing
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82436
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
20.
Analysing of Nurses' Attitudes Towards Evidence-Based Practices and Affecting Factors-A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84508
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
21.
Determination of the Nurses' Attitudes Towards Vital Signs Monitoring
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84058
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
22.
The Relationship Between Health Perceptions and Health Anxiety Levels of Nursing Department Students
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83120
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
23.
The Effect of Nursing Professional Satisfaction and Teamwork Attitude on Evidence-Based Nursing Attitude: A Multivariate Analysis
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84661
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
24.
Evaluation of Constipation and Affecting Factors in Nursing Students: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85055
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
25.
Nursing Students' Individual Innovation Characteristics and Lifelong Learning Tendencies
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82452
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
26.
Nursing Students the Attitude Towards E-Learning Scale: A Methodological Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84651
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
27.
Investigation of the Effect of Nursing Students' Fear of Coronavirus on Care Behaviors: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84438
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
28.
Determining the Relationship Between Nursing Students' Perception of Self-Efficacy and Their Status of Performing Invasive Nursing Interventions and Views About Clinical Practice
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82916
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
29.
Investigation of the Relationship Between the Problem Internet Use and the Perception of Self-Efficacy of Nursing Students: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-79149
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
30.
Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları, İş Tatminleri ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82214
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
31.
Examination of Oxygen Saturation Measurement Values Obtained From Paretic/Plegic and Unaffected Sides in Patients Who Experienced Stroke
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83495
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
32.
Adaptation in Patients Diagnosed with Heart Failure: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85003
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
33.
The Effect of Aromatherapy by Inhalation and Massage in the Management of Cancer-Related Anxiety: A Systematic Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84321
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
34.
The Effect of Breast Self-Examination Education on the Knowledge and Practices of Student Nurses: Experimental Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85367
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
35.
Investigation of the Relationship Between the Compassion and Depression Levels of Primary Caregivers of Individuals with Chronic Disease
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82824
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
36.
Functional Health Patterns Model of Intensive Care Patient with Marfan Syndrome, Nursing Care Management According to NANDA-I and NIC Interventions
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
doi: 10.5336/nurses.2020-80635
OLGU SUNUMU
TR
37.
Türkiye'deki Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumları
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83339
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
38.
Correlation Between Health Perception and Psychological Resilience in Pandemic Outbreaks: The COVID-19 Case Analytical Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85654
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
39.
Determining the Relationship Between University Students' Views on Distance Education and COVID-19 Phobia During the Pandemic Process
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82992
TR
40.
COVID-19 Salgını Sırasında Hemşirelerde Koronafobi, Şefkat Algısı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85171
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
41.
Effect of Nursing Care on Exam Anxiety Based on Roy Adaptation Model and Cognitive Behavioral Therapy Approach
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-79403
OLGU SUNUMU
TR
42.
Domestic Violence Awareness of Students of Vocational School of Healthcare Services and Affecting Factors: Descriptive Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84294
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
43.
Determination of Attitudes Towards Patient Rights of Vocational School of Health Students
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83174
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
44.
Health Professionals' Barriers Skin to Skin Contact After Birth: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84595
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
45.
Nursing Care of a Patient with Cerebral Hydatid Cyst According to Orem's Self-Care Deficiency Theory
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85931
OLGU SUNUMU
TR
46.
The Measures to Prevent Cyber Violence and the Roles of Nurses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81741
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
47.
Hemşirelik Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Oyunun Etkisi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83054
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
48.
COVID-19 Pandemisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84331
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
49.
Hemşirelere Algoritma Rehberliğinde Yerinde Simülasyon ile Verilen Eğitimin Basınç Yarasını Önlemeye Etkisi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82541
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
50.
Yoğun Bakım Ünitesi Mobilizasyon Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83032
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
51.
Kolorektal Cerrahi Öncesi Hastalarda Uyku Kalitesini Artırmada Uyku Hijyeni Konusunda Görsel Materyal Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82360
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
52.
Effects of the Telephone-Based Motivational Interviewing in Adults with Type 2 Diabetes: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84110
TR
53.
Nursing Care Given with NANDA, NOC and NIC Classification Systems in Line with the Model for Nursing Based on Activities of Living: Example of COVID-19 Case
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82377
OLGU SUNUMU
TR
54.
RETRACTION : Adaptation of the Carer Supportive Need Assesment Tool to Turkish
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014