Journal of Literature Pharmacy Sciences

Kaynak İşçilerinde Mesleki Maruziyetin Toksikolojik Sorunları
Toxicological Issues of Occupational Exposure in Welding Workers
Dilek TOKAÇa, Merve BACANLIb, Sevtap AYDIN DİLSİZa, Nurşen BAŞARANa
aHacettepe Universitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, TÜRKİYE
bSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2020;9(1):31-41
doi: 10.5336/pharmsci.2019-71048
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Metallerin kesilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinde kolay ve hızlı bir teknik olan kaynak yöntemi, imalatçılar ve tamirciler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada milyonlarca insan kaynak işleminde sağlıksız ve güvensiz şartlar altında çalışmaktadır. Kaynakçılıkta işin niteliğine bağlı uygulanan kaynak yöntemi, kaynak yapılan malzemenin kimyasal yapısı, yanma gazı, akım şiddeti, ark gerilimi, kaynak hızı ve süresi, ana malzeme üzerindeki kaplama maddeler ve boyalar, kaynakta kullanılan elektrodun yapısı gibi etkenlere bağlı riskler oluşmaktadır. Kaynakçılıktaki temel olası tehlikeler; toz, kaynak gazı ve dumanı gibi iş yeri ortam havasının kirliliği, elektromanyetik radyasyon, elektrik, gürültü, yangın ve patlama olmakla birlikte kaynakçıların kaynak dumanı yoluyla, önemli toksik metaller (Pb, Ni, FeO, Cu, Cd, F, Mn, Cr gibi) ve gazlara (CO, NO, O3) maruz kaldıkları gösterilmiştir. Kaynak dumanının genel toksik etkileri, kaynak yapılan ortam havasında bulunan toksik gaz ve metallerin cinsine, konsantrasyonuna, maruz kalınan düzeylerine ve sigara içme alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir. Kaynak işçilerinde görülen bronşit, hırıltılı solunum, bozulmuş pulmoner fonksiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, metal duman ateşi, akciğer kanseri, nörotoksisite ve böbrek toksisitesi gibi sağlık sorunları ile kaynak işlemi sırasında açığa çıkan kaynak dumanı maruziyeti arasında güçlü bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu derleme kapsamında, kaynak işçilerinde kaynak dumanına mesleki maruziyete bağlı olası toksik etkiler kapsamlı olarak değerlendirilecek, kaynak dumanından korunma yöntemleri ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak yapma; kaynak dumanı; iş sağlığı; toksisite
ABSTRACT
The welding process, an easy and fast technique for cutting and joining metals, is widely used by manufacturers and repairers. Millions of people around the world work under unhealthy and insecure conditions in the welding process. Depending on the nature of the work in welding, the welding process creates risks related to the factors such as chemical structure of the welding material, combustion gas, current intensity, arc voltage, welding speed and time, coating substances and paints on the main material, the structure of the electrode used in welding. The main potential hazards in welding are the pollution of the workplace air such as dust, welding gas and fumes, electromagnetic radiation, electricity, noise, fire and explosion, as well as welders are shown to be exposed to crucial toxic metals and gases through welding fumes. General toxic effects of welding fumes may vary depending on the type and concentrations of toxic gases and metals, their exposed levels, and smoking habits. It has been observed that there is a strong relationship between the exposure of welding smoke during welding process and the health problems such as bronchitis, wheezing, impaired pulmonary function, chronic obstructive pulmonary disease, metal smoke fever, lung cancer, neurotoxicity, and renal toxicity in welders. In this review, the possible toxic effects of welding fumes due to occupational exposure in welding workers will be evaluated comprehensively and the information for the protection methods from welding fumes and the legal regulations will be given.

Keywords: Welding; welding fumes; occupational health; toxicity
REFERENCES:
 1. Anık S. [Kaynak Tekniği El Kitabı]. İstanbul: Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü; 1991. p.250. http://www.gedikegitimvakfi.org.tr/wp-content/uploads/2013/12/library_6.pdf
 2. Messler RW. Principles of Welding: Processes, Physics, Chemistry and Metallurgy. 1st ed. Kanada: Wiley-VCH; 1999. p.662. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Aydın M. [Elektron ışın kaynak yöntemi] Electron beam source method. DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2003;5 (1):213-27.
 4. Püskülcü G, Koçulular F. [Laser welding method and applications]. Teknolojik Araştırmalar: MTED. 2009;50(599):8-17.
 5. Meo SA, Al-Khlaiwi T. Health hazards of welding fumes. Saudi Med J. 2003;24(11):1176-82.
 6. AFSCME Health and Safety Fact Sheet, Welding Hazards. [Erişim tarihi: 01.02.2018]. https://www.afscme.org/news/publications/workplace-health-and-safety/fact-sheets/pdf/Welding-Hazards-AFSCME-fact-sheet.pdf.
 7. Hariri A, Paiman NA, Leman AM, Yusof M. Development of welding Fumes Health Index (WFHI) for welding workplace's safety and health assessment. Iran J Public Health. 2014;43(8):1045-59.
 8. Cömert M, Yılmaz H, Gebeşoğlu B, Tutkun E, Keskinkılıç B, Soydal T. [Evaluation of risk factors in pneumoconiosis development among welders] Ankara Med J. 2014;14(1):11-4. [Crossref] 
 9. Komaç E. [Handbook of Technical Training] Teknik Eğitim El Kitabı. 1. Baskı. İstanbul: Askaynak Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.; 2014. p.57.
 10. Antonini JM. Health effects of welding. Crit Rev Toxicol. 2003;33(1):61-103. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Antonini JM, Lewis AB, Roberts JR, Whaley DA. Pulmonary effects of welding fumes: review of worker and experimental animal studies. Am J Ind Med. 2003;43(4):350-60. [Crossref]  [PubMed] 
 12. OSHA, Controlling Hazardous Fume and Gases during Welding. [Erişim tarihi: 10.046.2019]. https://www.osha.gov/Publications/OSHA_FS-3647_Welding.html
 13. Shoeb M, Kodali V, Farris B, Bishop LM, Meighan T, Salmen R, et al. Evaluation of the molecular mechanisms associated with cytotoxicity and inflammation after pulmonary exposure to different metal-rich welding particles. Nanotoxicology. 2017;11(6):725-36.
 14. Taube F. Manganese in occupational arc welding fumes--aspects on physiochemical properties, with focus on solubility. Ann Occup Hyg. 2012;57(1):6-25.
 15. Antonini JM, Roberts JR, Chapman RS, Soukup JM, Ghio AJ, Sriram K. Pulmonary toxicity and extrapulmonary tissue distribution of metals after repeated exposure to different welding fumes. Inhal Toxicol. 2010;22(10):805-16. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Damongeot A, André G. Noise from ultrasonic welding machines: risks and prevention. Applied Acoustics. 1988;25(1):49-66. [Crossref] 
 17. Nemery B. Metal toxicity and the respiratory tract. Eur Res J. 1990;3(2):202-19.
 18. Tunç ÖK, Aygün R, Köktürk N, Ekim N, Tunç İ. [Respiratory findings and pulmonary function tests among the welders working for the sugar plant factory]. Tüberküloz ve Toraks Derg. 2003;51(3):271-6.
 19. Yu IJ, Song KS, Maeng SH, Kim SJ, Sung JH, Han JH, et al. Inflammatory and genotoxic responses during 30-day welding-fume exposure period. Toxicol Lett. 2004;154(1-2):105-15. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Sferlazza SJ, Beckett WS. The respiratory health of welders. Am Rev Respir Dis. 1991;143(5 Pt 1):1134-48. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Zeidler-Erdely PC, Erdely A, Antonini JM. Immunotoxicology of arc welding fume: worker and experimental animal studies. J Immunotoxicol. 2012;9(4):411-25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Konarski P, Iwanejko I, Ćwil M. Core-shell morphology of welding fume micro-and nanoparticles. Vacuum. 2003;70(2-3):385-9. [Crossref] 
 23. Resmî Gazete (05.11.2013, Sayı: 28812) Tozla Mücadele Yönetmeliği; 2013. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131105-9.htm
 24. Yılmaz G. [Risks affected by employees in welding workshops] Çalışma Ortamı Derg. 2000;52(3):5-7.
 25. Şimşek C. [Welder's pulmonary]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 1992;12(3):212-8.
 26. Erdely A, Antonini JM, Young SH, Kashon ML, Gu JK, Hulderman T, et al. Oxidative stress and reduced responsiveness of challenged circulating leukocytes following pulmonary instillation of metal-rich particulate matter in rats. Part Fibre Toxicol. 2014;11:34. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. OSHA, Permissible Exposure Limits-Annotated Tables. [Erişim tarihi: 10.04.2019]. https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/index.html
 28. Krajnak K, Sriram K, Johnson C, Roberts J, Mercer R, Miller G, et al. Effects of pulmonary exposure to chemically-distinct welding fumes on neuroendocrine markers of toxicity. J Toxicol Environ Health, Part A. 2017;80(5):301-14. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Brvar M. Interstitial pneumonitis after acetylene welding: a case report. Int J Occup Med Environ Health. 2014;27(1):132-6. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Holm M, Kim J, Lillienberg L, Storaas T, Jögi R, Svanes C, et al; RHINE Study Group, Northern Europe. Incidence and prevalence of chronic bronchitis: impact of smoking and welding. The RHINE study. Int J Tuberc Lung Dis. 2012;16(4):553-7. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Schoonover T, Conroy L, Lacey S, Plavka J. Personal exposure to metal fume, NO2, and O3 among production welders and non-welders. Ind Health. 2011;49(1):63-72. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Wardhana, Datau EA. Metal fume fever among galvanized welders. Acta Med Indones. 2014;46(3):256-62.
 33. Plum LM, Rink L, Haase H. The essential toxin: impact of zinc on human health. Int J Environ Res Public Health. 2010;7(4):1342-65. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Blanc PD, Boushey HA, Wong H, Wintermeyer SF, Bernstein MS. Cytokines in metal fume fever. Am Rev Respir Dis. 1993;147(1):134-8. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Kraïm-Leleu M, Lesage FX, Drame M, Lebargy F, Deschamps F. Occupational risk factors for COPD: a case-control study. PLoS One. 2016;11(8):e0158719. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 36. Cotes J, Feinmann E, Male V, Rennie F, Wickham C. Respiratory symptoms and impairment in shipyard welders and caulker/burners. Br J Ind Med. 1989;46(5):292-301. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Hunting KL, Welch LS. Occupational exposure to dust and lung disease among sheet metal workers. Br J Ind Med. 1993;50(5):432-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 38. Szram J, Schofield SJ, Cosgrove MP, Cullinan P. Welding, longitudinal lung function decline and chronic respiratory symptoms: a systematic review of cohort studies. Eur Respir J. 2013;42(5):1186-93. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Wang ZP, Larsson K, Malmberg P, Sjögren B, Hallberg BO, Wrangskog K. Asthma, lung function, and bronchial responsiveness in welders. Am J Ind Med. 1994;26(6):741-54. [Crossref]  [PubMed] 
 40. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide. Vol. 118. 1st ed. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2018. p.310.
 41. Honaryar MK, Lunn RM, Luce D, Ahrens W, 't Mannetje A, Hansen J, et al. Welding fumes and lung cancer: a meta-analysis of case-control and cohort studies. Occup Environ Med. 2019;76(6):422-31. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Falcone LM, Zeidler-Erdely PC. Skin cancer and welding. Clin Exp Dermatol. 2019;44(2):130-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Guha N, Loomis D, Guyton KZ, Grosse Y, El Ghissassi F, Bouvard V, et al; International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of welding, molybdenum trioxide, and indium tin oxide. Lancet Oncol. 2017;18(5):581-2. [Crossref] 
 44. Heltoft KN, Slagor RM, Agner T, Bonde JP. Metal arc welding and the risk of skin cancer. Int Arch Occup Environ Health. 2017;90(8):873-81. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Dixon AJ, Dixon BF. Ultraviolet radiation from welding and possible risk of skin and ocular malignancy. Med J Aust. 2004;181(3):155-7. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Guénel P, Laforest L, Cyr D, Févotte J, Sabroe S, Dufour C, et al. Occupational risk factors, ultraviolet radiation, and ocular melanoma: a case-control study in France. Cancer Causes Control. 2001;12(5):451-9. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Aragonés N, Pollán M, Gustavsson P. Stomach cancer and occupation in Sweden: 1971-89. Occup Environ Med. 2002;59(5):329-37. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. MacLeod JS, Harris MA, Tjepkema M, Peters PA, Demers PA. Cancer risks among welders and occasional welders in a national population-based cohort study: Canadian census health and environmental cohort. Saf Health Work. 2017;8(3):258-66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 49. Megbele Y, Lam K, Sadhra S. Risks of cataract in Nigerian metal arc welders. Occup Med. 2012;62(5):331-6. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Davies KG, Asanga U, Nku CO, Osim EE. Effect of chronic exposure to welding light on Calabar welders. Niger J Physiol Sci. 2007;22(1-2):55-8. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Xu Y, Gong MM, Wang J, He LH, Wang S, Du WW, et al. Investigation of occupational hazards of ultraviolet radiation and protective measures for workers in electric welding. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2012;44(3):448-53.
 52. Flynn MR, Susi P. Neurological risks associated with manganese exposure from welding operations-a literature review. Int J Hyg Environ Health. 2009;212(5):459-69. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Racette BA, Criswell SR, Lundin JI, Hobson A, Seixas N, Kotzbauer PT, et al. Increased risk of parkinsonism associated with welding exposure. Neurotoxicology. 2012;33(5):1356-61. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 54. Racette BA, Searles Nielsen S, Criswell SR, Sheppard L, Seixas N, Warden MN, et al. Dose-dependent progression of parkinsonism in manganese-exposed welders. Neurology. 2017;88(4):344-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Riihimäki V, Aitio A. Occupational exposure to aluminum and its biomonitoring in perspective. Crit Rev Toxicol. 2012;42(10):827-53. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Park RM, Berg SL. Manganese and neurobehavioral impairment. A preliminary risk assessment. Neurotoxicology. 2018;64:159-65. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Harisa GI, Attia SM, Ashour AE, Abdallah GM, Omran GA, Touliabah HE. Cigarette smoking and hyperglycemia increase renal response to low levels of cadmium in welders: cystatin C as a sensitive marker. Biol Trace Elem Res. 2014;158(3):289-96. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Hambach R, Lison D, D'haese P, Weyler J, François G, De Schryver A, et al. Adverse effects of low occupational cadmium exposure on renal and oxidative stress biomarkers in solderers. Occup Environ Med. 2013;70(2):108-13. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Ding X, Zhang Q, Wei H, Zhang Z. Cadmium-induced renal tubular dysfunction in a group of welders. Occup Med (Lond). 2011;61(4):277-9. [Crossref]  [PubMed] 
 60. Chuang KJ, Pan CH, Su CL, Lai CH, Lin WY, Ma CM, et al. Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin is associated with heavy metal exposure in welding workers. Sci Rep. 2015;5:18048. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 61. Ibfelt E, Bonde JP, Hansen J. Exposure to metal welding fume particles and risk for cardiovascular disease in Denmark: a prospective cohort study. Occup Environ Med. 2010;67(11):772-7. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Sjögren B, Fossum T, Lindh T, Weiner J. Welding and ischemic heart disease. Int J Occup Environ Med. 2002;8(4):309-11. [Crossref] 
 63. Bonow CA, Cezar-Vaz MR, Silva LR, Rocha LP, Turik C. [Health disorders related to learning the welding trade: assessment of approaches to risk communication]. Rev Lat Am Enfermagem. 2014;22(1):43-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 64. Li H, Hedmer M, Kåredal M, Björk J, Stockfelt L, Tinnerberg H, et al. A cross-sectional study of the cardiovascular effects of welding fumes. PLoS One. 2015;10(7):e0131648. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 65. Uzun H, Fındık F, Yılmaz R. [Factors affecting welder's health and precautions to be taken] Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2001;5(2):123-30.
 66. Yılmaz O, Dinç H. [The effects of heavy metals on reproductive system]. Van Veterinary J. 2013;24(2):91-4.
 67. Bonde JP. The risk of male subfecundity attributable to welding of metals. Studies of semen quality, infertility, fertility, adverse pregnancy outcome and childhood malignancy. Int J Androl. 1993;16(Suppl 1):1-29. [Crossref]  [PubMed] 
 68. Tanır F. [Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı & Güvenliği Kurulları Eğitim Rehberi]. ÇİSAM: Çukurova Üniversitesi; 2014. p.79.
 69. Yılmaz G. [Health and safety measures in welded manufacturing workshops] Mühendis ve Makina. 2014;50(599):68-73.
 70. Turan. A. [Kaynak işlerinde iş güvenliği] Occupational safety in welding processes. Mühendis ve Makina. 2015;57(673):24-8. https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/920bde355ca1bf0_ek.pdf

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com