Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

İlaçlar ve Kimyasal Maddelerin Oküler Toksisitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Güncel Yöntemler
Recent Methods Used in the Determination of Ocular Toxicity of Drugs and Chemicals
Hülya TEZELa, Suna SABUNCUOĞLUa, Pınar ERKEKOĞLUa
aHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2021;10(1):65-75
doi: 10.5336/pharmsci.2020-77093
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
İnsan gözü, fizyolojik yapısı itibarıyla tehlikeli çevresel koşullara ve maddelere maruz kalan hassas bir organdır. Endüstriyel maddeler, çevresel kimyasallar, kozmetikler, kişisel bakım ürünleri ve yanlış uygulandığı takdirde bazı ilaçlar korneada irritasyona, inflamasyona ve hatta görme kaybına bile neden olabilir. Bu nedenle tehlikeli maddelere maruz kalma riskini azaltmak için ilaçların, kozmetiklerin ve bu ürünlerin içerisinde yer alan bileşenlerin test edilerek, göz irritasyon potansiyellerinin değerlendirilmesi gerekir. Günümüzde birçok ilaç ve kimyasal maddenin göz üzerindeki etkilerini araştırmak için birçok in vitro yöntem geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin en sık kullanılanları 'yeniden yapılandırılmış insan korneası (RhCE)' modelleridir. RhCE modellerinde, insan kornea hücreleri veya insan derisi keratinositleri gibi hücreler kullanılabilir. RhCE epitel hücrelerinin kullanıldığı sistemlerle ilgili Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün Test Kılavuzu, 492 kılavuz yayımlanmıştır. Ayrıca birçok yeni oküler toksisite doku modelinin, gelecekte kullanıma girmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ancak ilaç ve biyomedikal sektörlerinde göz irritasyonunu değerlendirmek için hâlâ hayvan deneyleri yapılmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği Kozmetik Komitesi tarafından onaylanan Kozmetik Direktifi (76/768/EEC) ile 2013'ten itibaren kozmetik bileşenler ve bitmiş ürünler için hayvanlar üzerinde test edilmesi tamamen yasaklanmıştır. Kozmetik sektöründe hayvan deneylerinin yasaklanmasıyla birlikte, oküler toksisiteyi değerlendirmek için ex vivo ve in vitro birçok alternatif yöntem geliştirilmiştir. Bu derlemede, oküler toksisite test yöntemlerindeki en son gelişmeler hakkındaki bilgiler özetlenecek, yöntemlerin avantajları ve dezavantajları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Oküler irritasyon; Draize testi; alternatif yöntemler; hücre kültürü
ABSTRACT
Human eye is exposed to dangerous environmental conditions and substances due to its physiological structure. Industrial substances, chemicals, cosmetics, personal care products and some medications when wrongly used can cause ocular irritation, inflammation, or even loss of sight. Therefore, in order to reduce the risk of exposure to hazardous substances, drugs, cosmetics and their ingredients should be tested and evaluated for their eye irritation potentials. Today, several in vitro methods are being developed for the determination of several drugs and chemical substances on eye. The most widely used methods are 'reconstructed human eye cornea (RhCE) models'. In RhCE models, cells of cornea or non-cornea origin human cornea cells or human skin keratinocytes can be used. Concerning RhCE epithelial cell systems, Organisation for Economic Co-operation and Development has published Test Guideline 492. Moreover, there is ongoing research on for the future use of several new ocular toxicity tissue models. However, animal experiments are still carried out in the pharmaceutical and biomedical industry for the evaluation of ocular irritation. On the other hand, nimal experiments for cosmetic ingredients and end products have been banned in the European Union, since 2013. With the prohibition of animal experiments in the cosmetics industry, many alternative ex vivo and in vitro methods have been developed to assess ocular toxicity. In this review, information on the latest developments in ocular toxicity test methods will be summarized and the advantages and disadvantages of these methods will be discussed.

Keywords: Ocular irritation; draize test; alternative methods; cell culture
REFERANSLAR:
 1. Vinardell MP, Mitjans M. Alternative methods for eye and skin irritation tests: an overview. J Pharm Sci. 2008;97(1):46-59. [Crossref] [PubMed] 
 2. Wilson SL, Ahearne M, Hopkinson A. An overview of current techniques for ocular toxicity testing. Toxicology. 2015;2;327:32-46. [Crossref]  [PubMed] 
 3. McCaa CS. The eye and visual nervous system: anatomy, physiology and toxicology. Environ Health Perspect. 1982;44:1-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Willoughby CE, Ponzin D, Ferrari S, Lobo A, Landau K, Omidi Y. Anatomy and physiology of the human eye: effects of mucopolysaccharidoses disease on structure and function-a review. Clinical & Experimental Ophthalmology. 2010;38(1):2-11. [Crossref] 
 5. Huhtala A, Salminen L, Tähti H, Uusitalo H. Corneal models for the toxicity testing of drugs and drug releasing materials. In: Ashammakhi N, eds. Vol 1. Multifunctional Biomaterials and Devices. Oulu University E-book Series. Oulu, Finland Publisher; 2008; p.1-24. [Link] 
 6. Lotz C, Schmid FF, Rossi A, Kurdyn S, Kampik D, De Wever B, et al. Alternative methods for the replacement of eye irritation testing. ALTEX. 2016;33(1):55-67. [Crossref] [PubMed] 
 7. Maurer JK, Parker RD, Jester JV. Extent of initial corneal injury as the mechanistic basis for ocular irritation: key findings and recommendations for the development of alternative assays. Regul Toxicol Pharmacol. 2002;36(1):106-17. [Crossref] [PubMed] 
 8. Eskes C, Bessou S, Bruner L, Curren R, Harbell J, Jones P, et al. Eye irritation. Altern Lab Anim. 2005;33 Suppl 1:47-81. [Crossref]  [PubMed] 
 9. OECDiLibrary [İnternet]. © 2017 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 405: Acute eye irritation/corrosion. Paris: OECD Publishing; 2017. Erişim linki:[Crossref] 
 10. EUR-Lex [İnternet]. European Union (EU). Council Directive 93/35/EEC of 14 June 1993 amending for the sixth time Directive 76/768/ EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products.(Last Access Date: 14.01.2021) Erişim linki: [Link] 
 11. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) [İnternet]. [Erişim tarihi: 04-05.2020]. Kozmetik ürünler üzerinde yapılan hayvan deneylerine alternatif test metotlarına ilişkin kılavuz sürüm 1.0. Erişim linki: [Link] 
 12. Lee M, Hwang JH, Lim KM. Alternatives to in vivo Draize rabbit eye and skin irritation tests with a focus on 3D reconstructed human cornea-like epithelium and epidermis models. Toxicol Res. 2017;33(3):191-203. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Luechtefeld T, Maertens A, Russo DP, Rovida C, Zhu H, Hartung T. Analysis of draize eye irritation testing and its prediction by mining publicly available 2008-2014 REACH data. Altex. 2016;33(2):123-34. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 14. Barile FA. Validating and troubleshooting ocular in vitro toxicology tests. J Pharmacol Toxicol Methods. 2010;61(2):136-45. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 15. Ubels JL, Clousing DP. In vitro alternatives to the use of animals in ocular toxicology testing. Ocul Surf. 2005;3(3):126-42. [Crossref] [PubMed] 
 16. Freeberg FE, Nixon GA, Reer PJ, Weaver JE, Bruce RD, Griffith JF, et al. Human and rabbit eye responses to chemical insult. Fundam Appl Toxicol. 1986;7(4):626-34. [Crossref] [PubMed] 
 17. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).Unclassified Joint Meeting of the Chemicals Committee and The Working Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology Cancels & Replaces. The Same Document Of 6 July 2018 Guidance Document No 263 On Integrated Approaches To Testing and Assessment Iata. 2019;263(263). (Last Access Date: 14.01.2021). [Link] 
 18. Luepke NP, Kemper FH. The HET-CAM test: an alternative to the draize eye test. Food Chem Toxicol. 1986;24(6-7):495-6. [Crossref] 
 19. OECDiLibrary [İnternet]. © 2021 OECD. Test No. 438: Isolated chicken eye test method for ıdentifying ocular corrosives and severe irritants. Paris: OECD Publishing; 2009. Erişim linki:[Crossref] 
 20. (Last Access Date: 14.01.2021)
 21. OECDiLibrary [İnternet]. © 2021 OECD. Test No. 437: Bovine corneal opacity and permeability test method for identifying ocular corrosives and severe irritants. Paris: OECD Publishing; 2009. Erişim linki: [Link] 
 22. (Last Access Date: 14.01.2021).
 23. Piehl M, Gilotti A, Donovan A, DeGeorge G, Cerven D. Novel cultured porcine corneal irritancy assay with reversibility endpoint. Toxicol In Vitro. 2010;24(1):231-9. [Crossref] [PubMed] 
 24. OECDiLibrary [İnternet]. © 2019 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 496: In vitro macromolecular test method for identifying chemicals inducing serious eye damage and chemicals not requiring classification for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2019. Erişim linki: [Crossref] 
 25. (Last Access Date: 14.01.2021).
 26. Hagino S, Kinoshita S, Tani N, Nakamura T, Ono N, Konishi K, et al. IInterlaboratory validation of in vitro eye irritation tests for cosmetic ingredients. (2) Chorioallantoic membrane (CAM) test. Toxicol In Vitro. 1999;13(1):99-113. [Crossref] [PubMed] 
 27. Spielmann H. Ocular irritation. In: Castell JV, Gómez-Lechón MJ, eds. In Vitro Methods in Pharmaceutical Research. 1st ed. San Diego: Academic Press; 1999. p.265-87. [Crossref] 
 28. OECDiLibrary [İnternet]. © 2017 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 460: Fluorescein leakage test method for identifying ocular corrosives and severe irritants. Paris: OECD Publishing; 2017. Erişim linki:[Crossref] 
 29. (Last Access Date: 14.01.2021)
 30. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD guideline for the testing of chemicals draft proposal for a new guideline; 2010. p.1-16. [Link] 
 31. OECDiLibrary [İnternet]. © 2018 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 491: Short time exposure in vitro test method for identifying i) chemicals inducing serious eye damage and ii) chemicals not requiring classification for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2018. Erişim linki: [Crossref] 
 32. (Last Access Date: 14.01.2021)
 33. Pape WJ, Pfannenbecker U, Hoppe U. Validation of the red blood cell test system as in vitro assay for the rapid screening of irritation potential of surfactants. Mol Toxicol. 1987-1988;1(4):525-36. [PubMed] 
 34. Lewis RW, McCall JC, Botham PA. Use of an in vitro test battery as a prescreen in the assessment of ocular irritancy. Toxicol In Vitro. 1994;8(1):75-9. [Crossref] [PubMed] 
 35. OECDiLibrary [İnternet]. © 2019 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 492: Reconstructed human cornea-like epithelium (RhCE) test method for identifying chemicals not requiring classification and labelling for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2019. Erişim linki: [Crossref] 
 36. (Last Access Date: 14.01.2021)
 37. Katoh M, Uemura N, Hamajima F, Ogasawara T, Hata K. Morphological characterization of a reconstructed human corneal epithelial model (LabCyte CORNEA-MODEL) as an alternative to the Draize eye test for the assessment of eye irritation. Altern to Anim Test Exp. 2012;17(1):2-8. [Link] 
 38. Takezawa T, Ozaki K, Nitani A, Takabayashi C, Shimo-Oka T. Collagen vitrigel: a novel scaffold that can facilitate a three-dimensional culture for reconstructing organoids. Cell Transplant. 2004;13(4):463-73. [Crossref]  [PubMed] 
 39. OECDiLibrary [İnternet]. © 2019 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 494: Vitrigel-eye irritancy test method for identifying chemicals not requiring classification and labelling for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2019. Erişim linki:[Crossref] 
 40. (Last Access Date: 14.01.2021)
 41. European Chemicals Agency (ECHA). How to use new or revised in vitro test methods to address Serious eye damage/eye irritation. 2018;1-7. [Link] 
 42. Rönkkö S, Vellonen KS, Järvinen K, Toropainen E, Urtti A. Human corneal cell culture models for drug toxicity studies. Drug Delivery and Translational Research. 2016;6(6):660-75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Köse Ö, Erkekoğlu P, Sabuncuoğlu S, Koçer-Gümüşel B. Kozmetik ürünlerin göz irritasyon potansiyellerinin değerlendirilmesinde geleneksel ve alternatif yöntemler. [Traditional and alternative methods for the evaluation of eye irritation potential of cosmetic products]. Marmara Pharm J. 2017;21(2):195-206. [Crossref] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014