Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Sınırsız Bilginin Sınırları: COVID-19 Pandemisi ve Bilginin Elde Edilmesi, Paylaşılması ve Kullanılması ile İlgili Etik Sorunlar Üzerine
The Limits of Unlimited Information: On the COVID-19 Pandemic and the Ethical Problems About Obtaining, Sharing, and Using Knowledge
Mahmut Alpertunga KARAa
aİstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):48-65
doi: 10.5336/mdethic.2020-79630
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
COVID-19 pandemisi, bilginin kritik bir kaynak olarak yönetilmesine dair etik sorunları görünür hâle getirmektedir. Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinin ne kadar hızlandırılabileceği kritik bir konudur. Hızlı şekilde bilgiye ulaşma ihtiyacı bulunmakla birlikte aşırı hızlanma, çalışmaların bilimsel geçerliliğini ve etik şartlara uygunluğunu olumsuz etkileyebilecektir. Aşı geliştirme çalışmaları için hız ve çalışmanın etik açıdan kabul edilebilirliği arasındaki çelişki daha belirgindir. Aşının etkinliğinin sınanması için deneklerin enfeksiyona maruz bırakılması riski artırır ve etik açıdan sorgulanabilir. Endikasyon dışı ilaç araştırmalarında, ilacı mevcut endikasyonla kullananlar ile COVID-19 hastaları arasında adil dağılım sorunu ortaya çıkar. Toplum sağlığının, ferdî hakların önüne geçebildiği bir ortamda damgalama ve mahremiyetle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Araştırma ve planlama için hasta verilerine erişmeye daha çok ihtiyaç olması, potansiyel mahremiyet ihlalleri ve güç dengelerinin sıradan insanlar aleyhine bozulması anlamına gelebilecektir. Temas takibi amaçlı mobil uygulamalarla da benzer sorunlar ortaya çıkabilir. Diğer taraftan, doğru bilgilendirmeyi sağlamak için topluma yön verenlerin, halkla iletişiminin nasıl olması gerektiği de önemlidir. İnfodemi kavramı, konunun başka bir cephesini işaret etmektedir. Dolaşan doğru bilgiden fazla, yanlış bilgi olması endişe vericidir. Misenformasyon ve dezenformasyon ile mücadele, pandemi yönetiminin önemli bir ayağıdır. Bilimsel bilginin sadece nasıl üretileceğine odaklanmak ve politik ve toplumsal alandaki yansımalarını ihmal etmek hata olacaktır. İletişimi güçlendirecek bir ortak dil sağlamak için sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Bu çalışmada, bilgi kavramı odak olmak üzere COVID-19 pandemisi hakkındaki etik tartışmalar ele alınmış; bilimsel bilginin üretilmesi, paylaşılması ve kullanılması ile ilgili sorunlar aydınlatılmaya çalışılmıştır. Sorunların anlaşılması, çözüm üretilmesi için ilk adımdır ve bilimsel bilginin faydalı bir toplumsal kaynak olarak devamına katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; bilimsel araştırma ve yayınlar; damgalama; mahremiyet; mobil uygulamalar; infodemi
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic provides an opportunity to review ethical issues regarding managing knowledge as a critical resource. Excessive acceleration of scientific research and publication activity may adversely affect the scientific validity and compliance of the studies with ethical conditions. For vaccine development studies, the contradiction between speed and ethical acceptability of the study is more pronounced. Exposing subjects to an infection to test the vaccine's effectiveness increases the risk and is ethically questionable. In studies with off-label drugs, a fair distribution problem arises between COVID-19 patients and those who use the drug with the current indication. In an environment where public health may override individual rights, stigmatization and privacy problems may arise. There is a greater need to access patient data for research and planning and that may result both regression of privacy and deterioration of power balances against ordinary people. Mobile applications used for contact tracing may also produce similar results. Society leaders should communicate properly with the public in order to provide correct information. The concept of infodemic points to another aspect of the issue. Combating misinformation and disinformation is crucial for pandemic management. It would be a mistake to focus only on how scientific knowledge is produced and neglect its political and social reflections. Health literacy should be improved, this may provide a common language that will foster multidimensional communication. In this study, ethical debates about the COVID-19 pandemic were discussed, with the concept of information being the focus, and the problems related to the production, sharing and use of scientific knowledge were tried to be elucidated. Understanding the problems is the first step in generating solutions and will contribute to the continuation of scientific knowledge as a useful social resource.

Keywords: COVID-19; scientific research and publications; stigma; privacy; mobile applications; infodemic
REFERENCES:
 1. Rhodes R. Justice and guidance for the COVID-19 pandemic. Am J Bioeth. 2020;20(7):163-6.[Crossref] [PubMed] 
 2. Singer PA, Benatar SR, Bernstein M, Daar AS, Dickens BM, MacRae SK, et al. Ethics and SARS: lessons from Toronto. BMJ. 2003;327(7427):1342-4.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 3. Thompson AK, Faith K, Gibson JL, Upshur RE. Pandemic influenza preparedness: an ethical framework to guide decision-making. BMC Med Ethics. 2006;7:E12.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 4. Gopalan N, Yusof ANM, Cheah PY, Kaur S. Ethical standards and their application to research during public health emergencies. In: Tan HS, Tan MKM, eds. Bioethics and COVID-19: Guidance for Clinicians. 1st ed. Kuala Kumpur: Malaysian Bioethics Community; 2020. p.103-12.
 5. World Health Organization. Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. World Health Organization; 2016. (Erişim tarihi: 20 Temmuz 2020)[Link] 
 6. Biddison LD, Berkowitz KA, Courtney B, De Jong CM, Devereaux AV, Kissoon N, et al; Task Force for Mass Critical Care; Task Force for Mass Critical Care. Ethical considerations: care of the critically ill and injured during pandemics and disasters: CHEST consensus statement. Chest. 2014;146(4 Suppl):e145S-55S.[Crossref] [PubMed] 
 7. Lipworth W, Gentgall M, Kerridge I, Stewart C. Science at warp speed: medical research, publication, and translation during the COVID-19 pandemic. J Bioeth Inq. 2020;17(4):555-61.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 8. Xafis V, Schaefer GO, Labude MK, Zhu Y, Hsu LY. The perfect moral storm: diverse ethical considerations in the COVID-19 pandemic. Asian Bioeth Rev. 2020:1-19. Erratum in: Asian Bioeth Rev. 2020:1.[PubMed] [PMC] 
 9. Shah SK, Miller FG, Darton TC, Duenas D, Emerson C, Lynch HF, et al. Ethics of controlled human infection to address COVID-19. Science. 2020;368(6493):832-4.[Crossref] [PubMed] 
 10. Jamrozik E, Heriot GS, Selgelid MJ. Coronavirus Human Infection Challenge Studies: assessing potential benefits and risks. J Bioeth Inq. 2020;17(4):709-15.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 11. Monrad JT. Ethical considerations for epidemic vaccine trials. J Med Ethics. 2020;46(7):465-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 12. Ino H, Nakazawa E, Akabayashi A. Drug repurposing for COVID-19: ethical considerations and roadmaps. Camb Q Healthc Ethics. 2020:1-8.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Karabulut E, Güngör B, Ergü Y. [COVID-19: approval and permission processes of scientific research]. Anatol Clin. 2020;25(Suppl 1):120-3.[Crossref] 
 14. Rozenberg O, Greenbaum D. Making it count: extracting real world data from compassionate use and expanded access programs. Am J Bioeth. 2020;20(7):89-92.[Crossref] [PubMed] 
 15. Peters MA, Jandrić P, McLaren P. Viral modernity? epidemics, infodemics, and the 'bioinformational' paradigm. Educational Philosophy and Theory. 2020.[Crossref] 
 16. Gazendam A, Ekhtiari S, Wong E, Madden K, Naji L, Phillips M, et al. The "infodemic" of journal publication associated with the novel coronavirus disease. J Bone Joint Surg Am. 2020;102(13):e64.[Crossref] [PubMed] 
 17. Coronavirus (COVID-19) research highlights. (Erişim tarihi: 12 Eylül 2020)[Link] 
 18. Capps B. Where does open science lead us during a pandemic? A public good argument to prioritize rights in the open commons. Camb Q Healthc Ethics. 2020:1-14.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Blumenthal-Barby J, Boyd K, Earp BD, Frith L, McDougall RJ, McMillan J, et al. Pandemic medical ethics. J Med Ethics. 2020;46(6):353-4.[Crossref] [PubMed] 
 20. Timmermann C. Epistemic ignorance, poverty and the COVID-19 pandemic. Asian Bioeth Rev. 2020:1-9.[PubMed] [PMC] 
 21. Nyugen A, Catalan-Matamoros D. Digital mis/disinformation and public engagment with health and science controversies: fresh perspectives from COVID-19. Media Commun. 2020;8(2):323-8.[Crossref] 
 22. Jaiswal J, LoSchiavo C, Perlman DC. Disinformation, misinformation and inequality-driven mistrust in the time of COVID-19: lessons unlearned from AIDS denialism. AIDS Behav. 2020;24(10):2776-80.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Rafi MS. Dialogic content analysis of misinformation about COVID-19 on social media in Pakistan. Linguistics and Literature Review. 2020;6(Special Issue):1-11.[Link] 
 24. Malaysian Bioethics Community. Ethical and responsible journalism resulting in ımpactful engagement with refugee/migrant populations during the COVID-19 pandemic. In: Tan HS, Tan MKM, eds. Bioethics and COVID-19: Guidance for Clinicians. 1st ed. Kuala Kumpur: Malaysian Bioethics Community; 2020. p.115-6.
 25. Cave E. COVID-19 super-spreaders: definitional quandaries and implications. Asian Bioeth Rev. 2020:1-8.[PubMed] [PMC] 
 26. Yusof ANM, Muuti MZ, Ariffin LA, Tan MKM. Sharing information on COVID-19: the ethical challenges in the Malaysian setting. Asian Bioeth Rev. 2020:1-13.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 27. Nyugen H, Nyugen A. COVID-19 misinformation and the social (media) amplification of risk: a Vietnamese perspective. Media Commun. 2020;8(2):444-7.[Crossref] 
 28. Stephens M. A geospatial infodemic: mapping Twitter conspiracy theories of COVID-19. Dialogues Hum Geogr. 2020;10(2):276-81.[Crossref] 
 29. Couch DL, Robinson P, Komesaroff PA. COVID-19--Extending surveillance and the panopticon. J Bioeth Inq. 2020;17:809-14.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 30. Sarı M, Arslan M, Akkuş İ, Arıkan K, Güngör N, Dere F. Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi. 1. Baskı. Ankara: Kamu Denetçiliği Ku­rumu; 2020.
 31. Lucivero F, Hallowell N, Johnson S, Prainsack B, Samuel G, Sharon T. COVID-19 and contact tracing apps: ethical challenges for a social experiment on a global scale. J Bioeth Inq. 2020;17(4):835-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 32. Nijsingh N, van Bergen A, Wild V. Applying a precautionary approach to mobile contact tracing for COVID-19: the value of reversibility. J Bioeth Inq. 2020;17(4):823-7.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 33. Bunker D. Who do you trust? The digital destruction of shared situational awareness and the COVID-19 infodemic. Int J Inf Manage. 2020;55:102201.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 34. Lavazza A, Farina M. The role of experts in the COVID-19 pandemic and the limits of their epistemic authority in democracy. Front Public Health. 2020;8:356.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 35. Datta R, Yadav AK, Singh A, Datta K, Bansal A. The infodemics of COVID-19 amongst healthcare professionals in India. Med J Armed Forces India. 2020;76(3):276-83.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 36. Shu K, Bhattacharjee A, Alatawi F, Nazer TH, Ding K, Karami M, et al. Combating disinformation in a social media age. WIREs Data Mining Knowl Discov. 2020;10(6):e1385.[Crossref] 
 37. Au H, Bright J, Howard PN. Social media misinformation and lockdown measures in democracies - coronavirus misinformation weekly briefing 27-04-2020. (Erişim tarihi: 29 Ağustos 2020)[Link] 
 38. Baratipour M. Ethical and social challenges of COVID-19 in Iran. Eubios J Asian Int Bioeth. 2020;30(3):84-5. (Erişim tarihi: 21 Ağustos 2020)[Link] 
 39. Nie JB. In the shadow of biological warfare: conspiracy theories on the origins of COVID-19 and enhancing global governance of biosafety as a matter of urgency. J Bioeth Inq. 2020;17(4):567-74.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 40. Pennycook G, McPhetres J, Zhang Y, Lu JG, Rand DG. Fighting COVID-19 misinformation on social media: experimental evidence for a scalable accuracy-nudge intervention. Psychol Sci. 2020;31(7):770-80.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 41. Baker SA, Wade M, Walsh MJ. The challenges of responding to misinformation during a pandemic: content moderation and the limitations of the concept of harm. Media International Australia. 2020;177(1):103-7.[Crossref] 
 42. Yaşayanlar İ. [Looking at history from the days of corona 1: being a physician in the Ottoman Empire in the age of epidemics]. Toplumsal Tarih. 2020;(316):68-72.
 43. Pulido CM, Ruiz-Eugenio L, Redondo-Sama G, Villarejo-Carballido B. A new application of social impact in social media for overcoming fake news in health. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(7):2430.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 44. Uscinski JE, Enders AM, Klofstad C, Seelig M, Funchion J, Everett C, et al. Why do people believe COVID-19 conspiracy theories? The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. 2020;1(Special Issue on COVID-19 and Misinformation).[Crossref] 
 45. Brennen JS, Simon FM, Howard PN, Nielsen RK. Types, sources, and claims of COVID-19 misinformation. (Erişim tarihi: 29 Ağustos 2020)[Link] 
 46. Eysenbach G. How to fight an infodemic: the four pillars of infodemic management. J Med Internet Res. 2020;22(6):e21820.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 47. T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 Bilgilendirme Sayfası. (Erişim tarihi: 16 Ekim 2020)[Link] 
 48. Radu R. Fighting the 'Infodemic': legal responses to COVID-19 disinformation. Social Media+Society. 2020;6(3).[Crossref] [PMC] 
 49. Abidin C. Meme factory cultures and content pivoting in Singapore and Malaysia during COVID-19. The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. 2020;1(Special Issue on COVID-19 and Misinformation). (Erişim tarihi: 31 Ağustos 2020)[Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com