Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012 - Cilt 32 Sayı 4

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2012
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
901
Farklı Risk Kategorilerine Göre Gebelikte İlaca Maruz Kalımın Değerlendirilmesi: FDA Esaslı Kararlar Daha Fazla Küretaja Neden mi Oluyor?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):901-9
doi: 10.5336/medsci.2011-22838
EN
Tam Metin
910
EN
Tam Metin
917
Kronik Hepatit B ve C ile İlişkili Karaciğer Hastalığında Hemokromatozis Gen Mutasyonları ile Fibrozisin Derecesi Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):917-24
doi: 10.5336/medsci.2011-24436
EN
Tam Metin
925
Mekonyumdaki Ağır Metallerin ve Eser Elementlerin Etiyolojisi Bilinmeyen Erken Doğuma Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):925-31
doi: 10.5336/medsci.2011-24429
EN
Tam Metin
932
Prevalence of Coincidental Transitional Vertebrae in Routine Lumber Computerized Tomography and Magnetic Resonance Imaging
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):932-7
doi: 10.5336/medsci.2011-24371
TR
Tam Metin
938
A Comparison of Effectiveness of Sodium Bicarbonate in Patients Intoxicated by Tricyclic Antidepressants and Anticholinergic Drugs Other Than Tricyclic Antidepressants which Affected the Heart
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):938-45
doi: 10.5336/medsci.2011-24754
TR
Tam Metin
946
Bariatrik Cerrahide Revizyonel Cerrahi: İlk Deneyim
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):946-51
doi: 10.5336/medsci.2011-25126
EN
Tam Metin
952
Türkiye'de Seçilmiş Dört İl Merkezinde Yaşayan 12-23 Ay Arasındaki Çocuklarda Aşılanma Oranları: Lot Kalite Araştırması Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):952-62
doi: 10.5336/medsci.2011-25147
EN
Tam Metin
963
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Postoperatif Analjezi ve Kognitif Fonksiyonlar; Preemptif Pregabalin ile Plasebo ve Diklofenak Kombinasyonu Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):963-70
doi: 10.5336/medsci.2011-25368
EN
Tam Metin
971
Acil Serviste Yüksek Ateşli Transplant Hastalarında Pnömoni Tanısının Koyulmasında Hekimin Klinik Kararının Değeri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):971-8
doi: 10.5336/medsci.2011-25652
EN
Tam Metin
979
Brusellozlu Hastalarda Serum Bakır ve Çinko Düzeylerindeki ve Bakır/Çinko Oranlarındaki Değişiklikler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):979-83
doi: 10.5336/medsci.2011-25720
EN
Tam Metin
984
Metastatik Over Karsinomlarında Metastazla İlişkili NM23-H1, KAI1 ve MKK4 Genlerinin Ekspresyon Analizleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):984-9
doi: 10.5336/medsci.2011-26006
EN
Tam Metin
990
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Glokom İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):990-6
doi: 10.5336/medsci.2011-25587
EN
Tam Metin
997
Are Symptoms of Gastroesophageal Reflux in Children Associated with Diagnoses of Endoscopic and/or Histological Esophagitis?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):
doi: 10.5336/medsci.2011-26359
TR
Tam Metin
1004
Doğumsal Gastrointestinal ve Abdominal Anomalisi Cerrahi Olarak Düzeltilmiş Türk Çocuklarında Yaşam Kalitesi Algısı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1004-10
doi: 10.5336/medsci.2011-26391
EN
Tam Metin
1011
The Relation of Conners Rating Scale with Executive Functions
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1011-25
doi: 10.5336/medsci.2011-26485
TR
Tam Metin
1026
Şiddetli Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1026-31
doi: 10.5336/medsci.2011-26690
EN
Tam Metin
1032
Kan ve Servikal Mukusta Ağır Metal ve Eser Element Düzeyleri ile Kadın İnfertilitesi İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1032-8
doi: 10.5336/medsci.2011-26725
EN
Tam Metin
1039
İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Spontan Hepatit B Yüzey Antijeni Seroklirens Oranı: Orta Endemik Bir Bölgeden Veriler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1039-42
doi: 10.5336/medsci.2011-26744
EN
Tam Metin
1043
Patient Perception and Treatment Satisfaction Related to Curative Therapies in Localized Prostate Cancer
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1043-8
doi: 10.5336/medsci.2011-26686
TR
Tam Metin
1049
Künt Karın Travmalı Çocuklarda Ultrasonografi ile Saptanan İntraperitoneal Serbest Sıvının Önemi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1049-53
doi: 10.5336/medsci.2011-26801
EN
Tam Metin
1054
Validity and Reliability of the Turkish Version of Childhood Trauma Questionnaire
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1054-63
doi: 10.5336/medsci.2011-26947
TR
Tam Metin
1064
Dermoscopic Findings of Patients with Alopecia Areata
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1064-71
doi: 10.5336/medsci.2011-26979
TR
Tam Metin
1072
Accomodative Esotropia: Clinical Features, Treatment Results and Effect of Treatment on Binocularity
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1072-7
doi: 10.5336/medsci.2011-27037
TR
Tam Metin
1078
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Erkeklerde, Tedavi Öncesi Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1 ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörünü Bağlayıcı Protein 3 Düzeyi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1078-83
doi: 10.5336/medsci.2011-27272
EN
Tam Metin
1084
Akciğer Kanseri ile Serum Protein Profilleri Arasındaki İlişkinin SELDI-TOF-MS (Surface Enhanced Laser Desabsorbtion Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1084-9
doi: 10.5336/medsci.2011-27271
EN
Tam Metin
1090
Transhepatic Central Venous Catheters for Long-Term Hemodialysis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1090-6
doi: 10.5336/medsci.2011-27295
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
1097
Heterozigot Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Mutasyonlu Hastada Hiperhomosisteinemi ile Birlikte Santral Retinal Ven Tıkanıklığı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1097-100
doi: 10.5336/medsci.2010-17770
EN
Tam Metin
1101
Bilateral Sudden Hearing Loss Due to Carbon Monoxide Poisoning: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1101-4
doi: 10.5336/medsci.2010-17745
TR
Tam Metin
1105
von Recklinghausen Hastalığı Olan Bir Olguda Diffüz Çekal Ganglionöromatozis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1105-8
doi: 10.5336/medsci.2010-18159
EN
Tam Metin
1109
Behçet Hastalığına Eşlik Eden Tracheobronchopathia Osteoplastica
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1109-13
doi: 10.5336/medsci.2010-18301
EN
Tam Metin
1114
Radyoterapiye İkincil Gelişen Multipl Milyum Kistleri ve Komedonlar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1114-7
doi: 10.5336/medsci.2010-18349
EN
Tam Metin
1118
Alt Göz Kapağı Arkasında Bilateral Konjenital Kistik Göz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1118-21
doi: 10.5336/medsci.2010-18045
EN
Tam Metin
1122
Kronik Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Psödoporfiri: Üç Olguda Oral N-Asetilsistein Tedavisinin Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1122-6
doi: 10.5336/medsci.2010-18771
EN
Tam Metin
1127
Migration of an Adjustable Gastric Band Into Gastric Lumen: A Rare Complication of Bariatric Surgery: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1127-30
doi: 10.5336/medsci.2010-19043
TR
Tam Metin
1131
Çocukluk Çağında Kolon Volvulusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1131-4
doi: 10.5336/medsci.2010-19065
EN
Tam Metin
1135
Sistemik Lupus Eritematozusta Aktif Nefritle Birlikte İlk Bulgu Olarak Pulmoner Hemoraji
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1135-7
doi: 10.5336/medsci.2010-19110
EN
Tam Metin
1138
Bir Çocukta Spermatik Kord Hibernoması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1138-9
doi: 10.5336/medsci.2010-19799
EN
Tam Metin
1140
Oral Plasmablastic Lymphoma in a Case with HIV Infection
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1140-6
doi: 10.5336/medsci.2010-20515
TR
Tam Metin
1147
Over Kistik Lezyonunu Taklit Eden Sigmoid Kolon Teratomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1147-50
doi: 10.5336/medsci.2010-20538
EN
Tam Metin
1151
Primary Spinal Epidural Lymphoma: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1151-5
doi: 10.5336/medsci.2010-21105
TR
Tam Metin
1156
Yenidoğanda Over Otoamputasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1156-8
doi: 10.5336/medsci.2010-21173
EN
Tam Metin
1159
Collecting Ductal Carcinoma: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1159-62
doi: 10.5336/medsci.2010-21205
TR
Tam Metin
1163
Spontaneous Retroperitoneal Hemorrhage Due to Chromophobic Type Renal Cell Carcinoma Requiring Emergency Action: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1163-6
doi: 10.5336/medsci.2010-21296
TR
Tam Metin
1167
A Rare Cause in a Newly Diagnosed Diabetes Case Presenting with Diabetic Ketoacidosis: Acute Brucellosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1167-70
doi: 10.5336/medsci.2010-19410
TR
Tam Metin
1171
Topiramata Yanıtlı Hemikranya Kontünya
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1171-3
doi: 10.5336/medsci.2010-21486
EN
Tam Metin
1174
Renal Adenomatosis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1174-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22046
TR
Tam Metin
1179
Munchausen Sendromlu İki Otolarengolojik Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1179-82
doi: 10.5336/medsci.2010-22023
EN
Tam Metin
1183
Normal Pozisyonuyla Lingual Tiroid: İki Olgunun Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1183-6
doi: 10.5336/medsci.2010-22255
EN
Tam Metin
1187
Brusellaya Bağlı Asit, Kolestaz ve Yükselmiş Serum CA 125 Düzeyi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1187-90
doi: 10.5336/medsci.2010-22269
EN
Tam Metin
1191
Cerebral Venous Thrombosis in a Subject with Herpes Encephalitis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1191-4
doi: 10.5336/medsci.2010-22402
TR
Tam Metin
1195
Portal Hipertansiyonlu Olguda Enterite Bağlı Portal Venöz Gaz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1195-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22307
EN
Tam Metin
.: GEÇEN SAYININ BİLMECE OLGUSUNUN YANITI
1199
ANSWER OF THE LAST ISSUE'S CASE QUESTION
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(4):1199-200
doi: 10.5336/medsci.2012-28952
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014