Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: REVIEW
Batılı Bilim İnsanlarının Gözünden Türk İslam Tıbbı'na Bir Bakış
A View from Eyes of Western Scientists Upon Turkish-Islamic Medicine
Fevzi Sefa DEREKÖYa,b
aTıp Tarihi ve Etik AD, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi,
bKulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Odyoloji Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(2):155-61
doi: 10.5336/mdethic.2018-64096
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Yayın hakkına TÜBİTAK'ın sahip olduğu, 1995-2003 yılları arasında 19 kez basılan ve bilimin öncü kişilerini konu alan "Bilim Öncüleri" adlı kitapta, hiçbir Türk-İslam bilginine yer verilmediği gibi; MÖ 192'de vefat etmiş İskenderiyeli Eratosthenes ile 1452 yılında doğmuş Leonardo da Vinci arasında da hiçbir bilim insanından söz edilmemiştir. Hâlbuki artık Batı'da bile geleneksel olarak öne çıkarılan ve Copernicus-Galileo-Newton üçlüsü ile başlatılan Bilim Devrimi'nin klasik anlatımı tepkiyle karşılanmaktadır. ABD Columbia Üniversitesinden George Saliba'nın vurguladığı gibi, Batı Rönesans ve Modern Bilim'in ruhunun Copernicus'un çalışmaları ile kristalleştiği varsayılıyorsa; o hâlde Modern Bilim'in Türk-İslam Dünyası'nda yüzyıllar önce kurulmuş olduğu kanaatine varabilmektedir. Astronom ve din adamı olan Copernicus'un aynı zamanda da bir tıp-hekimi olduğu ortaya çıkmıştır. Son yıllarda yayımlanan bir makalede, Copernicus'un 1500'lü yıllarda tıp eğitimi aldığı Padua Tıp Okulunda İbn-i Sina'nın eserlerinin okutulduğu ve ünlü astronomun reçetelerinde İbn-i Sina'nın kullandığı ilaçlara yer verdiği görülmektedir. Literatürde, İngilizce yayımlanan pek çok makalede, Türk-İslam Tıbbı'nın Batı Tıp Okulu'na büyük katkılar sağladığı bildirilmektedir. Buna karşılık 1665'li yıllarda bir İngiliz hekim, cadılık ve büyücülükle ilgili yayımladığı tezinde, bitlerin çocukların baş ağrılarına ve ateşli hastalıklarına sağladıkları yararlardan söz etmektedir. Bu çalışmada, başta bilim tarihçisi George Sarton olmak üzere, tıp tarihçisi Jacalyn Duffin gibi bazı Batılı bilim insanlarının bakış açılarından Türk-İslam hekimlerinin sunduğu katkıların ele alınması amaçlanmıştır. Bu gerçeklerin ışığında, ülkemizde yeniden bir bilim tarihi yazım seferberliği düzenlenmelidir. Genç nesillerin bu kıymetli mazinin temelinde ileriye güvenle bakışının sağlanması gerekmektedir. Karşılaştırmalı tarih bakışı bu amaca hizmet edecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk-İslam tıp tarihi; Türk-İslam hekimleri; Batılı bilim insanları; bilim tarihindeki ön yargılar
ABSTRACT
As no Turkish-Islamic scientists were included in a book whose right of printing belongs to TÜBİTAK and published for 19th times between the years 1995-2003, any scientists were not mentioned yet between Eratosthenes of Alexandria died in 192 BC and Leonardo da Vinci born in 1452. However the classic highlighted expression of scientific revolution started with the trio Copernicus-Galileo-Newton has been met with reaction even in the West. As George Saliba from Columbia University of US emphasized, if the spirit of Western Renaissance and modern science was assumed to be cristallized with the studies of Copernicus, then we are convinced that modern science had been founded in Islamic World centuries ago. It was revealed that Copernicus, an astronomer and clergyman was also medical doctor. In an article published recently, it was seen that Avicenna's works had been taught in Padua University in which Copernicus trained in the years of 1500 and that in his recipe, the famous astronomer included the drugs which Avicenna used. In many articles published in English literature, it has been admitted that Turkish-Islamic Medicine gave great contributions to Western Medicine School. On the contrary, in his published thesis about witch and sorcerer, an English doctor talked about benefits of lice in headaches and febril illnesses of children around the year 1665. In our study, the contributions given by Turkish-Islamic doctors were evaluated mainly in the viewpoints of George Sarton, science historian and some other Western scientists such as Jacalyn Duffin, medical historian. In the light of those realities, for rewriting a science history, a campaign is required again in our country. On the basis of this precious past, it should be provided that young generations look forward confidently. Comparative understanding of history will serve this purpose.

Keywords: Turkish-Islamic medicine history; Turkish-Islamic doctors; Western scientists; prejudices in science history
REFERENCES:
 1. Yıldırım C. [A Short View upon Science History], Bilimin Öncüleri. 19. Baskı. Ankara: TUBİTAK; 2003. p.12.
 2. Hoiberg DH, Pappas T, Tüzün G. [Renaissance]. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. 18. Cilt. İstanbul: Ana Yayıncılık AŞ; 2004. p.495.
 3. Dereköy S. [Actually, is renaissance an reandalusianism]. Journal of International Social Research. 2013;6(26):145-60.
 4. Saliba G. Islamic Science and Renaissance Europe: The Copernican Connection, Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Paperback edition. 1st ed. Boston: Massachusetts Institute of Technology Press; 2011. p.211-2.
 5. Dereköy S. [Copernicus, Ali Kuşçu and Mevlevi Sama]. Journal of International Social Research. 2017;10(51):368-75. [Crossref]
 6. Yalçın C. [Universe Models from Mesopotomia, Egypt and Mediterranean to Galileo], Evren ve Yaratılış. 1. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi; 2008. p.53.
 7. Rutkowski B, Muszytowski M, Ostrowski J. Nicolaus Copernicus: not only a great astronomer but also a physician. J Nephrol. 2011;24 Suppl 17:S25-32. [Crossref] [PubMed]
 8. Popowska-Drojecka J, Muszytowski M, Rutkowski B. Was the famous astronomer Copernicus also a nephrologist? J Nephrol. 2011;24 Suppl 17:S33-36. [Crossref] [PubMed]
 9. Ekmekçi PE. [A turning point in history of psychiatry: the developments and their impact in Europe in 19th century]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2018;26(2):77-85. [Crossref]
 10. Aydın E. [Genesis of Modern Medicine], Dünya ve Türk Tıp Tarihi. 1. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2006. p.113.
 11. Mossensohn MS. Medical treatment in the Ottoman Navy in the early modern period. J Econ Soc Hist Orient. 2007;50(4):542-68. [Crossref]
 12. Urquhart J. How Islam changed medicine: Ibn Sina (Avicenna) saw medicine and surgery as one. BMJ. 2006;332(7533):120. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 13. Sarik J, Yeo CJ, Maxwell PJ 4th. Sir William Osler,. M.D., C.M. Am Surg. 2012;78(4):385-7.
 14. Libera A. [La philosophie medieval]. Ayşe Meral A, çeviri editörü. Ortaçağ Felsefesi. 1. Baskı. İstanbul: Litera Yayıncılık, Yaylacık Matbaacılık; 2005. p.333-4.
 15. Kaadan AN. Ibn Sina?s Bone Fractures, In: AlHassani STS, Woodcock E, Saoud R, eds. Muslim Heritage in Our World. 2nd ed. Manchester: Foundation for Science Technology and Civilisation; 2006. p.172-3.
 16. Irmak S. [Honorary speaker]. Uluslar arası İbn Sina Sempozyumu 1983. Ankara: Başbakanlık Basımevi; 1984. p.11.
 17. Magner LN. The Middle Ages, A History of Medicine. 2nd ed. New York: Taylor & Francis Group; 2005. p.179-81.
 18. Elgood C. Tibb-ul-nabbi or medicine of the prophet. Osiris. 1962;14:33-192. [Crossref]
 19. Duffin J. No Baby, No Nation: History of Pediatrics, History of Medicine. 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press; 2010. p.345.
 20. Rössner S. Stephan?s Corner: Ibn Khaldun (13321406). Obes Rev. 2011;12(3):231. [Crossref]
 21. 21. Meyerhoff M. Ibn An-Nafis and his theory of the lesser circulation. Isis. 1935;23(1):100-20. [Crossref]
 22. Cattermole GN. How Islan changed medicine: AlNafis, Servetus, and Colombo. BMJ. 2006;332 (7533):120-1. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 23. Spellberg DA. Positive European Christian Precedents for the Toleration of Muslims, and Their Presence in Colonial America, 1554-1706, Thomas Jefferson?s Qur?an: Islam and the Founders. 1st ed. New York: First Vintage Books Edition; 2014. p.48.
 24. Morris TA. The Intellectual Context of the Sixteenth Century, Europe and England in the sixteenth century. New York: Taylor and Francis e-library, Roudledge; 1998. p.23.
 25. Perry ME. Between Muslim and Christian worlds: Moriscas and identity in early modern Spain. The Muslim World. 2005;95(2):177-98. [Crossref]
 26. Burstein SR. Demonology and medicine in the sixteenth and seventeeth centuries. Folklore 1956;67(1):16-33. [Crossref]
 27. Saoud R. Public Baths. In: Al-Hassani TS, Woodcock E, Saoud R, eds. Muslim Heritage in Our World. 2nd ed. Manchester: Foundation for Science Technology and Civilisation; 2006. p.172-3, 222.
 28. Shefer-Mossensohn M. [Medical Pluralism, Preventive Medicine and Treatment], Osmanlı Tıbbı. Üçpunar B, çeviri editörü. İstanbul: Kitap Yayınevi; 2013. p.41, 53, 56.
 29. Shefer-Mossensohn M. [Holistic Body], Osmanlı Tıbbı: Tedavi ve Tıbbi Kurumlar 1500-1700. Üçpunar B, çeviri editörü. İstanbul: Kitap Yayınevi; 2013. p.119.
 30. White S. Rethinking disease in Ottoman history. Int J Middle East Stud. 2010;42(4):549-67. [Crossref]
 31. Stone AFM, Stone WD. Lady Mary Wortley Montagu: medical and religious controversy following her introduction of smallpox inoculation. J Med Biogr. 2002;10:232-6. [Crossref] [PubMed]
 32. Spellberg DA. Positive European Christian Precedents for the Toleration of Muslims, and Their Presence in Colonial America, 1554-1706, Thomas Jefferson?s Qur?an: Islam and the Founders. 1st ed. New York: Knopf Doubleday Publishing Group; 2014. p.80.
 33. Toynbee AJ. The Ottoman Empire in world history. Proc Am Philosoph Soc. 1955;99(3) 119-26.

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com