Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences Article In Press

1.
'Fighting an Octopus'- Experiences of Nurses Working in the COVID-19 Ward: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2022-89167
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
2.
Hemşirelikte Metaanaliz Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi:Mevcut Durum ve Gelişim Süreci
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86239
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
3.
The Scale of Sexual Harassment Behaviors Coming to Care Workers from Patients or Clients Turkish Validity and Reliability Study: A Methodological Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85165
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
4.
Work Stresses of Nurses Working in a Training and Research Hospital and Ways of Coping with Stress: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84915
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
5.
Pandemide Çevrim İçi ve Yüz Yüze Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Koronavirüs Korkularının Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85337
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
6.
Nursing Profession in Newspaper News in COVID-19 Pandemic: A Retrospective Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83341
TR
Full Text
7.
Usage of the Roy Adaptation Model After Thoracic Endovascular Aortic Aneurysm Repair in Patient Diagnosed with COVID-19
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85916
CASE REPORTS
TR
Full Text
8.
Determining the Characteristics of Patients with the Diagnosis of COVID-19 and the Levels of Deeption That His and Their Families Lived
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86645
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
9.
Parents' and Children's Knowledge of and Attitudes towards Child Sexual Abuse: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85187
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
10.
Advanced Care Planning Process for Elderly Patients with Dementia and the Role of the Nurse: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2022-89482
REVIEW
TR
Full Text
11.
Cerrahi Hastalarında Perioperatif Basınç Yaralanması İnsidansının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
10.5336/nurses.2021-84832
doi: 10.5336/nurses.2021-84832
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
12.
Kişisel Koruyucu Donanımları Bu Şekilde Biliyor Muydunuz? Hemşirelerden Dinleyin! Nitel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87657
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
13.
The Effect of Cardiovascular Disease Risk Information on Diabetes Self-Management and Metabolic Outcomes in Individuals with Diabetes: A Descriptive and Cross-sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85382
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
14.
Assessment of the Effect of Fear of Pain on Pain Intensity in Patients with Knee Arthroscopy
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
doi: 10.5336/nurses.2021-83726
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
15.
Evaluation of Prenatal Attachment Status in Pregnants with a History of Miscarriage: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87697
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
16.
Koroner Arter Baypas Greft Ameliyatı Geçiren Bireylere Verilen Taburculuk Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetinin Öz-Etkililik, Bakım Davranışları ve Yaşanan Sorunlar Üzerine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86250
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
17.
Tip 2 Diyabetli Erişkinlerde Telefona Dayalı Motivasyonel Görüşmenin Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84110
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
18.
Hemşirelerin Besin-İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen İlişkili Diğer Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84755
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
19.
Prenatal Dönemde Çiftlerde Maternal ve Paternal Fetal Bağlanma Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87147
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
20.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelerin El Hijyeni İnançları ve Uygulama Durumları: Tanımlayıcı Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85041
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
21.
Nursing Care of a Patient with Chronic Kidney Failure Based on Theory of Uncertainty in Illness
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84101
CASE REPORTS
TR
Full Text
22.
Determination of Hemodialysis Patients' Self-Care Behaviors of Fistula Care: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84327
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
23.
Nurses' Knowledge and Practices on Inadvertent Perioperative Hypothermia in the Pre-and Post-Operative Period: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87162
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
24.
Analysing of Nurses' Attitudes Towards Evidence-Based Practices and Affecting Factors-A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84508
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
25.
Determination of the Nurses' Attitudes Towards Vital Signs Monitoring
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84058
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
26.
The Effect of Nursing Professional Satisfaction and Teamwork Attitude on Evidence-Based Nursing Attitude: A Multivariate Analysis
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84661
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
27.
Evaluation of Constipation and Affecting Factors in Nursing Students: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85055
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
28.
Determining the Relationship Between Social Media Addiction and Cyberbullying in Nursing Students: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86831
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
29.
The Effectiveness of Entrepreneurship and Innovation Course Given to Nursing Students: A Semi-Experimental Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85085
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
30.
Nursing Students the Attitude Towards E-Learning Scale: A Methodological Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84651
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
31.
Nursing Students' Employment Hope: Türkiye Example: Cross-Sectional Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86323
TR
Full Text
32.
Investigation of the Effect of Nursing Students' Fear of Coronavirus on Care Behaviors: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84438
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
33.
Qualitative Analysis of the movie 'Girl, Interrupted' in the Context of Human-to-Human Relationship Model
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2022-88693
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
34.
Examination of the Relationship Between the Mental Adjustment to Cancer and Self Care Power in Women with Gynaecological Cancer
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84924
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
35.
Adaptation in Patients Diagnosed with Heart Failure: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85003
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
36.
The Effect of Aromatherapy by Inhalation and Massage in the Management of Cancer-Related Anxiety: A Systematic Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84321
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
37.
The Effect of Breast Self-Examination Education on the Knowledge and Practices of Student Nurses: Experimental Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85367
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
38.
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık Düzeyleri ve İlişkili Faktörler: Türkiye Örneği: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86503
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
39.
Evidence-Based Medical Recommendations and Nursing Management for Oncological Emergencies in Patients with Multiple Myelom: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87793
REVIEW
TR
Full Text
40.
Hemşirelerin COVID-19 Pandemisi Sürecinde Deneyimledikleri Pandemi Travması Sonrası Büyüme Durumları ve Yaşam Doyumları: Kesitsel Bir Analiz
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87881
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
41.
The Grief Process and Psychosocial Care of the Child with Oncological Problem and Their Family
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84127
REVIEW
TR
Full Text
42.
Competencies in Physical Examination Skills, Learning Satisfaction and Self-Confidence Levels Among Students
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87133
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
43.
Correlation Between Health Perception and Psychological Resilience in Pandemic Outbreaks: The COVID-19 Case Analytical Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85654
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
44.
Cultural Sensitivity of Pediatric Nurses and Family Centered Care Practices for Refugee Patients
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-80582
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
45.
COVID-19 Salgını Sırasında Hemşirelerde Koronafobi, Şefkat Algısı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85171
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
46.
Effects of Massage on Vital Signs and Growth Parameters in Preterm Infants: The Quasi-Experimental Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86377
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
47.
Conscientious Intelligence and Job Motivation in Nurses Working in Psychiatric Hospital: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86439
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
48.
Domestic Violence Awareness of Students of Vocational School of Healthcare Services and Affecting Factors: Descriptive Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84294
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
49.
Health Professionals' Barriers Skin to Skin Contact After Birth: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84595
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
50.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Bilimsel Araştırmalar, Etik Boyutu ve Hemşirelik: Geleneksel Derleme
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86694
REVIEW
EN
Full Text
51.
The Relationship Between Surgical Fear and Postoperative Pain Severity Before Septorhinoplasty: A Prospective Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85111
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
52.
Nursing Care of a Patient with Cerebral Hydatid Cyst According to Orem's Self-Care Deficiency Theory
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85931
CASE REPORTS
TR
Full Text
53.
Study of Turkish Validity and Reliability on Nurses of the Compassion Fatigue Scale: Methodological Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2020-78721
TR
Full Text
54.
Reverse Brain Drain: Assessments of Foreign Students Enrolled in the Undergraduate Nursing Program in Turkey
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84757
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
55.
COVID-19 Pandemisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-84331
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
56.
Babaların Emzirme Sürecine Destek Olma Durumlarının, Annelerin Emzirme Öz Yeterlilikleri ve Baba Bebek Bağlanması Üzerindeki Etkisi: Kesitsel ve İlişki Arayıcı Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86698
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
57.
Çözüm Odaklı Yaklaşım Müdahale Programının Adölesanlarda Öfke Yönetimine ve Şiddet Davranışına Etkisi: Sistematik İnceleme
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86475
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
58.
Üç Yollu Musluk ve Split Septumlu Enjeksiyon Valfi Kullanımının Periferik Venöz Kateter Enfeksiyonu ve Kolonizasyonuna Etkileri: Yarı Deneysel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87438
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
59.
Hemşirelik Öğrencilerinin Çözüm Odaklılık Düzeyleri ile Flört Şiddeti Tutumlarının İlişkisi: Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2022-88039
ORIGINAL RESEARCH
EN
Full Text
60.
Determination of Adaptation of Type 2 Diabetic Patients to the Disease and Affecting Factors According to Roy Adaptation Model
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-83249
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
61.
Level of Frailty and Self-Efficacy in Elderly Individuals with Type 2 Diabetes: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86451
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
62.
Investigation of Women's Health Nursing Postgraduate Theses in Turkey
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-85529
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
63.
RETRACTION : Adaptation of the Carer Supportive Need Assesment Tool to Turkish
ORIGINAL RESEARCH
TR
64.
How Are the Experiences of Intensive Care Nurses Toward Caring for Dying Patient: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-86811
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text
65.
Determination of Intensive Care Experiences, Anxiety and Depression Levels of Patients Transferred From the Intensive Care Unit: Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci.
doi: 10.5336/nurses.2021-87500
ORIGINAL RESEARCH
TR
Full Text

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com