Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2013 - Cilt 33 Sayı 3

Yayınlanma Tarihi: 17.06.2013
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
601
Seks İşçilerinde Human Papilloma Virüs Varlığı ve Tiplerinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):601-6
doi: 10.5336/medsci.2011-26901
EN
Tam Metin
607
Killian Nazal Spekülüm Yardımıyla Lokal Tonsillektomi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):607-12
doi: 10.5336/medsci.2011-27871
EN
Tam Metin
613
Environmental Diseases Due to Asbestos Exposure in Two Different Regions in the Rural Area of Sivas
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):613-20
doi: 10.5336/medsci.2012-28482
TR
Tam Metin
621
Üniversite Hastanesi Doktorlarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkında Fikirleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):621-9
doi: 10.5336/medsci.2012-28699
EN
Tam Metin
630
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Serum ve Boş Oksidatif Stres İndeksi ile İnfarkt Volümü Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):630-4
doi: 10.5336/medsci.2012-29392
EN
Tam Metin
635
Deontological Crimes of the Community Pharmacies in İzmir
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):635-47
doi: 10.5336/medsci.2012-29778
TR
Tam Metin
648
Effectiveness of Sexual and Reproductive Health Education for the Parents of Individuals with Developmental Disability
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):648-55
doi: 10.5336/medsci.2012-30037
TR
Tam Metin
656
Gynecologic Problems in Elderly Women and Results of Gynecologic Cancer Screening
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):656-62
doi: 10.5336/medsci.2012-30074
TR
Tam Metin
663
Erişkin Türk Toplumunda Kan Yağlarındaki Bozulmayı Öngörmede Beden Yağı ve Antropometrik Ölçütlerin Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):663-72
doi: 10.5336/medsci.2012-30294
EN
Tam Metin
673
Bactericidal Effects of Uroepithelial Cells Against Streptococcus pyogenes and Escherichia coli in Patients with Behcet's Disease and in Healty Controls
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):673-7
doi: 10.5336/medsci.2012-30124
TR
Tam Metin
678
Özel Amino Asit Karışımının Sol Kolon Anastomozunun İyileşmesindeki Etkisi: Deneysel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):678-84
doi: 10.5336/medsci.2012-30385
EN
Tam Metin
685
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları ve Uyku Problemleri ile İlişkili Faktörler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):685-91
doi: 10.5336/medsci.2012-30441
EN
Tam Metin
692
Ağırlıkça Büyüme Eğrilerinin Oluşturulmasında Nonparametrik Kantil Regresyon ve En Küçük Medyan Kareler Regresyonunun Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):692-701
doi: 10.5336/medsci.2012-30442
EN
Tam Metin
702
The Effect of Psychopathology on the Quality of Life and the Disability of Patients with Chronic Neck Pain
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):702-10
doi: 10.5336/medsci.2012-30432
TR
Tam Metin
711
Characteristics of Tandır Burns Presenting to the Emergency Department
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):711-5
doi: 10.5336/medsci.2012-30624
TR
Tam Metin
716
The Relation of Paraoxonase Levels with the Histopathology of the Old Rat Liver Tissue After Repeated Desflurane Anesthesia
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):716-25
doi: 10.5336/medsci.2012-30654
TR
Tam Metin
726
Are Some Chronic Infections Probable Risk Factors for Acute Ischemic Stroke?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):726-31
doi: 10.5336/medsci.2012-30806
TR
Tam Metin
732
Smoking Status of Pulmonologists Who are Members of Turkish Thoracic Society and Factors Related to Their Being A Smoker
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):732-9
doi: 10.5336/medsci.2012-30872
TR
Tam Metin
740
Eight Year Treatment Outcomes of Soldiers with Tuberculosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):740-5
doi: 10.5336/medsci.2012-30474
TR
Tam Metin
746
Romatoid Artrite İklimin Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):746-50
doi: 10.5336/medsci.2012-31125
EN
Tam Metin
751
Correlation Structure Between Items and Sample Size Effects on Factoring: A Simulation Study
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):751-61
doi: 10.5336/medsci.2012-31129
TR
Tam Metin
762
Estimation of Shooting Distance with Flameless Atomic Absorption Spectrophotometry (FAAS) Method in Experimentally Formed Shooting Residues
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):762-8
doi: 10.5336/medsci.2012-31164
TR
Tam Metin
769
Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığı Tanısı Konulmuş Türk Hastalarda Pon L/M55 ve Q/R192 Genotiplerinin Dağılımı: Serum Lipitlerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):769-76
doi: 10.5336/medsci.2012-31126
EN
Tam Metin
777
Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Kardiyopulmoner Baypas Sonrası Oluşan Akciğer İskemisi-Reperfüzyon Hasarını Önlemede E Vitamininin Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):777-84
doi: 10.5336/medsci.2012-31228
EN
Tam Metin
785
Evaluation of 21 Cases with Brucellosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):785-91
doi: 10.5336/medsci.2012-31384
TR
Tam Metin
792
Çocuklarda Özofagusa Takılan Pil Yaralanmalarının Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):792-6
doi: 10.5336/medsci.2012-31412
EN
Tam Metin
797
Effect of Methylphenidate On Neuropsychological Functions in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):797-805
doi: 10.5336/medsci.2012-31505
TR
Tam Metin
806
Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde Hepatoselüler Karsinomalı Vakaların Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):806-13
doi: 10.5336/medsci.2012-31667
EN
Tam Metin
814
Yandaş Hastalığı Olmayan Obez Kadınların Yürüme Tipi Egzersize Uyumları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):814-9
doi: 10.5336/medsci.2012-31780
EN
Tam Metin
820
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu Gelişiminde Mevsimsel Etki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):820-4
doi: 10.5336/medsci.2012-31970
EN
Tam Metin
825
Three Dimensional Conformal External Accelerated Partial Breast Irradiation (APBI): Early Clinical Outcomes
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):825-35
doi: 10.5336/medsci.2012-31978
TR
Tam Metin
836
Deneysel Tavşan Retina Modelinde Ankaferd Hemostatın Retinal Apopitoza Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):836-44
doi: 10.5336/medsci.2012-32006
EN
Tam Metin
845
The Significance of Thrombin Generation Test in Recurrent Early Pregnancy Loss
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):845-53
doi: 10.5336/medsci.2012-32010
TR
Tam Metin
854
Non-Tuberculous Mycobacterial Lung Diseases: Retrospective Analysis of 42 Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):854-67
doi: 10.5336/medsci.2012-32048
TR
Tam Metin
868
The Rates of Effective INR Levels and the Relationship with Etiology in Patients with Warfarin Treatment
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):868-73
doi: 10.5336/medsci.2012-32101
TR
Tam Metin
874
Diltiazemin Ondansetron ile Birlikte Kullanımının Anestezi Almış Sıçan Elektrokardiyografisi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):874-8
doi: 10.5336/medsci.2012-32338
EN
Tam Metin
879
Sıçanlarda Uzun Süreli Böbrek İskemisi ve Reperfüzyon Hasarında L-Karnitinin Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):879-87
doi: 10.5336/medsci.2012-32674
EN
Tam Metin
888
Türk Popülasyonunda Disfaji ile Başvuran Hastalarda Eozinofilik Özofajit Sıklığı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):888-93
doi: 10.5336/medsci.2012-33171
EN
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
894
Central Diabetes Insipidus in a Young Patient with Leptomeningeal Metastasis Related Colon Cancer: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):894-7
doi: 10.5336/medsci.2012-29222
TR
Tam Metin
898
Meckel Divertikülünün Aksiyal Torsiyonu ve Gangreni: İlk Bebek Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(3):898-900
doi: 10.5336/medsci.2012-31372
EN
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014