Journal of Literature Pharmacy Sciences

İlaçlar ve Kimyasal Maddelerin Oküler Toksisitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Güncel Yöntemler
Recent Methods Used in the Determination of Ocular Toxicity of Drugs and Chemicals
Hülya TEZELa, Suna SABUNCUOĞLUa, Pınar ERKEKOĞLUa
aHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2021;10(1):65-75
doi: 10.5336/pharmsci.2020-77093
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
İnsan gözü, fizyolojik yapısı itibarıyla tehlikeli çevresel koşullara ve maddelere maruz kalan hassas bir organdır. Endüstriyel maddeler, çevresel kimyasallar, kozmetikler, kişisel bakım ürünleri ve yanlış uygulandığı takdirde bazı ilaçlar korneada irritasyona, inflamasyona ve hatta görme kaybına bile neden olabilir. Bu nedenle tehlikeli maddelere maruz kalma riskini azaltmak için ilaçların, kozmetiklerin ve bu ürünlerin içerisinde yer alan bileşenlerin test edilerek, göz irritasyon potansiyellerinin değerlendirilmesi gerekir. Günümüzde birçok ilaç ve kimyasal maddenin göz üzerindeki etkilerini araştırmak için birçok in vitro yöntem geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin en sık kullanılanları 'yeniden yapılandırılmış insan korneası (RhCE)' modelleridir. RhCE modellerinde, insan kornea hücreleri veya insan derisi keratinositleri gibi hücreler kullanılabilir. RhCE epitel hücrelerinin kullanıldığı sistemlerle ilgili Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün Test Kılavuzu, 492 kılavuz yayımlanmıştır. Ayrıca birçok yeni oküler toksisite doku modelinin, gelecekte kullanıma girmesi için çalışmalar devam etmektedir. Ancak ilaç ve biyomedikal sektörlerinde göz irritasyonunu değerlendirmek için hâlâ hayvan deneyleri yapılmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği Kozmetik Komitesi tarafından onaylanan Kozmetik Direktifi (76/768/EEC) ile 2013'ten itibaren kozmetik bileşenler ve bitmiş ürünler için hayvanlar üzerinde test edilmesi tamamen yasaklanmıştır. Kozmetik sektöründe hayvan deneylerinin yasaklanmasıyla birlikte, oküler toksisiteyi değerlendirmek için ex vivo ve in vitro birçok alternatif yöntem geliştirilmiştir. Bu derlemede, oküler toksisite test yöntemlerindeki en son gelişmeler hakkındaki bilgiler özetlenecek, yöntemlerin avantajları ve dezavantajları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Oküler irritasyon; Draize testi; alternatif yöntemler; hücre kültürü
ABSTRACT
Human eye is exposed to dangerous environmental conditions and substances due to its physiological structure. Industrial substances, chemicals, cosmetics, personal care products and some medications when wrongly used can cause ocular irritation, inflammation, or even loss of sight. Therefore, in order to reduce the risk of exposure to hazardous substances, drugs, cosmetics and their ingredients should be tested and evaluated for their eye irritation potentials. Today, several in vitro methods are being developed for the determination of several drugs and chemical substances on eye. The most widely used methods are 'reconstructed human eye cornea (RhCE) models'. In RhCE models, cells of cornea or non-cornea origin human cornea cells or human skin keratinocytes can be used. Concerning RhCE epithelial cell systems, Organisation for Economic Co-operation and Development has published Test Guideline 492. Moreover, there is ongoing research on for the future use of several new ocular toxicity tissue models. However, animal experiments are still carried out in the pharmaceutical and biomedical industry for the evaluation of ocular irritation. On the other hand, nimal experiments for cosmetic ingredients and end products have been banned in the European Union, since 2013. With the prohibition of animal experiments in the cosmetics industry, many alternative ex vivo and in vitro methods have been developed to assess ocular toxicity. In this review, information on the latest developments in ocular toxicity test methods will be summarized and the advantages and disadvantages of these methods will be discussed.

Keywords: Ocular irritation; draize test; alternative methods; cell culture
REFERENCES:
 1. Vinardell MP, Mitjans M. Alternative methods for eye and skin irritation tests: an overview. J Pharm Sci. 2008;97(1):46-59. [Crossref] [PubMed] 
 2. Wilson SL, Ahearne M, Hopkinson A. An overview of current techniques for ocular toxicity testing. Toxicology. 2015;2;327:32-46. [Crossref]  [PubMed] 
 3. McCaa CS. The eye and visual nervous system: anatomy, physiology and toxicology. Environ Health Perspect. 1982;44:1-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Willoughby CE, Ponzin D, Ferrari S, Lobo A, Landau K, Omidi Y. Anatomy and physiology of the human eye: effects of mucopolysaccharidoses disease on structure and function-a review. Clinical & Experimental Ophthalmology. 2010;38(1):2-11. [Crossref] 
 5. Huhtala A, Salminen L, Tähti H, Uusitalo H. Corneal models for the toxicity testing of drugs and drug releasing materials. In: Ashammakhi N, eds. Vol 1. Multifunctional Biomaterials and Devices. Oulu University E-book Series. Oulu, Finland Publisher; 2008; p.1-24. [Link] 
 6. Lotz C, Schmid FF, Rossi A, Kurdyn S, Kampik D, De Wever B, et al. Alternative methods for the replacement of eye irritation testing. ALTEX. 2016;33(1):55-67. [Crossref] [PubMed] 
 7. Maurer JK, Parker RD, Jester JV. Extent of initial corneal injury as the mechanistic basis for ocular irritation: key findings and recommendations for the development of alternative assays. Regul Toxicol Pharmacol. 2002;36(1):106-17. [Crossref] [PubMed] 
 8. Eskes C, Bessou S, Bruner L, Curren R, Harbell J, Jones P, et al. Eye irritation. Altern Lab Anim. 2005;33 Suppl 1:47-81. [Crossref]  [PubMed] 
 9. OECDiLibrary [İnternet]. © 2017 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 405: Acute eye irritation/corrosion. Paris: OECD Publishing; 2017. Erişim linki:[Crossref] 
 10. EUR-Lex [İnternet]. European Union (EU). Council Directive 93/35/EEC of 14 June 1993 amending for the sixth time Directive 76/768/ EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products.(Last Access Date: 14.01.2021) Erişim linki: [Link] 
 11. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) [İnternet]. [Erişim tarihi: 04-05.2020]. Kozmetik ürünler üzerinde yapılan hayvan deneylerine alternatif test metotlarına ilişkin kılavuz sürüm 1.0. Erişim linki: [Link] 
 12. Lee M, Hwang JH, Lim KM. Alternatives to in vivo Draize rabbit eye and skin irritation tests with a focus on 3D reconstructed human cornea-like epithelium and epidermis models. Toxicol Res. 2017;33(3):191-203. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Luechtefeld T, Maertens A, Russo DP, Rovida C, Zhu H, Hartung T. Analysis of draize eye irritation testing and its prediction by mining publicly available 2008-2014 REACH data. Altex. 2016;33(2):123-34. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 14. Barile FA. Validating and troubleshooting ocular in vitro toxicology tests. J Pharmacol Toxicol Methods. 2010;61(2):136-45. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 15. Ubels JL, Clousing DP. In vitro alternatives to the use of animals in ocular toxicology testing. Ocul Surf. 2005;3(3):126-42. [Crossref] [PubMed] 
 16. Freeberg FE, Nixon GA, Reer PJ, Weaver JE, Bruce RD, Griffith JF, et al. Human and rabbit eye responses to chemical insult. Fundam Appl Toxicol. 1986;7(4):626-34. [Crossref] [PubMed] 
 17. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).Unclassified Joint Meeting of the Chemicals Committee and The Working Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology Cancels & Replaces. The Same Document Of 6 July 2018 Guidance Document No 263 On Integrated Approaches To Testing and Assessment Iata. 2019;263(263). (Last Access Date: 14.01.2021). [Link] 
 18. Luepke NP, Kemper FH. The HET-CAM test: an alternative to the draize eye test. Food Chem Toxicol. 1986;24(6-7):495-6. [Crossref] 
 19. OECDiLibrary [İnternet]. © 2021 OECD. Test No. 438: Isolated chicken eye test method for ıdentifying ocular corrosives and severe irritants. Paris: OECD Publishing; 2009. Erişim linki:[Crossref] 
 20. (Last Access Date: 14.01.2021)
 21. OECDiLibrary [İnternet]. © 2021 OECD. Test No. 437: Bovine corneal opacity and permeability test method for identifying ocular corrosives and severe irritants. Paris: OECD Publishing; 2009. Erişim linki: [Link] 
 22. (Last Access Date: 14.01.2021).
 23. Piehl M, Gilotti A, Donovan A, DeGeorge G, Cerven D. Novel cultured porcine corneal irritancy assay with reversibility endpoint. Toxicol In Vitro. 2010;24(1):231-9. [Crossref] [PubMed] 
 24. OECDiLibrary [İnternet]. © 2019 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 496: In vitro macromolecular test method for identifying chemicals inducing serious eye damage and chemicals not requiring classification for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2019. Erişim linki: [Crossref] 
 25. (Last Access Date: 14.01.2021).
 26. Hagino S, Kinoshita S, Tani N, Nakamura T, Ono N, Konishi K, et al. IInterlaboratory validation of in vitro eye irritation tests for cosmetic ingredients. (2) Chorioallantoic membrane (CAM) test. Toxicol In Vitro. 1999;13(1):99-113. [Crossref] [PubMed] 
 27. Spielmann H. Ocular irritation. In: Castell JV, Gómez-Lechón MJ, eds. In Vitro Methods in Pharmaceutical Research. 1st ed. San Diego: Academic Press; 1999. p.265-87. [Crossref] 
 28. OECDiLibrary [İnternet]. © 2017 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 460: Fluorescein leakage test method for identifying ocular corrosives and severe irritants. Paris: OECD Publishing; 2017. Erişim linki:[Crossref] 
 29. (Last Access Date: 14.01.2021)
 30. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD guideline for the testing of chemicals draft proposal for a new guideline; 2010. p.1-16. [Link] 
 31. OECDiLibrary [İnternet]. © 2018 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 491: Short time exposure in vitro test method for identifying i) chemicals inducing serious eye damage and ii) chemicals not requiring classification for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2018. Erişim linki: [Crossref] 
 32. (Last Access Date: 14.01.2021)
 33. Pape WJ, Pfannenbecker U, Hoppe U. Validation of the red blood cell test system as in vitro assay for the rapid screening of irritation potential of surfactants. Mol Toxicol. 1987-1988;1(4):525-36. [PubMed] 
 34. Lewis RW, McCall JC, Botham PA. Use of an in vitro test battery as a prescreen in the assessment of ocular irritancy. Toxicol In Vitro. 1994;8(1):75-9. [Crossref] [PubMed] 
 35. OECDiLibrary [İnternet]. © 2019 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 492: Reconstructed human cornea-like epithelium (RhCE) test method for identifying chemicals not requiring classification and labelling for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2019. Erişim linki: [Crossref] 
 36. (Last Access Date: 14.01.2021)
 37. Katoh M, Uemura N, Hamajima F, Ogasawara T, Hata K. Morphological characterization of a reconstructed human corneal epithelial model (LabCyte CORNEA-MODEL) as an alternative to the Draize eye test for the assessment of eye irritation. Altern to Anim Test Exp. 2012;17(1):2-8. [Link] 
 38. Takezawa T, Ozaki K, Nitani A, Takabayashi C, Shimo-Oka T. Collagen vitrigel: a novel scaffold that can facilitate a three-dimensional culture for reconstructing organoids. Cell Transplant. 2004;13(4):463-73. [Crossref]  [PubMed] 
 39. OECDiLibrary [İnternet]. © 2019 OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals, section 4. Test No. 494: Vitrigel-eye irritancy test method for identifying chemicals not requiring classification and labelling for eye irritation or serious eye damage. Paris: OECD Publishing; 2019. Erişim linki:[Crossref] 
 40. (Last Access Date: 14.01.2021)
 41. European Chemicals Agency (ECHA). How to use new or revised in vitro test methods to address Serious eye damage/eye irritation. 2018;1-7. [Link] 
 42. Rönkkö S, Vellonen KS, Järvinen K, Toropainen E, Urtti A. Human corneal cell culture models for drug toxicity studies. Drug Delivery and Translational Research. 2016;6(6):660-75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Köse Ö, Erkekoğlu P, Sabuncuoğlu S, Koçer-Gümüşel B. Kozmetik ürünlerin göz irritasyon potansiyellerinin değerlendirilmesinde geleneksel ve alternatif yöntemler. [Traditional and alternative methods for the evaluation of eye irritation potential of cosmetic products]. Marmara Pharm J. 2017;21(2):195-206. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com