Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2010 - Cilt 30 Sayı 2

.: TIP TARİHİ
451
On Altıncı Yüzyılda Bir Hekim; Nidai
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):451-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8682
EN
Tam Metin
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
457
Konjenital Anomaliler: Kil Tablette Yer Alan Bir Sümer Mitolojisinin Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):457-61
doi: 10.5336/medsci.2009-12938
EN
Tam Metin
462
The Effect of Experimentally Induced Maternal Hypothyroidism on Gfap and S1 B Protein Expression in Fetal Brain Tissue on Tenth and Fifteenth Gestational Days and in Newborn Period
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):462-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8325
TR
Tam Metin
469
Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Hormon Reseptörü ve Her2/neu Değişiklikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):469-73
doi: 10.5336/medsci.2008-10066
EN
Tam Metin
474
Ankara'da 2 1-2 6 Yıllarında İntihara Bağlı Çocuk ve Adolesan Ölümleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):474-81
doi: 10.5336/medsci.2008-9654
EN
Tam Metin
482
Fizyoterapi Multipl Skleroz Hastalarında Denge ve Yürüyüşün Geliştirilmesi Üzerinde Etkili midir?: Sistematik Derleme
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):482-93
doi: 10.5336/medsci.2008-9360
EN
Tam Metin
494
Presence of BRAF V6 E Mutation in Nevus Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):494-501
doi: 10.5336/medsci.2008-9201
TR
Tam Metin
502
Türkiye'nin Doğu Bölgesinde Auralı ve Aurasız Migren Hastalarında Anjiyotensin Konverting Enzim Geninin İnsersiyon/Delesyon Polimorfizmiyle İlişkisi Var mıdır?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):502-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9453
EN
Tam Metin
507
The Preventive Effects of Chlorogenic Acid Against to Testicular Damage Caused by Methotrexate
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):507-13
doi: 10.5336/medsci.2008-9190
TR
Tam Metin
514
Türkiye'nin Şanlıurfa İlinde ?-Thalassemia'lı Hastalarda ?-Globin Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):514-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8156
EN
Tam Metin
520
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Kemik Dansitesinin Azalması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):520-7
doi: 10.5336/medsci.2008-8874
EN
Tam Metin
528
Çocuklar ve Genç Erişkinlerde Hiperplastik Tonsil ve Adenoidlerde İnsan Papilloma Virüsü Sıklığı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):528-32
doi: 10.5336/medsci.2008-10230
EN
Tam Metin
533
Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Çocuk ve Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Üropatojenler ve Antimikrobik Duyarlılıkları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):533-8
doi: 10.5336/medsci.2008-9024
EN
Tam Metin
539
Benign Prostat Hiperplazisi Olgularında İki Tedavi Modalitesinin Prospektif Karşılaştırılması: Tek Başına Alfa Bloker ile Alfa Bloker ve Antikolinerjik Kombinasyon Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):539-43
doi: 10.5336/medsci.2008-8467
EN
Tam Metin
544
Investigation of the Calcium Signaling in Subpopulation of Rat Sensory Neurones: Relationships Between Capsaicin Sensitivity, Nonspecific Depolarisation and Cell Size
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):544-52
doi: 10.5336/medsci.2008-10196
TR
Tam Metin
553
Dupuytren's Contracture: Etiology, Diagnosis and Surgical Treatment, Retrospective Analysis of Ten Years
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):553-8
doi: 10.5336/medsci.2008-9803
TR
Tam Metin
559
Mobbing Behaviors Encountered by Health Science Faculties Staff and Their Responses to Them
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):559-70
doi: 10.5336/medsci.2008-9832
TR
Tam Metin
571
Pemfiguslu Hastaların Sağlıklı Birinci Derece Akrabalarında Pemfigus Otoantikorlarının Sıklığının Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):571-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9542
TR
Tam Metin
577
Antigliadin Antibodies and Multiple Sclerosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):577-83
doi: 10.5336/medsci.2008-9050
TR
Tam Metin
584
Relation Between HER2/neu Expression and Microvessel Density Marked with CD1 5 Monoclonal Antibody, and Effects on Early Mortality in Grade IV and Grade II Astrocytic Tumours
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):584-90
doi: 10.5336/medsci.2008-9424
TR
Tam Metin
591
Türk Çocuklarında Anjiyotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmi (İnsersiyon/Delesyon) ve Sepsis Klinik Durumları Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):591-7
doi: 10.5336/medsci.2008-8223
EN
Tam Metin
598
Toxoplasma Gondii'nin Çeşitli Hücre Kültürlerindeki İn Vitro Üretimi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):598-602
doi: 10.5336/medsci.2009-14716
EN
Tam Metin
603
Safen Ven Koroner Baypas Greft Tıkanıklığında Aspirin Direnci
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):603-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8472
EN
Tam Metin
610
Asit Ayırıcı Tanısında CA-125'in Rolü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):610-5
doi: 10.5336/medsci.2008-9197
EN
Tam Metin
616
Pinealektomiden On İki Ay Sonra Sıçanların Torasik Aortalarındaki Morfolojik Değişiklikler ve Vasküler Reaktivite
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):616-22
doi: 10.5336/medsci.2008-9296
EN
Tam Metin
623
Otolog Kemik İliği ve Elektriksel Uyarı ile Tavşan Segmental Kemik Defektlerinin Deneysel Onarımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):623-30
doi: 10.5336/medsci.2008-7506
EN
Tam Metin
631
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Hasta Verileri Kullanılarak 18 Klinik Kimya Analiti İçin Referans Değerlerinin Belirlenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):631-8
doi: 10.5336/medsci.2008-7084
EN
Tam Metin
639
Hypertension Study in Pregnant Women Demanding Services of Ankara University School of Medicine Obstetrics and Gynecology Department Outpatient Clinic
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):639-49
doi: 10.5336/medsci.2008-8591
TR
Tam Metin
650
Klor Gazı Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Nebülize Sodyum Bikarbonat Tedavisinin Akciğerlerdeki Erken ve Geç Dönem Etkilerinin Histopatolojik Olarak Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):650-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8725
EN
Tam Metin
659
Türk Adölesanları İçin Üreme Sağlığı Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenilirliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):659-68
doi: 10.5336/medsci.2008-9459
EN
Tam Metin
669
Deneysel Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Sıçanlarda Serum Malondialdehid Düzeyi ile Seruloplazmin Oksidaz Aktivitesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):669-73
doi: 10.5336/medsci.2008-8323
EN
Tam Metin
674
Health and Nutritional Status of Elderly in Turkey and Other Eastern European Countries
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):674-83
doi: 10.5336/medsci.2008-9368
TR
Tam Metin
684
The Role of Thoracic Surgery in Diagnosis and Treatment of Tuberculosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):684-9
doi: 10.5336/medsci.2008-9304
TR
Tam Metin
690
Artistik Anatomi Açısından İnsan Elinin Radyolojik Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):690-7
doi: 10.5336/medsci.2008-9789
EN
Tam Metin
698
Glokomlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Görme Fonksiyonunun İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):698-704
doi: 10.5336/medsci.2008-7909
EN
Tam Metin
705
Nebulize Sildefanilin Bir Astım Fare Modelinde Akciğer Histolojisi Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):705-12
doi: 10.5336/medsci.2008-9111
EN
Tam Metin
713
Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis: Türkiye'de Sekiz Olgunun Radyolojik Bulguları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):713-20
doi: 10.5336/medsci.2008-9205
EN
Tam Metin
721
Kayseri Kent Merkezinde Genel Popülasyonda Sağlık Hizmetleri Kullanımı ile İlişkili Faktörler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):721-30
doi: 10.5336/medsci.2008-9283
EN
Tam Metin
731
Büyük Ortopedik Cerrahi Girişimlerde Hiperbarik Ropivakain, Levobupivakain ya da Bupivakain Çözeltileri ile Uygulanan Spinal Anestezi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):731-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13222
EN
Tam Metin
.: DERLEME
738
Toxicological Evaluation of Weight Loss Patches: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):738-45
doi: 10.5336/medsci.2009-12599
TR
Tam Metin
.: BİLİMSEL MEKTUP
746
Secondary Malignant Diseases Related to Radiotherapy: Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):746-9
doi: 10.5336/medsci.2009-11936
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
750
Dev Pelvik Schwannoma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):750-4
doi: 10.5336/medsci.2008-7134
EN
Tam Metin
755
Behçet Hastalığı Olan Bir Vakada Yaygın Venöz Tromboz, İntrakardiyak Trombüs ve Koroner-Pulmoner Arter Fistülü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):755-8
doi: 10.5336/medsci.2008-7256
EN
Tam Metin
759
Kistik Lezyonla Görülmüş Olan Bronşiyal Atrezili Bir Çocuk
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):759-61
doi: 10.5336/medsci.2008-6991
EN
Tam Metin
762
Koroner Bypass Sonrası Görülen Adrenal Kanamaya Bağlı Adrenal Yetmezlik
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):762-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7173
EN
Tam Metin
766
Short Distance Falls and Shaken Baby Syndrome: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):766-71
doi: 10.5336/medsci.2008-7446
TR
Tam Metin
772
A Rare Complication After Augmentation Cyctoplasty: A Case Report of Scrotal Calculi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):772-4
doi: 10.5336/medsci.2008-7233
TR
Tam Metin
775
Internal Fixation Using A Single Incision in A Radial Head, Neck and Olecranon Fracture: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):775-8
doi: 10.5336/medsci.2008-7361
TR
Tam Metin
779
Levosimendan Treatment During Orthotopic Heart Transplantation: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):779-83
doi: 10.5336/medsci.2008-6270
TR
Tam Metin
784
Posterior Mediastinal Bronchogenic Cyst: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):784-7
doi: 10.5336/medsci.2008-6115
TR
Tam Metin
788
Asymptomatic Colon Carcinoma Presenting with Intramuscular Metastases: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):788-91
doi: 10.5336/medsci.2008-6263
TR
Tam Metin
792
Solitary Hepatic Hemangioendothelioma Treated with Hepatic Segmentectomy: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):792-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7114
TR
Tam Metin
798
Congenital Cystic Adenomatoid Malformation: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):798-802
doi: 10.5336/medsci.2008-7564
TR
Tam Metin
803
Konjenital Kolesteatomun Otoendoskopik Cerrahi ile Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):803-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13434
EN
Tam Metin
808
Radyasyon Pnömonisinin Tedavisinde İnhale Steroidlerin Bir Süt Çocuğunda Başarı ile Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):808-11
doi: 10.5336/medsci.2008-7177
EN
Tam Metin
812
Vertebrobaziler Bileşke Fenestrasyonuyla Birlikte Olan Rüptüre Anevrizmanın Endovasküler Yolla Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):812-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7682
EN
Tam Metin
.: AYIRICI TANI
816
Iopromide'e Bağlı Gelişen Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstülozlu Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):816-9
doi: 10.5336/medsci.2009-13616
EN
Tam Metin
.: TIBBİ - CERRAHİ TEKNİK
820
Tırnak Batması Tedavisinde Kısmi Matrisektomi ve Foldplasti
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):820-4
doi: 10.5336/medsci.2009-13500
EN
Tam Metin
.: TANINIZ NEDİR?
825
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):825-6
doi: 10.5336/medsci.2009-14422
TR
Tam Metin
.: GEÇEN SAYININ BİLMECE OLGUSUNUN YANITI
827
Arnold Chiari Malformasyonu ve Siringomyeli ile İlişkili Morvan Hastalığı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):827-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22396
EN
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014