Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences Article In Press

1.
Nursing Care of Individual Undergoing Open Hearth Surgery According to the ROY Adaptation Model, NANDA, NIC and NOC Classification Systems
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80569
CASE REPORTS
TR
2.
The Relationship of Social Media Use with Depression and Loneliness in Adolescents
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82198
ORIGINAL RESEARCH
TR
3.
Yaşlı Bireylerde Benlik Saygısı, Ölüm Kaygısı ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83275
ORIGINAL RESEARCH
EN
4.
Maternal Opinions on the Effects of Grandmothers on Breastfeeding Behavior
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81434
ORIGINAL RESEARCH
TR
5.
21-65 Yaş Arası Kadınların Pap Smear Tarama Testi Hakkındaki Bilgi Durumlarının Sağlık İnanç Modeline Göre Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81645
ORIGINAL RESEARCH
EN
6.
The Level of Patients' Satisfaction with Practices Related to Pain After Abdominal Surgery
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82032
TR
7.
Nedensel Yükleme Kuramı Doğrultusunda Verilen Eğitimin Hemşirelerin Tıbbi Hata Nedenlerini Belirlemelerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82037
ORIGINAL RESEARCH
EN
8.
Evidence-Based Practices and Research Results of Surgical Unit Manager Nurses Using Obstacles and Proposals
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83187
ORIGINAL RESEARCH
TR
9.
Development of Discharge Training Satisfaction Scale for Surgical Patients
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81078
ORIGINAL RESEARCH
TR
10.
Investigation of the Relationship Between Learning Needs and Anxiety of Surgical Patients
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83062
ORIGINAL RESEARCH
TR
11.
Surgery Nurses' Emotions, Behaviors and Difficulties they Encountered Related to Elderly Patient Car
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81170
ORIGINAL RESEARCH
TR
12.
Satisfaction Levels of Patients Hospitalized in Surgical Clinics for Nursing Care and Determination of Affecting Factors
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81280
ORIGINAL RESEARCH
TR
13.
Pandemide Çevrim İçi ve Yüz Yüze Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Koronavirüs Korkularının Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85337
ORIGINAL RESEARCH
EN
14.
The Effect of COVID-19 Infection on Nurses' Anxiety and Hopelessness Levels
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80790
ORIGINAL RESEARCH
TR
15.
Stress and Online Learning Environment Perceptions of Midwifery Students Taking Online Courses During COVID-19 Process
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81660
ORIGINAL RESEARCH
TR
16.
Care of a Patient with COVID-19 in the Intensive Care Unit
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80959
CASE REPORTS
TR
17.
Parents' and Children's Knowledge of and Attitudes towards Child Sexual Abuse: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85187
ORIGINAL RESEARCH
TR
18.
Cerrahi Hastalarında Perioperatif Basınç Yaralanması İnsidansının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
10.5336/nurses.2021-84832
doi: 10.5336/nurses.2021-84832
ORIGINAL RESEARCH
EN
19.
The Effect of Cardiovascular Disease Risk Information on Diabetes Self-Management and Metabolic Outcomes in Individuals with Diabetes: A Descriptive and Cross-sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85382
ORIGINAL RESEARCH
TR
20.
Process Experiences of Patients Receiving Dialysis Treatment and Renal Transplantation and Their Relatives: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82242
ORIGINAL RESEARCH
TR
21.
Assessment of the Effect of Fear of Pain on Pain Intensity in Patients with Knee Arthroscopy
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
doi: 10.5336/nurses.2021-83726
ORIGINAL RESEARCH
TR
22.
The Determining Knowledge and Attitude of Midwife and Nurses Towards Infertility
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80920
ORIGINAL RESEARCH
TR
23.
Hemşirelerin Besin-İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen İlişkili Diğer Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84755
ORIGINAL RESEARCH
EN
24.
Investigation of Person Organization and Job Fits of Different Generations Nurses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80086
ORIGINAL RESEARCH
TR
25.
Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Korkusu ve Aşıya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83719
ORIGINAL RESEARCH
EN
26.
Yetişkin Nüfuslarda Gastroözofageal Reflü, Laringofaringeal Reflü ve Uyku Kalitesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80476
ORIGINAL RESEARCH
EN
27.
The Relationship between Healthy Lifestyle Behaviors and Quality of Life in Pregnant Women
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83560
ORIGINAL RESEARCH
TR
28.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelerin El Hijyeni İnançları ve Uygulama Durumları: Tanımlayıcı Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85041
ORIGINAL RESEARCH
EN
29.
Investigation of the Psychometric Properties of the Turkish Version of Handover Evaluation Scale
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-81001
ORIGINAL RESEARCH
TR
30.
Nursing Care of a Patient with Chronic Kidney Failure Based on Theory of Uncertainty in Illness
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84101
CASE REPORTS
TR
31.
Determination of Hemodialysis Patients' Self-Care Behaviors of Fistula Care: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84327
ORIGINAL RESEARCH
TR
32.
COVID-19 Vaccine Acceptance and Hesitancy Among Nurses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82273
ORIGINAL RESEARCH
TR
33.
Compassion Satisfaction, Burnout and Compassion Fatigue within the Context of the Dimensions of the Professional Quality of Life Scale in Nurses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82609
ORIGINAL RESEARCH
TR
34.
Investigation of Nurses' Knowledge and Attitudes About Evidence-Based Nursing
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82436
ORIGINAL RESEARCH
TR
35.
Analysing of Nurses' Attitudes Towards Evidence-Based Practices and Affecting Factors-A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84508
ORIGINAL RESEARCH
TR
36.
Determination of the Nurses' Attitudes Towards Vital Signs Monitoring
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84058
ORIGINAL RESEARCH
TR
37.
The Relationship Between Health Perceptions and Health Anxiety Levels of Nursing Department Students
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83120
ORIGINAL RESEARCH
TR
38.
The Effect of Nursing Professional Satisfaction and Teamwork Attitude on Evidence-Based Nursing Attitude: A Multivariate Analysis
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84661
ORIGINAL RESEARCH
TR
39.
Evaluation of Constipation and Affecting Factors in Nursing Students: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85055
ORIGINAL RESEARCH
TR
40.
Nursing Students' Individual Innovation Characteristics and Lifelong Learning Tendencies
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82452
ORIGINAL RESEARCH
TR
41.
The Effect of Standardized Patient Use on Skills, Satisfaction and Self-Confidence in Deep Breathing and Coughing Exercise Training of Nursing Students
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81487
TR
42.
Nursing Students the Attitude Towards E-Learning Scale: A Methodological Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84651
ORIGINAL RESEARCH
TR
43.
Investigation of the Effect of Nursing Students' Fear of Coronavirus on Care Behaviors: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84438
ORIGINAL RESEARCH
TR
44.
Determining the Relationship Between Nursing Students' Perception of Self-Efficacy and Their Status of Performing Invasive Nursing Interventions and Views About Clinical Practice
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82916
ORIGINAL RESEARCH
TR
45.
Investigation of the Relationship Between the Problem Internet Use and the Perception of Self-Efficacy of Nursing Students: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-79149
ORIGINAL RESEARCH
TR
46.
Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları, İş Tatminleri ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82214
ORIGINAL RESEARCH
EN
47.
Examination of Oxygen Saturation Measurement Values Obtained From Paretic/Plegic and Unaffected Sides in Patients Who Experienced Stroke
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83495
ORIGINAL RESEARCH
TR
48.
Adaptation in Patients Diagnosed with Heart Failure: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85003
ORIGINAL RESEARCH
TR
49.
The Effect of Aromatherapy by Inhalation and Massage in the Management of Cancer-Related Anxiety: A Systematic Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84321
ORIGINAL RESEARCH
TR
50.
The Effect of Breast Self-Examination Education on the Knowledge and Practices of Student Nurses: Experimental Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85367
ORIGINAL RESEARCH
TR
51.
Investigation of the Relationship Between the Compassion and Depression Levels of Primary Caregivers of Individuals with Chronic Disease
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82824
ORIGINAL RESEARCH
TR
52.
Functional Health Patterns Model of Intensive Care Patient with Marfan Syndrome, Nursing Care Management According to NANDA-I and NIC Interventions
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
doi: 10.5336/nurses.2020-80635
CASE REPORTS
TR
53.
Navigator Nurse: Determining the Views of Nursing Students
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80815
ORIGINAL RESEARCH
TR
54.
Dahili Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyeti ve Taburculuğa Hazır Olma Durumları
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81438
ORIGINAL RESEARCH
EN
55.
Türkiye'deki Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumları
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83339
ORIGINAL RESEARCH
EN
56.
The Effect of Obesity on Quality of Life During Pregnancy
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82016
ORIGINAL RESEARCH
TR
57.
Correlation Between Health Perception and Psychological Resilience in Pandemic Outbreaks: The COVID-19 Case Analytical Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85654
ORIGINAL RESEARCH
TR
58.
Determining the Relationship Between University Students' Views on Distance Education and COVID-19 Phobia During the Pandemic Process
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82992
TR
59.
COVID-19 Salgını Sırasında Hemşirelerde Koronafobi, Şefkat Algısı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85171
ORIGINAL RESEARCH
EN
60.
Hemşirelerin Çalışma Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Güçlendirilme Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-79429
ORIGINAL RESEARCH
EN
61.
Kendi Kendine Ayak Sağlığı Değerlendirme Aracı'nın Türkçe Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80956
ORIGINAL RESEARCH
EN
62.
Effect of Nursing Care on Exam Anxiety Based on Roy Adaptation Model and Cognitive Behavioral Therapy Approach
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-79403
CASE REPORTS
TR
63.
The Usage of Information Technologies in Health Education: Strengths and Weaknesses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83083
REVIEW
TR
64.
Domestic Violence Awareness of Students of Vocational School of Healthcare Services and Affecting Factors: Descriptive Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84294
ORIGINAL RESEARCH
TR
65.
Determination of Attitudes Towards Patient Rights of Vocational School of Health Students
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83174
ORIGINAL RESEARCH
TR
66.
Health Professionals' Barriers Skin to Skin Contact After Birth: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84595
ORIGINAL RESEARCH
TR
67.
Nursing Care of a Patient with Cerebral Hydatid Cyst According to Orem's Self-Care Deficiency Theory
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85931
CASE REPORTS
TR
68.
The Measures to Prevent Cyber Violence and the Roles of Nurses
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81741
ORIGINAL RESEARCH
TR
69.
COVID-19 Pandemisinde Telesağlık ve Telehemşirelik
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80858
REVIEW
EN
70.
Hemşirelik Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Oyunun Etkisi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83054
ORIGINAL RESEARCH
EN
71.
COVID-19 Pandemisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84331
ORIGINAL RESEARCH
EN
72.
Hemşirelere Algoritma Rehberliğinde Yerinde Simülasyon ile Verilen Eğitimin Basınç Yarasını Önlemeye Etkisi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82541
ORIGINAL RESEARCH
EN
73.
Primipar Gebelerin Doğum Şekline Yönelik Görüşleri: Niteliksel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80307
ORIGINAL RESEARCH
EN
74.
Yoğun Bakım Ünitesi Mobilizasyon Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83032
ORIGINAL RESEARCH
EN
75.
Kolorektal Cerrahi Öncesi Hastalarda Uyku Kalitesini Artırmada Uyku Hijyeni Konusunda Görsel Materyal Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82360
ORIGINAL RESEARCH
EN
76.
Effects of the Telephone-Based Motivational Interviewing in Adults with Type 2 Diabetes: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84110
TR
77.
Review of Theses in the Field of Nursing on Disasters Conducted in Turkey between the years 2000 and 2020
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80070
ORIGINAL RESEARCH
TR
78.
Nursing Care Given with NANDA, NOC and NIC Classification Systems in Line with the Model for Nursing Based on Activities of Living: Example of COVID-19 Case
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-82377
CASE REPORTS
TR
79.
Use of Ambient Assisted Living Technologies in Elderly Care: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81726
REVIEW
TR
80.
RETRACTION : Adaptation of the Carer Supportive Need Assesment Tool to Turkish
ORIGINAL RESEARCH
TR
81.
Intensive Care Nurses' Knowledge and Attitudes Regarding the Prevention of Pressure Ulcers
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81718
ORIGINAL RESEARCH
TR
82.
Assesment of Intensive Care Nurses' Delirium Knowledge Levels
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-81030
ORIGINAL RESEARCH
TR

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com