Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2013 - Cilt 33 Sayı 1

Yayınlanma Tarihi: 11.12.2012
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1
Fanconi Anemisinin Fenotipik Özelliklerinin DEB/MMC Pozitifliği ile Birlikte 199 Türk Hastada Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):1-8
doi: 10.5336/medsci.2011-26589
EN
Tam Metin
9
Comparison of Three Dimensional Conformal Radiotherapy and Intensity Modulated Radiotherapy Techniques for the Treatment of Glioblastoma Multiform
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):9-17
doi: 10.5336/medsci.2011-26544
TR
Tam Metin
18
TGF-Beta 1 ve BMP-7'nin Ardışık ve Kontrollü Salımına İzin Veren Yeni Kitosan Bazlı Bir Hidrojel Dizaynı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):18-32
doi: 10.5336/medsci.2011-27807
EN
Tam Metin
33
Incidental Prostate Cancers Found in Radical Cystoprostatectomy Specimens
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):33-8
doi: 10.5336/medsci.2011-27821
TR
Tam Metin
39
The Effects of Gastric Reflux and Artificial Saliva on Eustachian Tube Functions in a Xerostomised Rat Model
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):39-48
doi: 10.5336/medsci.2012-28156
TR
Tam Metin
49
Transüretral Mesane Tümörü Rezeksiyonunda Addüktör Spazmını Önlemek İçin Levobupivakain ile Obturator Blok Uygulaması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):49-53
doi: 10.5336/medsci.2012-28161
EN
Tam Metin
54
Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı Olan Çocuklarda Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ve Moraxella catarrhalis Saptanmasında, Kültür ve PZR Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):54-8
doi: 10.5336/medsci.2012-28205
EN
Tam Metin
59
Neurologic and Psychiatric Comorbidity in Migraine Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):59-66
doi: 10.5336/medsci.2012-28438
TR
Tam Metin
67
Diyabetik Hastalardan Alınan Konjonktival Sürüntüde Enterococcus faecalis İnsidansı, Biyofilm ve Jelatinaz Üretimi ve Antibiyotik Direnci
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):67-72
doi: 10.5336/medsci.2012-28313
EN
Tam Metin
73
Trakeal Divertikül: Rutin Göğüs Tomografisindeki Sıklığı ve Sigara Kullanımıyla İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):73-80
doi: 10.5336/medsci.2012-28466
EN
Tam Metin
81
The Effects of 900-1800 MHz Electromagnetic Fields on the Healing of Cartilage Tissue: Experimental Rat Study
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):81-90
doi: 10.5336/medsci.2012-28493
TR
Tam Metin
91
Sexual Dysfunction in Infertile Women: Relationship with Depression and Demographic Factors
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):91-7
doi: 10.5336/medsci.2012-28503
TR
Tam Metin
98
Hashimoto Tiroiditi ile Parvovirüs B19 Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):98-102
doi: 10.5336/medsci.2012-28799
EN
Tam Metin
103
Clinical and Histopathologic Characteristics of Breast Cancer Cases Aged 35 Years and Younger
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):103-9
doi: 10.5336/medsci.2012-28918
TR
Tam Metin
110
Evaluation of Serologic Markers of Viral Hepatitis Due to a Hepatitis A Virus Outbreak Following an Acute Hepatitis A Infection in a Child in the Gaziantep Orphanages
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):110-5
doi: 10.5336/medsci.2012-29031
TR
Tam Metin
116
Evaluation of 44 Kikuchi-Fujimoto Disease Cases Reported from Turkey Between 2000-2010 with Pooled Analysis Method
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):116-25
doi: 10.5336/medsci.2012-28948
TR
Tam Metin
126
Askorbik Asidin Anastomoz Sonrası Gelişen Vasküler Düz Kas Hücre Proliferasyonu ve İntimal Hiperplazi Üzerine Etkisi: Tavşan Modeli
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):126-31
doi: 10.5336/medsci.2012-29406
EN
Tam Metin
132
Yenidoğan Polisitemisi JAK2V617F Mutasyonundan Bağımsız Olabilir
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):132-7
doi: 10.5336/medsci.2012-29432
EN
Tam Metin
138
Analysis of the Correlation Between Children's Eating Behavior and Parent's Feeding Style Using Canonical Correlation Analysis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):138-48
doi: 10.5336/medsci.2012-29490
TR
Tam Metin
149
The Correlation Between S-100B Protein Levels and Prognosis in Children with Head Trauma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):149-58
doi: 10.5336/medsci.2012-29479
TR
Tam Metin
159
Erken Dönem İnsan Trişinellozunda Özgün Antikor Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):159-63
doi: 10.5336/medsci.2012-29511
EN
Tam Metin
164
Investigation of the Cases Presenting to the Pediatric Emergency Department with a Tick Attachment
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):164-71
doi: 10.5336/medsci.2012-29801
TR
Tam Metin
172
Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi Yöntemlerinin İdrarda Nötrofil Jelatinaz ile İlişkili Lipokalin Düzeylerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):172-6
doi: 10.5336/medsci.2012-29887
EN
Tam Metin
177
İki Farklı Tespit Yönteminin Akciğer Morfolojisine Etkilerinin Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):177-83
doi: 10.5336/medsci.2012-30068
EN
Tam Metin
184
İnsan Dış Kulağının Şekli: Geometrik Morfometrik Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):184-90
doi: 10.5336/medsci.2012-30150
EN
Tam Metin
191
The Reliability and Validity Study of Shortened Level of Expressed Emotion Scale in Adolescents
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):191-9
doi: 10.5336/medsci.2012-30433
TR
Tam Metin
200
Migren Hastalarında Korpus Kallozum ve Serebellumun İstatistiksel Şekil Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):200-9
doi: 10.5336/medsci.2012-30848
EN
Tam Metin
.: DERLEME
210
Confirmatory Factor Analysis and Fit Indices: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):210-23
doi: 10.5336/medsci.2011-26747
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
224
Türkiye'nin Orta Anadolu Bölgesi'nden Renal Sendromlu İlk Kanamalı Ateş Olguları ve Hanta Virüs ile Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüsü Koenfeksiyonu Olan İlk Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):224-8
doi: 10.5336/medsci.2011-22742
EN
Tam Metin
229
A Diagnosis That Should be Considered in Breast Masses: Tuberculosis of the Breast: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):229-33
doi: 10.5336/medsci.2011-22939
TR
Tam Metin
234
İmmün Direnci Yerinde Bir Hastada Katarakt Cerrahisinden Sonra Aspergillus terreus ve Aspergillus fumigatus Nedeniyle Gelişen Karma Fungal Endoftalmit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):234-7
doi: 10.5336/medsci.2011-23609
EN
Tam Metin
238
Infliksimab ile Tedavi Edilen Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Primer Müsinöz Epitelyal Over Karsinomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):238-40
doi: 10.5336/medsci.2011-23682
EN
Tam Metin
241
Lokal Steroid ile Tedavi Edilen Skrotumun Kavernöz Hemanjiyomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):241-3
doi: 10.5336/medsci.2011-23747
EN
Tam Metin
244
Epizodik Spontan Hipotermili Hiperhidroz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):244-7
doi: 10.5336/medsci.2011-23984
EN
Tam Metin
248
Bilateral Tonsiller Hipertrofi ile Gelen Rosai-Dorfman Hastalığı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):248-51
doi: 10.5336/medsci.2011-23999
EN
Tam Metin
252
Türkiye'de Neisseria meningitidis Serogrup X'e Bağlı İlk Menenjit Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):252-4
doi: 10.5336/medsci.2011-24093
EN
Tam Metin
255
Bir Bebekte Çekal İntramural Duplikasyon Kisti İçin Farklı Bir Tedavi Yaklaşımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):255-8
doi: 10.5336/medsci.2011-25408
EN
Tam Metin
259
Renal Infarction in a Patient with Psoriasis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):259-62
doi: 10.5336/medsci.2011-25691
TR
Tam Metin
263
Sjögren Sendromu Tanılı ve Çift Translokasyon Taşıyıcısı Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):263-6
doi: 10.5336/medsci.2011-25707
EN
Tam Metin
267
Sunitinib Induced Hand Foot Skin Reaction: A New and Different form of Hand Foot Syndrome: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):267-71
doi: 10.5336/medsci.2011-25757
TR
Tam Metin
272
Meme Kanserinin Semptomatik İnfundibulum Metastazı ve CyberKnife® Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapiden Sonra Semptomların Rezolüsyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):272-8
doi: 10.5336/medsci.2011-25685
EN
Tam Metin
279
İki Çocukta Ramsay Hunt Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):279-83
doi: 10.5336/medsci.2011-26788
EN
Tam Metin
284
Parry-Romberg Sendromu Olgusu: Yağ Enjeksiyonu Etkinliğinin İstatistiksel Şekil Analizi ile İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):284-9
doi: 10.5336/medsci.2011-27004
EN
Tam Metin
.: TIBBİ - CERRAHİ TEKNİK
290
Torakanterik Bası Yaralarında Subkütan Pediküllü Tensor Fasya Lata Flebi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):290-6
doi: 10.5336/medsci.2011-25896
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
297
Fasiola Hepatika: Radyolojik Bulgular
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):297-8
doi: 10.5336/medsci.2011-26465
EN
Tam Metin
299
Comparison of 1.75 g/kg and 1.92 g/kg Dextrose Monohydrate Used in Glucose Tolerance Test: Letter to the Editor
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):299-300
doi: 10.5336/medsci.2011-27208
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014