Journal of Literature Pharmacy Sciences

Rhododendron L. Türleri ve Deli Bal: Sistematik Derleme
Rhododendron L. Species and Mad Honey: Systematic Review
Şüheda Rümeysa OSMANLIOĞLU DAĞa , Ayşe Mine GENÇLER ÖZKANb
aİnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Malatya, Türkiye
bAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü, Farmasötik Botanik ABD, Ankara, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2023;12(2):135-42
doi: 10.5336/pharmsci.2023-95747
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Rhododendron L. cinsi, çoğu Kuzey Yarım Küre'de doğal olarak yetişen binden fazla tür ile temsil edilir. Orman gülleri, güzel çiçekleri nedeniyle dünyanın birçok yerinde peyzaj alanında yaygın olarak kullanıldığından, ticari olarak da yetiştirilmektedir. Bu bitkilerle ilgili ilk yazılı bilgiler MÖ 401 yılına kadar uzanır ve orman gülü balının (deli bal) toksik etkilerinden bahseder. Rhododendron türleri üzerinde yapılan çalışmalar ile bitkide ve bitkiden elde edilen balda bulunan bazı toksik bileşenler tanımlanmıştır. Görülen zehirlenmelerin özellikle yağda çözünen grayanotoksinlerle ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu bileşikler hücre zarındaki sodyum kanallarını etkileyerek bir takım nörolojik, gastrointestinal ve kardiyovasküler işlev bozukluklarına neden olur. Grayanotoksinler, çiçekler ve nektar da dâhil olmak üzere bitkinin her yerinde bulunur. Toksik içeriğine ve etkilerine rağmen Rhododendron türleri ve deli bal, geleneksel Çin ve Ayurveda tıbbı gibi eski tıp sistemlerinde ve ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika halk tıbbında inflamasyon, ağrı, ateş, soğuk algınlığı semptomları, cilt rahatsızlıkları gibi çeşitli semptomların ve gastrointestinal bozukluklar, diyabet, astım ve hipertansiyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir. Deli bal, Nepal ve Türkiye'de hem sofralık olarak hem de geleneksel tedavilerde tüketilmekte olup en sık zehirlenme vakaları bu bölgelerde görülür. Bu çalışmada, Rhododendron cinsinin genel botanik özellikleri, etnobotanik kullanımları, fitokimyasal yapıları, farmakolojik özellikleri ve deli bal toksisitesi hakkında bir derleme yapılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik; deli bal; orman gülleri; toksikoloji
ABSTRACT
The genus Rhododendron L. is represented by more than a thousand species, most of which grow naturally in the Northern Hemisphere. Rhododendrons are also grown commercially, as they are widely used in landscaping in many parts of the world for their beautiful flowers. The first written information about these plants dates back to 401 BC and mentions the toxic effects of rhododendron honey (mad honey). Studies on Rhododendron species have identified some toxic components in the plant and in honey obtained from the plant. It has been reported that the observed poisonings are especially related to fat-soluble grayanotoxins. These compounds cause some neurological, gastrointestinal and cardiovascular dysfunctions by affecting the sodium channels in the cell membrane. Grayanotoxins are found all over the plant, including flowers and nectar. Despite their toxic content and effects, rhododendrons and mad honey were used in ancient systems of medicine such as traditional Chinese and Ayurvedic medicine, as well as in European and North American folk medicine. It has been reported to be used in the treatment of various symptoms such as inflammation, pain, fever, cold symptoms, skin disorders, and ailments such as gastrointestinal disorders, diabetes, asthma and hypertension. Mad honey is consumed both as a nutrient and in traditional treatments in Nepal and Türkiye, and the most frequent poisoning cases were seen in these regions. In this study, it is aimed to make a review about the general botanical characteristics, ethnobotanical usage, phytochemical structures, pharmacological properties of the genus Rhododendron and mad honey toxicity.

Keywords: Ethnobotany; mad honey; rhododendrons; toxicology
REFERENCES:
 1. Tiwari ON, Chauhan U. Rhododendron conservation in Sikkim Himalaya. Current Science. 2006;90(4):532-41. [Link] 
 2. Qiang Y, Zhou B, Gao K. Chemical constituents of plants from the genus Rhododendron. Chem Biodivers. 2011;8(5):792-815. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Kumar V, Suri S, Prasad R, Gat Y, Sangma C, Jakhu H, et al. Bioactive compounds, health benefits and utilization of Rhododendron: a comprehensive review. Agriculture & Food Security. 2019;8(1):1-7. [Crossref] 
 4. Baytop T. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. 2. Baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu; 1997.
 5. Bhattacharyya D. Rhododendron species and their uses with special reference to Himalayas-a review. Assam University Journal of Science and Technology. 2011;7(1):161-7. [Link] 
 6. Popescu R, Kopp B. The genus Rhododendron: an ethnopharmacological and toxicological review. J Ethnopharmacol. 2013;147(1):42-62. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Shrestha B, Paudel P. A case report on mad (wild) honey intoxication. Journal of Chitwan Medical College. 2015;5(2):40-1. [Link] 
 8. Şimşek P, Gündüz A. Mad honey in old history. In: Duran N, ed. New Trends in Health Sciences. 1st ed. France: Livre de Lyon; 2021. p.147-78.
 9. Gunduz A, Bostan H, Turedi S, Nuhoğlu İ, Patan T. Wild flowers and mad honey. Wilderness & Environmental Medicine. 2007;18(1):69-71. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Yakarışık M, Akköz C, Ayvaz MA, Dülger AC. A new risk factor for hepatic encephalopathy: ingestion of mad honey. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports. 2021;12(3):71-3. [Link] 
 11. Erenler AK. Cardiac effects of mad honey poisoning and its management in emergency department: a review from Turkey. Cardiovasc Toxicol. 2016;16(1):1-4. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Cullen J. Hardy Rhododendron Species. 1st ed. Portland, Or.: Timber Press; 2005.
 13. Madhvi SK, Sharma M, Iqbal J, Younis M. Phytochemistry, traditional uses and pharmacology of Rhododendron arboreum: a review. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2019;12(9):4565-74. [Crossref] 
 14. Khajuria AK, Manhas RK, Kumar H, Bisht NS. Ethnobotanical study of traditionally used medicinal plants of Pauri district of Uttarakhand, India. J Ethnopharmacol. 2021;276:114204. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Paudel A, Panthee S, Shakya S, Amatya S, Shrestha TM, Amatya MP. Analgesic, antiinflammatory and other pharmacological activities of methanol extract of rhododendron campanulatum from Nepal. European Journal of Medicinal Plants. 2016;13(4):1-7. [Crossref] 
 16. Basnett S, Ganesan R. A comprehensive review on the taxonomy, ecology, reproductive biology, economic importance and conservation status of indian himalayan rhododendrons. The Botanical Review. 2022;88:505-44. [Crossref] 
 17. Deepak HV, Swamy MMM, Murai Y, Suga Y, Anetai M, Yo T, et al. Daurichromenic acid from the chinese traditional medicinal plant rhododendron dauricum inhibits sphingomyelin synthase and aβ aggregation. Molecules. 2020;25(18):4077. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Cao Y, Chu Q, Ye J. Chromatographic and electrophoretic methods for pharmaceutically active compounds in Rhododendron dauricum. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2004;812(1-2):231-40. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Cai YQ, Hu JH, Qin J, Sun T, Li XL. Rhododendron Molle (Ericaceae): phytochemistry, pharmacology, and toxicology. Chin J Nat Med. 2018;16(6):401-10. [Crossref]  [PubMed] 
 20. He YC, Yao YM, Xue QW, Fang X, Liang S. Anti-rheumatoid arthritis potential of diterpenoid fraction derived from Rhododendron molle fruits. Chin J Nat Med. 2021;19(3):181-7. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Li Y, Zhu YX, Zhang ZX, Liu YL, Liu YB, Qu J, et al. Diterpenoids from the fruits of Rhododendron molle, potent analgesics for acute pain. Tetrahedron. 2018;74(7):693-9. [Crossref] 
 22. Dampc A, Luczkiewicz M. Rhododendron tomentosum (Ledum palustre). A review of traditional use based on current research. Fitoterapia. 2013;85:130-43. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Jaiswal R, Jayasinghe L, Kuhnert N. Identification and characterization of proanthocyanidins of 16 members of the Rhododendron genus (Ericaceae) by tandem LC-MS. J Mass Spectrom. 2012;47(4):502-15. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Lou XW, Lin QH, Zhang GY, Liu WY, Feng F, Qu W. Identification and characterization of three new flavonoids from Rhododendron dauricum. Chin J Nat Med. 2015;13(8):628-33. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Shrestha A. Phytochemical analysis of Rhododendron species [PhD thesis]. Bremen: Jacobs University; 2016. Cited: 08 July 2023. Available from: [Link] 
 26. Bai L, Jiao ML, Zang HY, Guo SS, Wang Y, Sang YL, et al. Chemical composition of essential oils from four Rhododendron species and their repellent activity against three stored-product insects. Environmental Science and Pollution Research. 2019;26(22):23198-205. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Schepetkin IA, Özek G, Özek T, Kirpotina LN, Khlebnikov AI, Quinn MT. Chemical Composition and Immunomodulatory Activity of Essential Oils from Rhododendron albiflorum. Molecules. 2021;26(12):3652. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Judžentienė A. Marsh rosemary (Rhododendron tomentosum Harmaja (ex Ledum palustre Linn) growing in Lithuania) essential oils and their properties. Chemija. 2020;31(4):269-77. [Crossref] 
 29. Baral B, Vaidya GS, Maharjan BL, Silva JA. Phytochemical and antimicrobial characterization of rhododendron anthopogon from high Nepalese Himalaya. Botanica Lithuanica. 2014;20(2):142-52. [Crossref] 
 30. Dosoky NS, Satyal P, Pokharel S, Setzer WN. Chemical composition, enantiomeric distribution, and biological activities of rhododendron anthopogon leaf essential oil from nepal. Nat Prod Commun. 2016;11(12):1895-98. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Prakash V, Rana S, Sagar A. Studies on antibacterial activity of leaf extracts of Rhododendron arboreum and Rhododendron campanulatum. Int J Curr Microbiol Appl Sci. 2016;5(4):315-22. [Crossref] 
 32. Joshi B, Panda SK, Jouneghani RS, Liu M, Parajuli N, Leyssen P, et al. Antibacterial, antifungal, antiviral, and anthelmintic activities of medicinal plants of nepal selected based on ethnobotanical evidence. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020:1043471. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Roy J, Handique A, Barua C, Talukdar A, Ahmed F, Barua I. Evaluation of phytoconstituents and assessment of adaptogenic activity in vivo in various extracts of Rhododendron arboreum (leaves). Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research. 2014;2(2):49. [Crossref] 
 34. Verma N, Singh AP, Amresh G, Sahu P, Rao CV. Antiinflammatory and antinociceptive activity of Rhododendron arboreum. J Pharm Res. 2010;3(6):1376-80. [Link] 
 35. Nisar M, Ali S, Muhammad N, Gillani SN, Shah MR, Khan H, et al. Antinociceptive and anti-inflammatory potential of Rhododendron arboreum bark. Toxicol Ind Health. 2016;32(7):1254-9. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Ali S, Nisar M, Qaisar M, Khan A, Khan AA. Evaluation of the cytotoxic potential of a new pentacyclic triterpene from Rhododendron arboreum stem bark. Pharm Biol. 2017;55(1):1927-30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Painuli S, Joshi S, Bhardwaj A, Meena RC, Misra K, Rai N, et al. In vitro antioxidant and anticancer activities of leaf extracts of Rhododendron arboreum and Rhododendron campanulatum from Uttarakhand region of India. Pharmacognosy Magazine. 2018;14(57):294-303. [Link] 
 38. Bhandary MR, Kawabata J. Antidiabetic activity of Laligurans (Rhododendron arboreum Sm.) flower. Journal of Food Science and Technology Nepal. 2008;4:61-3. [Link] 
 39. Verma N, Amresh G, Sahu PK, Rao ChV, Singh AP. Antihyperglycemic and antihyperlipidemic activity of ethyl acetate fraction of Rhododendron arboreum Smith flowers in streptozotocin induced diabetic rats and its role in regulating carbohydrate metabolism. Asian Pac J Trop Biomed. 2012;2(9):696-701. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Parcha V, Yadav N, Sati A, Dobhal Y, Sethi N. Cardioprotective effect of various extract of Rhododendron arborium Sm flower on Albino rats. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2017;6(4):1703-7. [Link] 
 41. Rawat P, Bachheti RK, Kumar N, Rai N. Phytochemical analysis and evaluation of in vitro immunomodulatory activity of Rhododendron arboreum leaves. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2018;11(8):123-8. [Crossref] 
 42. Rawat P, Rai N, Kumar N, Bachheti R. Review on Rhododendron arboreum-a magical tree. Oriental Pharmacy and Experimental Medicine. 2017;17(4):297-308. [Crossref] 
 43. Srivastava P. Rhododendron arboreum: An overview. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2012;2(1):158-62. [Link] 
 44. Kashyap P, Anand S, Thakur A. Evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of Rhododendron arboreum flowers extract. International Journal of Food and Fermentation Technology. 2017;7(1):123-8. [Crossref] 
 45. Choi MY, Rhim TJ. Antimicrobial effects against food-borne pathogens and antioxidant activity of Rhododendron brachycarpum extract. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition. 2012;40(10):1353-60. [Crossref] 
 46. Ghimeray AK, Lee HY, Kim YH, Ryu EK, Chang MS. Evaluation of antioxidant and antiinflammatory effect of Rhododendron brachycarpum extract used in skin care product by In Vitro and In Vivo test. Technology and Investment. 2015;6(2):105-11. [Crossref] 
 47. Yang J, Kim MO, Kwon YS, Kim MJ. Antioxidant activity, α-glucosidase inhibitory activity and chemoprotective properties of rhododendron brachycarpum leaves extracts. Curr Pharm Biotechnol. 2017;18(10):849-54. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Han MH, Kim KY. Research progress on the identification and pharmacological activity of the active compo-nents of the rhododendron species. Biosciences Biotechnology Research Asia. 2021;18(3):543-65. [Crossref] 
 49. Tantry MA, Khan R, Akbar S, Dar AR, Shawl AS, Alam MS. An unusual bioactive oleanane triterpenoid from Rhododendron campanulatum D. Don. Chinese Chemical Letters. 2011;22(5):575-9. [Crossref] 
 50. Ye C, Jin M, Sun J, Wang J, Li S, Zhou W, et al. A new ursane-type triterpenoid from the leaves of rhododendron dauricum with cytotoxic activity. Chemistry of Natural Compounds. 2021;57(2):327-30. [Crossref] 
 51. Ye C, Jin M, Jin C, Wang R, Wang J, Zhang Y, et al. Two novel flavonoids from the leaves of Rhododendron dauricum L. with their inhibition of TNF-α production in LPS-induced RAW 264.7 cells. Nat Prod Res. 2021;35(8):1331-39. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Löhr G, Beikler T, Hensel A. Inhibition of in vitro adhesion and virulence of Porphyromonas gingivalis by aqueous extract and polysaccharides from Rhododendron ferrugineum L. A new way for prophylaxis of periodontitis? Fitoterapia. 2015107:105-13. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Hubert J, Kotland A, Henes B, Poigny S, Wandrey F. Deciphering the phytochemical profile of an alpine rose (Rhododendron ferrugineum L.) leaf extract for a better understanding of its senolytic and skin-rejuvenation effects. Cosmetics. 2022;9(2):37. [Crossref] 
 54. Gescher K, Kühn J, Hafezi W, Louis A, Derksen A, Deters A, et al. Inhibition of viral adsorption and penetration by an aqueous extract from Rhododendron ferrugineum L. as antiviral principle against herpes simplex virus type-1. Fitoterapia. 2011;82(3):408-13. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Seephonkai P, Popescu R, Zehl M, Krupitza G, Urban E, Kopp B. Ferruginenes A-C from Rhododendron ferrugineum and their cytotoxic evaluation. J Nat Prod. 2011;74(4):712-7. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Rehman S, Khan R, Bhat KA, Raja AF, Shawl AS, Alam MS. Isolation, characterisation and antibacterial activity studies of coumarins from Rhododendron lepidotum Wall. ex G. Don, Ericaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2010;20(6):886-90. [Crossref] 
 57. Mahomoodally MF, Sieniawska E, Sinan KI, Nancy Picot-Allain MC, Yerlikaya S, Cengiz Baloglu M, et al. Utilisation of Rhododendron luteum Sweet bioactive compounds as valuable source of enzymes inhibitors, antioxidant, and anticancer agents. Food Chem Toxicol. 2020;135:111052. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Demir S, Turan I, Aliyazicioğlu Y. Cytotoxic effect of Rhododendron luteum leaf extract on human cancer cell lines. Journal of Agriculture and Nature. 2018;21(6):950-6. [Crossref] 
 59. Usta A, Yayli B, Kahrinman N, Karaoglu SA, Yayli N. Composition and antimicrobial activity of essential oil from the flower of Rhododendron luteum Sweet. 2012;24(5):1927-30. [Link] 
 60. Olech M, Łyko L, Nowak R. Influence of Accelerated Solvent Extraction Conditions on the LC-ESI-MS/MS Polyphenolic Profile, Triterpenoid Content, and Antioxidant and Anti-lipoxygenase Activity of Rhododendron luteum Sweet Leaves. Antioxidants (Basel). 2020;9(9):822. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 61. Łyko L, Olech M, Nowak R. LC-ESI-MS/MS Characterization of Concentrated Polyphenolic Fractions from Rhododendron luteum and Their Anti-Inflammatory and Antioxidant Activities. Molecules. 2022;27(3):827. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 62. Zhang J, Liu J, Dai LF, Zhang HY, Chen MN, Cai XF, et al. Unlocking the potential antioxidant and anti-inflammatory activities of Rhododendron molle G. Don. Pak J Pharm Sci. 2019;32(5(Special)):2375-83. [PubMed] 
 63. Cho YJ, Ju IS, Chun SS, An BJ, Kim JH, Kim MU, et al. Screening of biological activities of extracts from Rhododendron mucronulatum Turcz. flowers. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition. 2008;37(3):276-81. [Crossref] 
 64. Choi S, Lee S, Lee H, Kim B, Yeo J, Jung T, et al. Antioxidant and antiaging effects of extracts from Rhododendron mucronulatum Turcz. in human dermal fibroblast. Journal of Agricultural, Life and Environmental Sciences. 2017;29(3):185-92. [Crossref] 
 65. Lee BB, Chun JH, Lee SH, Park HR, Kim JM, Park EJ, et al. Antioxidative and antigenotoxic activity of extracts from Rhododendron mucromulatum Turcz. flowers. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition. 2007;36(12):1628-32. [Crossref] 
 66. Malkoç M, Laghari AQ, Kolayli S, Can Z. Phenolic composition and antioxidant properties of Rhododendron ponticum: Traditional nectar source for mad honey. Analytical Chemistry Letters. 2016;6(3):224-31. [Crossref] 
 67. Bilir EK, Tutun H, Sevin S, Kismali G, Yarsan E. Cytotoxic effects of Rhododendron ponticum L. extract on prostate carcinoma and adenocarcinoma cell line (DU145, PC3). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2018;24(3):451-7. [Crossref] 
 68. Jesionek A, Kokotkiewicz A, Wlodarska P, Zabiegala B, Bucinski A, Luczkiewicz M. Bioreactor shoot cultures of Rhododendron tomentosum (Ledum palustre) for a large-scale production of bioactive volatile compounds. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2017;131(1):51-64. [Crossref] 
 69. Black P, Saleem A, Dunford A, Guerrero-Analco J, Walshe-Roussel B, Haddad P, et al. Seasonal variation of phenolic constituents and medicinal activities of Northern Labrador tea, Rhododendron tomentosum ssp. subarcticum, an Inuit and cree First Nations traditional medicine. Planta Med. 2011;77(14):1655-62. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Jesionek A, Kokotkiewicz A, Mikosik-Roczynska A, Ciesielska-Figlon K, Luczkiewicz P, Bucinski A, et al. Chemical variability of Rhododendron tomentosum (Ledum palustre) essential oils and their pro-apoptotic effect on lymphocytes and rheumatoid arthritis synoviocytes. Fitoterapia. 2019;139:104402. [Crossref]  [PubMed] 
 71. Jiang S, Ding Q, Wu Y, Zhong Z, Ouyang J. Comparison of the chemical compounds and antioxidant activities of essential oil and ethanol extract from rhododendron tomentosum Harmaja. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2017;20(4):927-36. [Crossref] 
 72. Silici S, Sagdic O, Ekici L. Total phenolic content, antiradical, antioxidant and antimicrobial activities of Rhododendron honeys. Food Chemistry. 2010;121(1):238-43. [Crossref] 
 73. Alkan S, Akgün M, Ertürk Ö, Ayvaz MÇ, Başkan C. Properties of honey and pollen samples obtained from different species collected from Black Sea Region of Turkey. Journal of Apicultural Science. 2020;64(2):321-34. [Crossref] 
 74. Walderhaug M. Bad Bug Book: Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. 2nd ed. North Charleston, S.C: BrainFeed Press; 2014.
 75. Silici S, Atayoglu AT. Mad honey intoxication: A systematic review on the 1199 cases. Food Chem Toxicol. 2015;86:282-90. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com