Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2013 - Cilt 33 Sayı 2

Yayınlanma Tarihi: 25.02.2013
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
301
Üniversite Öğrencilerinde Premenstrüel Semptomların Prevalansı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):301-5
doi: 10.5336/medsci.2011-25764
EN
Tam Metin
306
Epidural Bupivakainin Propofol, Alfentanil, Veküronyum Dozlarına ve Nöromusküler Blok Üzerine Etkisi: Randomize Prospektif, Tek Kör Klinik Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):306-13
doi: 10.5336/medsci.2011-27673
EN
Tam Metin
314
1034 Türk Kadınında Modifiye Ferriman-Galwey Skorlama Sisteminin Hirsutizmin Değerlendirilmesinde Kritik Edilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):314-20
doi: 10.5336/medsci.2011-28028
EN
Tam Metin
321
Uterin Prolapsus Tedavisinde Hangisi En Uygun Tedavi Yöntemidir: Manchester Prosedürü veya Vajinal Histerektomi?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):321-5
doi: 10.5336/medsci.2011-28041
EN
Tam Metin
326
Tek Taraflı Alt Ekstremite Cerrahisinde Periferik Sinir Bloğu Sırasında Kullanılan %0,5'lik Ropivakaine, Sodyum Bikarbonat Eklenmesiyle Oluşturulan Alkalinizasyonun Blok Başlangıç/Sonlanış Zamanları, Blok Kalitesi ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):326-33
doi: 10.5336/medsci.2012-28361
EN
Tam Metin
334
Romatoid Artrit ve Sistemik Lupus Eritematozusta Parvovirüs B19'un Etiyolojik Rolünün İmmünolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):334-8
doi: 10.5336/medsci.2012-28484
EN
Tam Metin
339
Medial Kantal Bölge Defektleri İçin Uygun Bir Seçenek: Purse-String Kapama
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):339-43
doi: 10.5336/medsci.2012-28497
EN
Tam Metin
344
Investigation of Cardiac Pulsations in the Cutaneous Circulation in Patients with Essential Hypertension
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):344-52
doi: 10.5336/medsci.2012-28530
TR
Tam Metin
353
Comparison of Systemic, Intratympanic and Combination Therapy of the Steroids for the Treatment of Sudden Sensorineural Hearing Loss
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):353-9
doi: 10.5336/medsci.2012-28514
TR
Tam Metin
360
Evaluation of Plastic and Metal Handcuff-Related Injuries Under Custody in Medical Examinations
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):360-5
doi: 10.5336/medsci.2012-28651
TR
Tam Metin
366
Brain Natriuretic Peptide Level and Microproteinuria in Patients with Ischemic Stroke
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):366-73
doi: 10.5336/medsci.2012-28589
TR
Tam Metin
374
Yırtıklı Retina Dekolmanının Görme Prognozu Tahmininde Multifokal Elektroretinografinin ve Optik Koherens Tomografinin Katkıları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):374-83
doi: 10.5336/medsci.2012-29280
EN
Tam Metin
384
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Plazma Homosistein Seviyeleri: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):384-8
doi: 10.5336/medsci.2012-29486
EN
Tam Metin
389
Detection of PER-1 Type Extended Spectrum Beta Lactamase in the Acinetobacter baumannii Species Isolated from Blood Cultures and Investigation of Clonal Relationship
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):389-95
doi: 10.5336/medsci.2012-29481
TR
Tam Metin
396
Carpal Tunnel Syndrome: Relationship Between Occupational Risk Factors and Nondominant Hand
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):396-400
doi: 10.5336/medsci.2012-29592
TR
Tam Metin
401
Hekimlerin Biyoistatistik Bilgisini Belirlemeye Yönelik Uluslararası Anket Çalışması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):401-9
doi: 10.5336/medsci.2012-29673
EN
Tam Metin
410
Heavy Metal Contamination in Milk and Dairy Products
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):410-9
doi: 10.5336/medsci.2012-29718
TR
Tam Metin
420
What is the Importance of Demodex folliculorum and D. brevis in the Etiology of Blepharitis?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):420-4
doi: 10.5336/medsci.2012-29698
TR
Tam Metin
425
Nodus Sinuatrialis'in Üç Boyutlu Rekonstrüksiyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):425-31
doi: 10.5336/medsci.2012-29896
EN
Tam Metin
432
Katarakt Cerrahisi Sonrası Açık Açılı Hastalarda Ultrason Biyomikroskopisi ile Ölçülen Açı Parametrelerinin Belirleyicilik Değerleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):432-8
doi: 10.5336/medsci.2012-30006
EN
Tam Metin
439
Evaluation of the Risk Factors Affecting Hospital Mortality in Coronary Artery Bypass Reoperations
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):439-47
doi: 10.5336/medsci.2012-30079
TR
Tam Metin
448
Electronic Reference Use and Publication Ethics in Scientific Articles in the Area of Health Sciences
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):448-54
doi: 10.5336/medsci.2012-30089
TR
Tam Metin
455
The Relationship Between Tear Osmolarity, Ocular Surface Disease Index© and Other Tear Function Tests
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):455-63
doi: 10.5336/medsci.2012-30139
TR
Tam Metin
464
Mitral Kapak Aparatusunun Korunması: Bileaflet ve Monoleaflet Karşılaştırması (Orta Dönem Sonuçları)
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):464-8
doi: 10.5336/medsci.2012-30185
EN
Tam Metin
469
Deneysel Model Çalışması: 1/2-5/6 Nefrektomize ve Diyabetik Ratlarda Böbreğin Histomorfolojik ve Ultrastrüktürel Değişiklikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):469-77
doi: 10.5336/medsci.2012-30168
EN
Tam Metin
478
Enhanced Cisplatin Response with Histone Acetyl Transferase Inhibitor, Anacardic Acid, in Malignant Pleural Mesothelioma Cell Line
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):478-84
doi: 10.5336/medsci.2012-30329
TR
Tam Metin
485
Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Sepsis veya Sistemik İnflamatuar Sendrom Nedeni ile Gelişen Akut Böbrek Hasarı ile İlişkili Çoğul İlaç Direnci
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):485-92
doi: 10.5336/medsci.2012-30537
EN
Tam Metin
493
How to Interpret Relationship Between Ischemic Time and Ischemia/Reperfusion Injury in Langendorff Perfused Rat Hearts
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):493-500
doi: 10.5336/medsci.2012-30601
TR
Tam Metin
501
Çukurova Bölgesindeki Adli Otopsilerde Fasciola hepatica Seropozitifliğinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):501-4
doi: 10.5336/medsci.2012-30826
EN
Tam Metin
505
Validity and Reliability of Turkish Version of Epistemic Beliefs Inventory and Beliefs of Medical Students Towards Knowledge
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):505-15
doi: 10.5336/medsci.2012-31274
TR
Tam Metin
516
Epidural Doğum Analjezisinde Sufentanil Eklenen İki Farklı Bupivakain Dozunun Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):516-21
doi: 10.5336/medsci.2012-31532
EN
Tam Metin
522
Vernal Keratokonjonktivitli Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):522-9
doi: 10.5336/medsci.2012-31585
EN
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
530
Periferal Dentinojenik Hayalet Hücreli Tümör: Klinik, Histopatolojik ve Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):530-6
doi: 10.5336/medsci.2011-23317
EN
Tam Metin
537
Trikofollikülomanın Sıra Dışı Yerleşimi: Dış Kulak Yolu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):537-9
doi: 10.5336/medsci.2011-24362
EN
Tam Metin
540
A Rare Variant of Papillary Thyroid Carcinoma, ‘Cribriform Morular Variant': Cytohistologic Correlation: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):540-6
doi: 10.5336/medsci.2011-24502
TR
Tam Metin
547
Klinik Kuduzdan Tam Düzelme
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):547-52
doi: 10.5336/medsci.2011-24811
EN
Tam Metin
553
Over Malignensisine Sekonder Retroperitoneal Fibrozis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):553-6
doi: 10.5336/medsci.2011-24963
EN
Tam Metin
557
Gömülü Penis Şeklinde Ortaya Çıkan Epispadyas
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):557-9
doi: 10.5336/medsci.2011-25160
EN
Tam Metin
560
C3 Group Salmonella Strain Producing CTX-M-3 Type Beta-Lactamase: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):560-3
doi: 10.5336/medsci.2011-25296
TR
Tam Metin
564
Tek Taraflı Kapsülotalamik İnfarkta Bağlı Akut Başlangıçlı Disfaji
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):564-7
doi: 10.5336/medsci.2011-25323
EN
Tam Metin
568
Tiroidektomiden On Yıl Sonra Ortaya Çıkan Semptomatik Boyun Kitlesinin Endovasküler Embolizasyonla Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):568-71
doi: 10.5336/medsci.2011-25372
EN
Tam Metin
572
Spinal Tümörü Taklit Eden Spinal İntradural Ekstramedüller Hidatik Kist Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):572-5
doi: 10.5336/medsci.2011-25512
EN
Tam Metin
576
Memenin Apokrin Karsinomunun İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Tanısal Tuzakları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):576-81
doi: 10.5336/medsci.2011-25556
EN
Tam Metin
582
Orbital Psödotümör Tedavisinde Cyberknife® Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapi Deneyiminin Ön Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):582-7
doi: 10.5336/medsci.2011-25686
EN
Tam Metin
588
Situs İnversus Totalisli Triple-X Sendromlu Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):588-90
doi: 10.5336/medsci.2011-26702
EN
Tam Metin
591
Nefrotik Sendroma Öncelik Eden Multipl Miyeloma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):591-5
doi: 10.5336/medsci.2012-28552
EN
Tam Metin
596
Ciddi Hava Yolu Tıkanıklığına Sebep Olan ve Endolarengeal Lazer Eksizyonu ile Tedavi Edilen Dev Hipofarengeal Lipom
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):596-9
doi: 10.5336/medsci.2012-28796
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
600
Sturge-Weber Syndrome and Magnetic Resonance Imaging: Letter to the Editor
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):600
doi: 10.5336/medsci.2012-29603
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014