Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Dental Tedaviler ve Koruyucu Diş Hekimliğinde Önemli Bir Yere Sahip Remineralizasyon Ajanları ve Nanofarmasötik Yaklaşımlar: Geleneksel Derleme
Remineralization Agents and Nanopharmaceutical Approaches That Have an Important Place in Dental Therapies and Preventive Dentistry: Traditional Review
A. Alper ÖZTÜRKa, Sedef ARSLANb
aAnadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji ABD, Eskişehir, Türkiye
bSerbest Diş Hekimi, Eskişehir, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2023;12(1):92-100
doi: 10.5336/pharmsci.2022-94536
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Nanoteknoloji yaklaşımları ile farklı yapıların kendilerine özgü özelliklerinden yararlanmak üzere geliştirilen nanofarmasötikler teşhis, tedavi ve teranöstik uygulamalarda oldukça yararlı sonuçlar vermektedir. Literatür incelendiğinde, özellikle teşhis ve tedavi etkinliğinin artmasında, düşük doz etken madde kullanarak yan etkilerin azalmasında nanofarmasötiklerin yarınımız için umut verici olduğunu göstermektedir. Nanofarmasötik olarak kullanılan nanopartikül formülasyonlarının geleneksel ilaç taşıyıcı sistemlere göre üstünlükleri klinik ve literatür açısından oldukça açıktır. Diş hekimliğinde kullanılan nanoteknolojik yaklaşımlar ve nanofarmasötiklere örnek olarak; nanokompozitler, nanocam iyonomerler, nanoseramikler, seramik nano hücreler, nanometaller, nanoteknolojik restoratif materyaller, nanoteknolojik protez malzemeleri ve diş implantları, nanoteknolojik ortodontik cihazlar, nanoteknolojik endodonti cihazları, nanorobotlar, nano lokal anestezikler, nano iğneler, ortodontide kullanılan nanorobotlar, teşhis aşamasında kullanılan nanorobotlar, görüntülemede nanopartiküller, kemik dokusu mühendisliğinde nanoteknoloji verilmektedir. Artan dünya nüfusu ile ağız diş sağlığı tedavi ihtiyacıyla koruyucu diş hekimliği uygulamaları da hızla gelişmektedir. Diş dokusunda oluşan demineralizasyon ve remineralizasyon, ağız içinde belirli bir denge içindedir ve bu dengenin demineralizasyon yönünde bozulması, çürük oluşumunu başlatmaktadır. Demineralizasyon ve remineralizasyon döngüsü, çürüğün prognozunu belirlemektedir. Demineralizasyon, minenin kristal yapıdaki yüzeyinden başlarken, remineralizasyon ise bu kavitasyon gözlenmeyen lezyonların doğal olarak onarılması olarak tanımlanabilir. Remineralizasyon ajanları koruyucu diş hekimliğinde diş çürüklerinin önlenmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu derleme kapsamında, öncelikle literatürde sıklıkla geçen ve klinikte rutin kullanıma girmiş remineralizasyon ajanlarından bahsedilmiş olup, ardından literatürde yer alan remineralizasyon ajanları ile hazırlanmış nanofarmasötikler hakkında bilgi verilmiştir. Bu derlemenin, eczacılar ve diş hekimlerine bir öngörü sunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji; nanofarmasötik; koruyucu diş hekimliği; remineralizayon ajanları
ABSTRACT
Nanopharmaceuticals developed to take advantage of the unique properties of different structures with nanotechnology approaches give very useful results in diagnosis, treatment and therapeutic applications. A review of the literature shows that nanopharmaceuticals are promising for our future, especially in increasing the effectiveness of diagnosis and treatment, reducing side effects by using low-dose active substances. The advantages of nanoparticle formulations used as nanopharmaceuticals over conventional drug delivery systems are quite clear in terms of clinical and literature. Examples of nanotechnological approaches and nanopharmaceuticals used in dentistry are; nanocomposites, nanoglass ionomers, nanoceramics, ceramic nano cells, nanometals, nanotechnological restorative materials, nanotechnological prosthetic materials and dental implants, nanotechnological orthodontic devices, nanotechnological endodontic devices, nanorobots, nano local anesthetics, nano needles, nanorobots used in orthodontics , nanorobots used in diagnosis, nanoparticles in imaging, nanotechnology in bone tissue engineering are given. With the increasing world population and the need for oral and dental health treatment, preventive dentistry practices are also developing rapidly. Demineralization and remineralization in the dental tissue are in a certain balance in the mouth, and the deterioration of this balance in the direction of demineralization initiates the formation of caries. The demineralization and remineralization cycle determines the prognosis of caries. While demineralization starts from the crystalline surface of the enamel, remineralization can be defined as the natural repair of lesions in which this cavitation is not observed. Remineralization agents have a very important place in preventive dentistry in terms of preventing dental caries. Within the scope of this review, first of all, remineralization agents that are frequently used in the literature and routinely used in the clinic are mentioned, and then information about nanopharmaceuticals prepared with remineralization agents in the literature is given. It is thought that this review will provide a foresight to pharmacists and dentists.

Keywords: Nanotechnology; nanopharmaceutical; preventive dentistry; remineralizing agents
REFERANSLAR:
 1. Öztürk-Atar K, Eroğlu H, Çalış S. Novel advances in targeted drug delivery. J Drug Target. 2018;26(8):633-42. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Ozturk A, Aygül A. Design of cefaclor monohydrate containing nanoparticles with extended antibacterial effect by nano-spray dryer: a nanoenglobing study. J Res Pharm. 2020;24(1):100-11. [Crossref] 
 3. Nagarwal RC, Kant S, Singh PN, Maiti P, Pandit JK. Polymeric nanoparticulate system: a potential approach for ocular drug delivery. J Control Release. 2009;136(1):2-13. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Mudshinge SR, Deore AB, Patil S, Bhalgat CM. Nanoparticles: emerging carriers for drug delivery. Saudi Pharm J. 2011;19(3):129-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Bilensoy E. Nanopartiküller. Gürsoy A, editör. Nanofarmasötikler ve Uygulamaları. 1. Baskı. İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayınları; 2014. p.23-9.
 6. Okunev I, Tranby EP, Jacob M, Diep VK, Kelly A, Heaton LJ, et al. The impact of underutilization of preventive dental care by adult Medicaid participants. J Public Health Dent. 2022;82(1):88-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Hannig M, Hannig C. Nanomaterials in preventive dentistry. Nat Nanotechnol. 2010;5(8):565-9. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Savaş S, Küçükyilmaz E. Diş hekimliğinde kullanılan remineralizasyon ajanları ve çürük önleyici ajanlar [Remineralization agents and caries preventive agents used in dentistry]. J Dent Fac Atatürk Uni. 2014;24(3):113-25. [Link] 
 9. Ghods K, Akbari P, Dehghani Ashkezari P, Ghayoomi S. Newest developments of nanotechnology in dentistry: a review of literature. Journal of Dental Materials and Techniques. 2022;11(1):1-10. [Crossref] 
 10. Hench LL, West JK. Biological Applications of Bioactive Glasses. Life Chemistry Reports. 1996;13:187-241.
 11. Ergin E, Eden E. Mine lezyonlarının farklı ajanlarla remineralizasyonu [The remineralization of enamel lesions with different agents]. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Dentistry-Special Topics. 2015;1(3):57-64. [Link] 
 12. Ceyhan T, Günay V, Capoğlu A, Sayrak H, Karaca C. Bir cam-seramik biyomalzemenin üretimi, tanımlanması ve biyolojik etkilerinin canlı-dişi ve canlı-içi ortamda değerlendirilmesi [Production and characterization of a glass-ceramic biomaterial and in vitro and in vivo evaluation of its biological effects]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2007;41(4):307-13. [PubMed] 
 13. Rodrigues E, Delbem AC, Pedrini D, Cavassan L. Enamel remineralization by fluoride-releasing materials: proposal of a pH-cycling model. Braz Dent J. 2010;21(5):446-51. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Buzalaf MAR, Levy SM. Fluoride Intake of Children: Considerations for Dental Caries and Dental Fluorosis. Buzalaf MAR, ed. Fluoride and the Oral Environment. Monogr Oral Sci. Basel, Karger, 2011. vol 22. p.1-19. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A, Logan S. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2003;2003(1):CD002278. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Wong MC, Glenny AM, Tsang BW, Lo EC, Worthington HV, Marinho VC. Topical fluoride as a cause of dental fluorosis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2010;2010(1):CD007693. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Dionysopoulos D, Gerasimidou O, Papadopoulos C. Current modifications of dental adhesive systems for composite resin restorations: a review in literature. J Adhes Sci Technol. 2022;36(5):453-68. [Crossref] 
 18. Hiraishi N, Sono R, Islam MS, Otsuki M, Tagami J, Takatsuka T. Effect of hesperidin in vitro on root dentine collagen and demineralization. J Dent. 2011;39(5):391-6. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Niu LN, Zhang W, Pashley DH, Breschi L, Mao J, Chen JH, et al. Biomimetic remineralization of dentin. Dent Mater. 2014;30(1):77-96. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Lv KL, Zhang JX, Meng XC, Li XY. Remineralization effect of the nano-HA toothpaste on artificial caries. Key Engineering Materials. 2007;267-70. [Crossref] 
 21. Yamagishi K, Onuma K, Suzuki T, Okada F, Tagami J, Otsuki M, et al. Materials chemistry: a synthetic enamel for rapid tooth repair. Nature. 2005;433(7028):819. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Huang SB, Gao SS, Yu HY. Effect of nano-hydroxyapatite concentration on remineralization of initial enamel lesion in vitro. Biomed Mater. 2009;4(3):034104. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Rao A, Malhotra N. The role of remineralizing agents in dentistry: a review. Compend Contin Educ Dent. 2011;32(6):26-33; quiz 34, 36. [PubMed] 
 24. Takatsuka T, Exterkate RA, ten Cate JM. Effects of Isomalt on enamel de- and remineralization, a combined in vitro pH-cycling model and in situ study. Clin Oral Investig. 2008;12(2):173-7. [Crossref]  [PubMed] 
 25. To-o K, Kamasaka H, Nishimura T, Kuriki T, Saeki S, Nakabou Y. Absorbability of calcium from calcium-bound phosphoryl oligosaccharides in comparison with that from various calcium compounds in the rat ligated jejunum loop. Biosci Biotechnol Biochem. 2003;67(8):1713-8. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Cury JA, Simões GS, Del Bel Cury AA, Gonçalves NC, Tabchoury CP. Effect of a calcium carbonate-based dentifrice on in situ enamel remineralization. Caries Res. 2005;39(3):255-7. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Walker GD, Cai F, Shen P, Bailey DL, Yuan Y, Cochrane NJ, et al. Consumption of milk with added casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate remineralizes enamel subsurface lesions in situ. Aust Dent J. 2009;54(3):245-9. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Ardu S, Castioni NV, Benbachir N, Krejci I. Minimally invasive treatment of white spot enamel lesions. Quintessence Int. 2007;38(8):633-6. [PubMed] 
 29. Mm J, Nk B, A P. Minimal intervention dentistry - a new frontier in clinical dentistry. J Clin Diagn Res. 2014;8(7):ZE04-8. [PubMed]  [PMC] 
 30. Cochrane NJ, Saranathan S, Cai F, Cross KJ, Reynolds EC. Enamel subsurface lesion remineralisation with casein phosphopeptide stabilised solutions of calcium, phosphate and fluoride. Caries Res. 2008;42(2):88-97. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Shibasaki K, Sano H, Matsukubo T, Takaesu Y. Effects of low molecular chitosan on pH changes in human dental plaque. Bull Tokyo Dent Coll. 1994;35(1):33-9. [PubMed] 
 32. Petri DF, Donegá J, Benassi AM, Bocangel JA. Preliminary study on chitosan modified glass ionomer restoratives. Dent Mater. 2007;23(8):1004-10. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Nimbeni SB, Nimbeni BS, Divakar DD. Role of chitosan in remineralization of enamel and dentin: a systematic review. Int J Clin Pediatr Dent. 2021;14(4):562-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Fujiwara M, Hayashi Y, Ohara N. Inhibitory effect of water-soluble chitosan on growth of Streptococcus mutans. New Microbiol. 2004;27(1):83-6. [PubMed] 
 35. Reynolds EC. Casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate: the scientific evidence. Adv Dent Res. 2009;21(1):25-9. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Hedberg M, Hasslöf P, Sjöström I, Twetman S, Stecksén-Blicks C. Sugar fermentation in probiotic bacteria--an in vitro study. Oral Microbiol Immunol. 2008;23(6):482-5. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Mäkinen KK. The rocky road of xylitol to its clinical application. J Dent Res. 2000;79(6):1352-5. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Amaechi BT, Porteous N, Ramalingam K, Mensinkai PK, Ccahuana Vasquez RA, Sadeghpour A, et al. Remineralization of artificial enamel lesions by theobromine. Caries Res. 2013;47(5):399-405. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Cova I, Leta V, Mariani C, Pantoni L, Pomati S. Exploring cocoa properties: is theobromine a cognitive modulator? Psychopharmacology (Berl). 2019;236(2):561-72. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Karlinsey RL, Mackey AC, Walker ER, Frederick KE. Surfactant-modified beta-TCP: structure, properties, and in vitro remineralization of subsurface enamel lesions. J Mater Sci Mater Med. 2010;21(7):2009-20. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Ekambaram M, Mohd Said SNB, Yiu CKY. A review of enamel remineralisation potential of calcium- and phosphate-based remineralisation systems. Oral Health Prev Dent. 2017;15(5):415-20. [PubMed] 
 42. Zhao W, Wang J, Zhai W, Wang Z, Chang J. The self-setting properties and in vitro bioactivity of tricalcium silicate. Biomaterials. 2005;26(31):6113-21. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Dong Z, Chang J, Deng Y, Joiner A. In vitro remineralization of acid-etched human enamel with Ca3SiO5. Applied Surface Science. 2010;256(8):2388-91. [Crossref] 
 44. Wu CD. Grape products and oral health. J Nutr. 2009;139(9):1818S-23S. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Benjamin S, Sharma R, Thomas SS, Nainan MT. Grape seed extract as a potential remineralizing agent: a comparative in vitro study. J Contemp Dent Pract. 2012;13(4):425-30. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Öztürk AA, Yenilmez E, Şenel B, Kıyan HT, Güven UM. Effect of different molecular weight PLGA on flurbiprofen nanoparticles: formulation, characterization, cytotoxicity, and in vivo anti-inflammatory effect by using HET-CAM assay. Drug Dev Ind Pharm. 2020;46(4):682-95. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Gupta J. Nanotechnology applications in medicine and dentistry. J Investig Clin Dent. 2011;2(2):81-8. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Thaitalay P, Giannasi C, Niada S, Thongsri O, Dangviriyakul R, Srisuwan S, et al. Nano-bioactive glass incorporated polymeric apatite/tricalcium phosphate cement composite supports proliferation and osteogenic differentiation of human adipose-derived stem/stromal cells. Materials Today Communications. 2022;31:103590. [Crossref] 
 49. Nguyen OOT, Tran KD, Ha NT, Doan SM, Dinh TTH, Tran TH. Oral cavity: an open horizon for nanopharmaceuticals. J Pharma Investig. 2021;51(4):413-24. [Crossref] 
 50. Nagireddy VR, Reddy D, Kondamadugu S, Puppala N, Mareddy A, Chris A. Nanosilver fluoride-A paradigm shift for arrest in dental caries in primary teeth of schoolchildren: a randomized controlled clinical trial. Int J Clin Pediatr Dent. 2019;12(6):484-90. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 51. Pepla E, Besharat LK, Palaia G, Tenore G, Migliau G. Nano-hydroxyapatite and its applications in preventive, restorative and regenerative dentistry: a review of literature. Ann Stomatol (Roma). 2014;5(3):108-14. [PubMed]  [PMC] 
 52. Swarup JS, Rao A. Enamel surface remineralization: using synthetic nanohydroxyapatite. Contemp Clin Dent. 2012;3(4):433-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 53. Vano M, Derchi G, Barone A, Covani U. Effectiveness of nano-hydroxyapatite toothpaste in reducing dentin hypersensitivity: a double-blind randomized controlled trial. Quintessence Int. 2014;45(8):703-11. [PubMed] 
 54. Kani T, Kani M, Isozaki A, Shintani H, Ohashi T, Tokumoto T. Effect to apatite-containing dentifrices on dental caries in school children. Journal of Dental Health. 1989;39(1):104-9. [Crossref] 
 55. Niwa M, Sato T, Li W, Aoki H, Aoki H, Daisaku T. Polishing and whitening properties of toothpaste containing hydroxyapatite. J Mater Sci Mater Med. 2001;12(3):277-81. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Colombo M, Beltrami R, Rattalino D, Mirando M, Chiesa M, Poggio C. Protective effects of a zinc-hydroxyapatite toothpaste on enamel erosion: SEM study. Ann Stomatol (Roma). 2017;7(3):38-45. [PubMed]  [PMC] 
 57. Carrouel F, Viennot S, Ottolenghi L, Gaillard C, Bourgeois D. Nanoparticles as anti-microbial, anti-inflammatory, and remineralizing agents in oral care cosmetics: a review of the current situation. Nanomaterials (Basel). 2020;10(1):140. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 58. Ramis JM, Coelho CC, Córdoba A, Quadros PA, Monjo M. Safety assessment of nano-hydroxyapatite as an oral care ingredient according to the EU cosmetics regulation. Cosmetics. 2018;5(3):53. [Crossref] 
 59. Rao SK, Bhat GS, Aradhya S, Devi A, Bhat M. Study of the efficacy of toothpaste containing casein phosphopeptide in the prevention of dental caries: a randomized controlled trial in 12- to 15-year-old high caries risk children in Bangalore, India. Caries Res. 2009;43(6):430-5. [Crossref]  [PubMed] 
 60. Poggio C, Lombardini M, Colombo M, Bianchi S. Impact of two toothpastes on repairing enamel erosion produced by a soft drink: an AFM in vitro study. J Dent. 2010;38(11):868-74. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Elgamily H, Safwat E, Soliman Z, Salama H, El-Sayed H, Anwar M. Antibacterial and remineralization efficacy of casein phosphopeptide, glycomacropeptide nanocomplex, and probiotics in experimental toothpastes: an in vitro comparative study. Eur J Dent. 2019;13(3):391-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 62. Tao S, He L, Xu HHK, Weir MD, Fan M, Yu Z, et al. Dentin remineralization via adhesive containing amorphous calcium phosphate nanoparticles in a biofilm-challenged environment. J Dent. 2019;89:103193. [Crossref]  [PubMed] 
 63. Wang H, Xiao Z, Yang J, Lu D, Kishen A, Li Y, et al. Oriented and ordered biomimetic remineralization of the surface of demineralized dental enamel using HAP@ACP nanoparticles guided by glycine. Sci Rep. 2017;7:40701. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 64. Burwell A, Jennings D, Muscle D, Greenspan DC. NovaMin and dentin hypersensitivity--in vitro evidence of efficacy. J Clin Dent. 2010;21(3):66-71. [PubMed] 
 65. Sheng XY, Gong WY, Hu Q, Chen XF, Dong YM. Mineral formation on dentin induced by nano-bioactive glass. Chinese Chemical Letters. 2016;27(9):1509-14. [Crossref] 
 66. Dai LL, Mei ML, Chu CH, Lo ECM. Mechanisms of bioactive glass on caries management: a review. Materials (Basel). 2019;12(24):4183. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 67. Han X, Erkan A, Xu Z, Chen Y, Boccaccini AR, Zheng K. Organic solvent-free synthesis of dendritic mesoporous bioactive glass nanoparticles with remineralization capability. Materials Letters. 2022;320:132366. [Crossref] 
 68. Ahmed O, Sibuyi NRS, Fadaka AO, Madiehe MA, Maboza E, Meyer M, et al. Plant extract-synthesized silver nanoparticles for application in dental therapy. Pharmaceutics. 2022;14(2):380. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 69. Scarpelli BB, Punhagui MF, Hoeppner MG, Almeida RSC, Juliani FA, Guiraldo RD, et al. In vitro evaluation of the remineralizing potential and antimicrobial activity of a cariostatic agent with silver nanoparticles. Braz Dent J. 2017;28(6):738-43. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Favaro JC, Detomini TR, Maia LP, Poli RC, Guiraldo RD, Lopes MB, et al. Anticaries agent based on silver nanoparticles and fluoride: characterization and biological and remineralizing effects-an in vitro study. Int J Dent. 2022;2022:9483589. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014