Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
Sınırsız Bilginin Sınırları: COVID-19 Pandemisi ve Bilginin Elde Edilmesi, Paylaşılması ve Kullanılması ile İlgili Etik Sorunlar Üzerine
The Limits of Unlimited Information: On the COVID-19 Pandemic and the Ethical Problems About Obtaining, Sharing, and Using Knowledge
Mahmut Alpertunga KARAa
aİstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):48-65
doi: 10.5336/mdethic.2020-79630
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
COVID-19 pandemisi, bilginin kritik bir kaynak olarak yönetilmesine dair etik sorunları görünür hâle getirmektedir. Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinin ne kadar hızlandırılabileceği kritik bir konudur. Hızlı şekilde bilgiye ulaşma ihtiyacı bulunmakla birlikte aşırı hızlanma, çalışmaların bilimsel geçerliliğini ve etik şartlara uygunluğunu olumsuz etkileyebilecektir. Aşı geliştirme çalışmaları için hız ve çalışmanın etik açıdan kabul edilebilirliği arasındaki çelişki daha belirgindir. Aşının etkinliğinin sınanması için deneklerin enfeksiyona maruz bırakılması riski artırır ve etik açıdan sorgulanabilir. Endikasyon dışı ilaç araştırmalarında, ilacı mevcut endikasyonla kullananlar ile COVID-19 hastaları arasında adil dağılım sorunu ortaya çıkar. Toplum sağlığının, ferdî hakların önüne geçebildiği bir ortamda damgalama ve mahremiyetle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Araştırma ve planlama için hasta verilerine erişmeye daha çok ihtiyaç olması, potansiyel mahremiyet ihlalleri ve güç dengelerinin sıradan insanlar aleyhine bozulması anlamına gelebilecektir. Temas takibi amaçlı mobil uygulamalarla da benzer sorunlar ortaya çıkabilir. Diğer taraftan, doğru bilgilendirmeyi sağlamak için topluma yön verenlerin, halkla iletişiminin nasıl olması gerektiği de önemlidir. İnfodemi kavramı, konunun başka bir cephesini işaret etmektedir. Dolaşan doğru bilgiden fazla, yanlış bilgi olması endişe vericidir. Misenformasyon ve dezenformasyon ile mücadele, pandemi yönetiminin önemli bir ayağıdır. Bilimsel bilginin sadece nasıl üretileceğine odaklanmak ve politik ve toplumsal alandaki yansımalarını ihmal etmek hata olacaktır. İletişimi güçlendirecek bir ortak dil sağlamak için sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Bu çalışmada, bilgi kavramı odak olmak üzere COVID-19 pandemisi hakkındaki etik tartışmalar ele alınmış; bilimsel bilginin üretilmesi, paylaşılması ve kullanılması ile ilgili sorunlar aydınlatılmaya çalışılmıştır. Sorunların anlaşılması, çözüm üretilmesi için ilk adımdır ve bilimsel bilginin faydalı bir toplumsal kaynak olarak devamına katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; bilimsel araştırma ve yayınlar; damgalama; mahremiyet; mobil uygulamalar; infodemi
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic provides an opportunity to review ethical issues regarding managing knowledge as a critical resource. Excessive acceleration of scientific research and publication activity may adversely affect the scientific validity and compliance of the studies with ethical conditions. For vaccine development studies, the contradiction between speed and ethical acceptability of the study is more pronounced. Exposing subjects to an infection to test the vaccine's effectiveness increases the risk and is ethically questionable. In studies with off-label drugs, a fair distribution problem arises between COVID-19 patients and those who use the drug with the current indication. In an environment where public health may override individual rights, stigmatization and privacy problems may arise. There is a greater need to access patient data for research and planning and that may result both regression of privacy and deterioration of power balances against ordinary people. Mobile applications used for contact tracing may also produce similar results. Society leaders should communicate properly with the public in order to provide correct information. The concept of infodemic points to another aspect of the issue. Combating misinformation and disinformation is crucial for pandemic management. It would be a mistake to focus only on how scientific knowledge is produced and neglect its political and social reflections. Health literacy should be improved, this may provide a common language that will foster multidimensional communication. In this study, ethical debates about the COVID-19 pandemic were discussed, with the concept of information being the focus, and the problems related to the production, sharing and use of scientific knowledge were tried to be elucidated. Understanding the problems is the first step in generating solutions and will contribute to the continuation of scientific knowledge as a useful social resource.

Keywords: COVID-19; scientific research and publications; stigma; privacy; mobile applications; infodemic
REFERANSLAR:
 1. Rhodes R. Justice and guidance for the COVID-19 pandemic. Am J Bioeth. 2020;20(7):163-6.[Crossref] [PubMed] 
 2. Singer PA, Benatar SR, Bernstein M, Daar AS, Dickens BM, MacRae SK, et al. Ethics and SARS: lessons from Toronto. BMJ. 2003;327(7427):1342-4.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 3. Thompson AK, Faith K, Gibson JL, Upshur RE. Pandemic influenza preparedness: an ethical framework to guide decision-making. BMC Med Ethics. 2006;7:E12.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 4. Gopalan N, Yusof ANM, Cheah PY, Kaur S. Ethical standards and their application to research during public health emergencies. In: Tan HS, Tan MKM, eds. Bioethics and COVID-19: Guidance for Clinicians. 1st ed. Kuala Kumpur: Malaysian Bioethics Community; 2020. p.103-12.
 5. World Health Organization. Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. World Health Organization; 2016. (Erişim tarihi: 20 Temmuz 2020)[Link] 
 6. Biddison LD, Berkowitz KA, Courtney B, De Jong CM, Devereaux AV, Kissoon N, et al; Task Force for Mass Critical Care; Task Force for Mass Critical Care. Ethical considerations: care of the critically ill and injured during pandemics and disasters: CHEST consensus statement. Chest. 2014;146(4 Suppl):e145S-55S.[Crossref] [PubMed] 
 7. Lipworth W, Gentgall M, Kerridge I, Stewart C. Science at warp speed: medical research, publication, and translation during the COVID-19 pandemic. J Bioeth Inq. 2020;17(4):555-61.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 8. Xafis V, Schaefer GO, Labude MK, Zhu Y, Hsu LY. The perfect moral storm: diverse ethical considerations in the COVID-19 pandemic. Asian Bioeth Rev. 2020:1-19. Erratum in: Asian Bioeth Rev. 2020:1.[PubMed] [PMC] 
 9. Shah SK, Miller FG, Darton TC, Duenas D, Emerson C, Lynch HF, et al. Ethics of controlled human infection to address COVID-19. Science. 2020;368(6493):832-4.[Crossref] [PubMed] 
 10. Jamrozik E, Heriot GS, Selgelid MJ. Coronavirus Human Infection Challenge Studies: assessing potential benefits and risks. J Bioeth Inq. 2020;17(4):709-15.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 11. Monrad JT. Ethical considerations for epidemic vaccine trials. J Med Ethics. 2020;46(7):465-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 12. Ino H, Nakazawa E, Akabayashi A. Drug repurposing for COVID-19: ethical considerations and roadmaps. Camb Q Healthc Ethics. 2020:1-8.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Karabulut E, Güngör B, Ergü Y. [COVID-19: approval and permission processes of scientific research]. Anatol Clin. 2020;25(Suppl 1):120-3.[Crossref] 
 14. Rozenberg O, Greenbaum D. Making it count: extracting real world data from compassionate use and expanded access programs. Am J Bioeth. 2020;20(7):89-92.[Crossref] [PubMed] 
 15. Peters MA, Jandrić P, McLaren P. Viral modernity? epidemics, infodemics, and the 'bioinformational' paradigm. Educational Philosophy and Theory. 2020.[Crossref] 
 16. Gazendam A, Ekhtiari S, Wong E, Madden K, Naji L, Phillips M, et al. The "infodemic" of journal publication associated with the novel coronavirus disease. J Bone Joint Surg Am. 2020;102(13):e64.[Crossref] [PubMed] 
 17. Coronavirus (COVID-19) research highlights. (Erişim tarihi: 12 Eylül 2020)[Link] 
 18. Capps B. Where does open science lead us during a pandemic? A public good argument to prioritize rights in the open commons. Camb Q Healthc Ethics. 2020:1-14.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Blumenthal-Barby J, Boyd K, Earp BD, Frith L, McDougall RJ, McMillan J, et al. Pandemic medical ethics. J Med Ethics. 2020;46(6):353-4.[Crossref] [PubMed] 
 20. Timmermann C. Epistemic ignorance, poverty and the COVID-19 pandemic. Asian Bioeth Rev. 2020:1-9.[PubMed] [PMC] 
 21. Nyugen A, Catalan-Matamoros D. Digital mis/disinformation and public engagment with health and science controversies: fresh perspectives from COVID-19. Media Commun. 2020;8(2):323-8.[Crossref] 
 22. Jaiswal J, LoSchiavo C, Perlman DC. Disinformation, misinformation and inequality-driven mistrust in the time of COVID-19: lessons unlearned from AIDS denialism. AIDS Behav. 2020;24(10):2776-80.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Rafi MS. Dialogic content analysis of misinformation about COVID-19 on social media in Pakistan. Linguistics and Literature Review. 2020;6(Special Issue):1-11.[Link] 
 24. Malaysian Bioethics Community. Ethical and responsible journalism resulting in ımpactful engagement with refugee/migrant populations during the COVID-19 pandemic. In: Tan HS, Tan MKM, eds. Bioethics and COVID-19: Guidance for Clinicians. 1st ed. Kuala Kumpur: Malaysian Bioethics Community; 2020. p.115-6.
 25. Cave E. COVID-19 super-spreaders: definitional quandaries and implications. Asian Bioeth Rev. 2020:1-8.[PubMed] [PMC] 
 26. Yusof ANM, Muuti MZ, Ariffin LA, Tan MKM. Sharing information on COVID-19: the ethical challenges in the Malaysian setting. Asian Bioeth Rev. 2020:1-13.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 27. Nyugen H, Nyugen A. COVID-19 misinformation and the social (media) amplification of risk: a Vietnamese perspective. Media Commun. 2020;8(2):444-7.[Crossref] 
 28. Stephens M. A geospatial infodemic: mapping Twitter conspiracy theories of COVID-19. Dialogues Hum Geogr. 2020;10(2):276-81.[Crossref] 
 29. Couch DL, Robinson P, Komesaroff PA. COVID-19--Extending surveillance and the panopticon. J Bioeth Inq. 2020;17:809-14.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 30. Sarı M, Arslan M, Akkuş İ, Arıkan K, Güngör N, Dere F. Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi. 1. Baskı. Ankara: Kamu Denetçiliği Ku­rumu; 2020.
 31. Lucivero F, Hallowell N, Johnson S, Prainsack B, Samuel G, Sharon T. COVID-19 and contact tracing apps: ethical challenges for a social experiment on a global scale. J Bioeth Inq. 2020;17(4):835-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 32. Nijsingh N, van Bergen A, Wild V. Applying a precautionary approach to mobile contact tracing for COVID-19: the value of reversibility. J Bioeth Inq. 2020;17(4):823-7.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 33. Bunker D. Who do you trust? The digital destruction of shared situational awareness and the COVID-19 infodemic. Int J Inf Manage. 2020;55:102201.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 34. Lavazza A, Farina M. The role of experts in the COVID-19 pandemic and the limits of their epistemic authority in democracy. Front Public Health. 2020;8:356.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 35. Datta R, Yadav AK, Singh A, Datta K, Bansal A. The infodemics of COVID-19 amongst healthcare professionals in India. Med J Armed Forces India. 2020;76(3):276-83.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 36. Shu K, Bhattacharjee A, Alatawi F, Nazer TH, Ding K, Karami M, et al. Combating disinformation in a social media age. WIREs Data Mining Knowl Discov. 2020;10(6):e1385.[Crossref] 
 37. Au H, Bright J, Howard PN. Social media misinformation and lockdown measures in democracies - coronavirus misinformation weekly briefing 27-04-2020. (Erişim tarihi: 29 Ağustos 2020)[Link] 
 38. Baratipour M. Ethical and social challenges of COVID-19 in Iran. Eubios J Asian Int Bioeth. 2020;30(3):84-5. (Erişim tarihi: 21 Ağustos 2020)[Link] 
 39. Nie JB. In the shadow of biological warfare: conspiracy theories on the origins of COVID-19 and enhancing global governance of biosafety as a matter of urgency. J Bioeth Inq. 2020;17(4):567-74.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 40. Pennycook G, McPhetres J, Zhang Y, Lu JG, Rand DG. Fighting COVID-19 misinformation on social media: experimental evidence for a scalable accuracy-nudge intervention. Psychol Sci. 2020;31(7):770-80.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 41. Baker SA, Wade M, Walsh MJ. The challenges of responding to misinformation during a pandemic: content moderation and the limitations of the concept of harm. Media International Australia. 2020;177(1):103-7.[Crossref] 
 42. Yaşayanlar İ. [Looking at history from the days of corona 1: being a physician in the Ottoman Empire in the age of epidemics]. Toplumsal Tarih. 2020;(316):68-72.
 43. Pulido CM, Ruiz-Eugenio L, Redondo-Sama G, Villarejo-Carballido B. A new application of social impact in social media for overcoming fake news in health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(7):2430.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 44. Uscinski JE, Enders AM, Klofstad C, Seelig M, Funchion J, Everett C, et al. Why do people believe COVID-19 conspiracy theories? The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. 2020;1(Special Issue on COVID-19 and Misinformation).[Crossref] 
 45. Brennen JS, Simon FM, Howard PN, Nielsen RK. Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation. (Erişim tarihi: 29 Ağustos 2020)[Link] 
 46. Eysenbach G. How to fight an infodemic: the four pillars of infodemic management. J Med Internet Res. 2020;22(6):e21820.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 47. T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 Bilgilendirme Sayfası. (Erişim tarihi: 16 Ekim 2020)[Link] 
 48. Radu R. Fighting the 'Infodemic': legal responses to COVID-19 disinformation. Social Media+Society. 2020;6(3).[Crossref] [PMC] 
 49. Abidin C. Meme factory cultures and content pivoting in Singapore and Malaysia during COVID-19. The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. 2020;1(Special Issue on COVID-19 and Misinformation). (Erişim tarihi: 31 Ağustos 2020)[Crossref] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014