Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

L-Karnitinin Beslenme ve Sağlık Açısından Değerlendirmesi
L-Carnitine, Evaluation in Terms of Nutrition and Healthy
Filiz YANGILARa
aErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Erzincan, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2021;10(1):1-11
doi: 10.5336/pharmsci.2020-75885
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Kas dokusu ve miyokardda yüksek konsantrasyonda bulunan karnitin (trimetilamino-β-hidroksibutirat), vücudumuzun doğal bir bileşiği olup uzun zincirli yağ asitlerinin iç mitokondriyal membrandan geçişini sağlamada etkili olmaktadır. Elzem bir besin bileşeni olan karnitin, hücre ve dokularda, açil-L-karnitinin hem serbest karnitin hem de açilkarnitin formu olarak bulunur. Karnitinin uzun zincirli yağ asitleri üzerindeki etkisiyle vücutta fazla miktarda bulunan yağ kütlesinden enerji karşılanarak, yağ dokusundan kilo kaybı sağlanmış olur. Aynı zamanda karnitin, sinir sisteminde de antioksidan ve nörotrofik etki göstermektedir. İlaç olarak kullanıldığında, aşırı dozlarda risk düzeyi yüksek olup istenmeyen etkilere neden olabilmektedir. Aslında insan vücudu ihtiyacı olan miktarda karnitini sentezleyebilme özelliğine sahiptir. Fakat bazı organizmalarda sentez miktarı ya da kullanılabilecek oranda karnitinin dokulara transferi yeterli olamayabilir. Karnitinin %75'i ekzojen olarak besinlerden sağlanırken, %25'i endojen olarak böbrek, karaciğer ve beyinde sentezlenmektedir. L-karnitin içeriği, çeşitli gıda ürünleri arasında farklılık göstermektedir ve bitkisel ürünlerden daha çok hayvansal ürünler L-karnitin içeriğine sahiptir. Özellikle kırmızı et ve süt ürünleri, L-karnitin açısından en zengin gıda kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu derlemede L-karnitin metabolizması, biyoaktif özellikleri, gıda işleme yöntemlerinin L-karnitin üzerine etkileri ile L-karnitinin beslenme ve sağlık üzerine etkileri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: L-karnitin; biyoyararlılık; beslenme; sağlık
ABSTRACT
Carnitine (trimethylamino-β-hydroxybutyrate), which is found in high concentrations in muscle tissue and myocardium is a natural compound of our body and an effective compound in providing the transfer of long-chain fatty acids through the inner mitochondrial membrane. It is also an essential nutritional component in cells and tissues, found present as both free carnitine and acylcarnitine form of acyl-L-carnitine. Carnitine effect on long-chain fatty acids and weight loss is provided through the fat tissue. Therefore, the energy is met from the excess fat mass in the body. At the same time, carnitine also shows antioxidant and neurotrophic effects in the nervous system. When it is used drug, which is at high risk in excessive doses, it can cause undesirable effects. In fact, the human body has the ability to synthesize the amount of carnitine it needs. However, the amount of synthesis or the transfer of usable amount of carnitine to the tissues may not be sufficient in some organisms. Although 75% of carnitine is obtained from foods as exogenously, 25% is as endogenously synthesized in kidney, liver and brain. L-carnitine content shows difference between various food products and animal products which are contains a much larger amount of L-carnitine than plant products. Especially the red meat and dairy products is the richest food sources for L-carnitine. In this review, L-carnitine metabolism, bioactive properties, effects of food processing on L-carnitine with their effects of L-carnitine on nutrition and health are highlighted.

Keywords: L-carnitine; biological availability; nutrition; health
REFERANSLAR:
 1. Anonim 2021a. [Link]  (Erişim tarihi: 20.04.2021).
 2. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ; American Heart Association. Nutrition Committee. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation. 2002;19;106(21):2747-57. Erratum in: Circulation. 2003;28;107(3):512. [Crossref] [PubMed] 
 3. Möller NP, Scholz-Ahrens KE, Roos N, Schrezenmeir J. Bioactive peptides and proteins from foods: indication for health effects. Eur J Nutr. 2008;47(4):171-82. [Crossref] [PubMed] 
 4. Gür F, Güzel M, Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M. Süt serum proteinleri ve türevlerinin biyolojik ve fizyolojik aktiviteleri. [Biological and physiological activities of whey proteins and their derivatives]. Akademik Gıda. 2010;8(1):23-31. [Link] 
 5. Şimşek A, Kılıç B. Et kaynaklı biyoaktif peptitler ve fonksiyonel özellikleri. [Meat-derived bioactive peptides and their functional properties]. Gıda. 2016;41(4):267-74. [Crossref] 
 6. Kurt Ö, El SN. Biyoaktif bir gıda bileşeni L-karnitin: beslenme ve sağlık açısından önemi ve biyoyararlılığı. [L-carnitine as a bioactive compound: importance of in nutrition and health, bioavailability]. TÜBAV Bilim Dergisi. 2011;4(2):97-102. [Link] 
 7. Medeiros F, Casanova Mde A, Fraulob JC, Trindade M. How can diet influence the risk of stroke? Int J Hypertens. 2012;2012:763507. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 8. Seline KG, Johein H. The determination of L-carnitine in several food samples. Food Chemistry. 2007;105(2):793-804. [Crossref] 
 9. Kaneko T, Yoshida R. On the absolute configuration of L-carnitine (vitamin BT). Bulletin of the Chemical Society of Japan. 1962;35(7):1153-5. [Crossref] 
 10. Taşbozan O, Gökçe MA. L-karnitin ve akuakültürde kullanımı. [L-carnitine and its use in aquaculture]. Turkish Journal of Aquatic Life. 2007;(5-8):694-703. [Link] 
 11. Bruzell E, Granum B, Husøy T, Rohloff J, Wicklund T, Steffensen IL, et al. Risk assessment of "other substances"-L-carnitine and L-carnitineL-tartrate. Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food and Cosmetics of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: VKM Report; 2015. [Link] 
 12. Koyuncu O, Urfalı S, Polat S, Hakimoğlu S, Özbakış Akkurt Ç. Oral L-karnitin kullanan hastada tedavi yaklaşımımız. [Our treatment approach in patients with side effects of L-carnitine]. MKÜ Tıp Dergisi. 2019;10(38):105-7. [Link] 
 13. Demirci N. Egzersiz esnasında enerji tüketiminde leptin mi karnitin mi daha etkilidir? [Are leptin or carnitine more effective in consuming energy during doing exercise?]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2013;2(3):396-410. [Link] 
 14. Bizzi A, Cini M, Garattini S, Mingardi G, Licini L, Mecca G. L-carnitine addition to haemodialysis fluid prevents plasma-carnitine deficiency during dialysis. Lancet. 1979;21;1(8121):882. [PubMed] 
 15. Koşan C, Sever L, Çalışkan S, Kavunoğlu G, Sever A, Arısoy N. Kronik periton diyalizi tedavisi gören çocuklarda plazma karnitin düzeyleri. [Plasma carnitine levels in pediatric hemodialysis patients]. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2002;ll(l):27-31. [Link] 
 16. Marín VB, Azocar M, Molina M, Guerrero JL, Ratner R, Cano F. Total carnitine and acylated carnitine ratio: relationship of free carnitine with lipid parameters in pediatric dialysis patients. Adv Perit Dial. 2006;22:130-5. [PubMed] 
 17. Gülçin I. Antioxidant and antiradical activities of L-carnitine. Life Sci. 2006;78(8):803-11. [Crossref] [PubMed] 
 18. Anonim 2021b. [Link]  (Erişim tarihi: 20.04.2021).
 19. Madiraju P, Pande SV, Prentki M, Madiraju SR. Mitochondrial acetylcarnitine provides acetyl groups for nuclear histone acetylation. Epigenetics. 2009;4(6):399-403. [Crossref] [PubMed] 
 20. Li K, Sun Q. Simultaneous determination of free and total carnitine in human serum by HPLC with UV detection. J Chromatogr Sci. 2010;48(5):371-4. [Crossref] [PubMed] 
 21. Evangeliou A, Vlassopoulos D. Carnitine metabolism and deficit--when supplementation is necessary? Curr Pharm Biotechnol. 2003;4(3):211-9. [Crossref] [PubMed] 
 22. Kalaiselvi T, Panneerselvam C. Effect of L-carnitine on the status of lipid peroxidation and antioxidants in aging rats. J Nutr Biochem. 1998;9(10):575-81. [Crossref] 
 23. Mohammadi M, Hajhossein Talasaz A, Alidoosti M. Preventive effect of L-carnitine and its derivatives on endothelial dysfunction and platelet aggregation. Clin Nutr ESPEN. 2016;15:1-10. [Crossref] [PubMed] 
 24. Atabilen B, Yıldıran H. Hemodiyaliz hastalarında karnitin kullanımı. [The use of carnitine in hemodialysis patients]. Turk Neph Dial Transpl. 2017;26(3):246-53. [Link] 
 25. Krajcovicová-Kudlácková M, Simoncic R, Béderová A, Babinská K, Béder I. Correlation of carnitine levels to methionine and lysine intake. Physiol Res. 2000;49(3):399-402. [PubMed] 
 26. Tao RC, Yoshimura NN. Carnitine metabolism and its application in parenteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1980;4(5):469-86. [Crossref] [PubMed] 
 27. Fritz IB, Yue KT. Long-chain carnitine acyltransferase and the role of acylcarnitine derivatives in the catalytic increase of fatty acid oxidation induced by carnitine. J Lipid Res. 1963;4:279-88. [Crossref] [PubMed] 
 28. Wanner C, Wieland H, Wäckerle B, Boeckle H, Schollmeyer P, Hörl WH. Ketogenic and antiketogenic effects of L-carnitine in hemodialysis patients. Kidney Int Suppl. 1989;27:S264-8. [PubMed] 
 29. Bremer J. The role of carnitine in intracellular metabolism. J Clin Chem Clin Biochem. 1990;28(5):297-301. [PubMed] 
 30. Özdemir S, Aydın A. Karnitin ve karaciğer hastalıklarının tedavisindeki yeri. [Carnitine and its role in treatment of liver diseases]. Nobel Med. 2013;9(3):5-8. [Link] 
 31. Jeukendrup AE, Randell R. Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obes Rev. 2011;12(10):841-51. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Torgutalp ŞŞ, Köse B. Dönmez G. Zayıflama ürünleri gerçekten etkili mi? [Do slimming pills really work?]. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics. 2016;2(3):66-72. [Link] 
 33. Möder M, Kießling A, Löster H. Current methods for determination of L-carnitine and acylcarnitines. Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly. 2005;136(8):1279-91. [Crossref] 
 34. Vitali G, Parente R, Melotti C. Carnitine supplementation in human idiopathic asthenospermia: clinical results. Drugs Exp Clin Res. 1995;21(4):157-9. [PubMed] 
 35. Demarquoy J, Georges B, Rigault C, Royer MC, Clairet A, Soty M, et al. Radioisotopic determination of L-carnitine content in foods commonly eaten in Western countries. Food Chemistry. 2004;86(1):137-42. [Crossref] 
 36. Campoy C, Bayés R, Peinado JM, Rivero M, López C, Molina-Font JA. Evaluation of carnitine nutritional status in full-term newborn infants. Early Hum Dev. 1998;53Suppl:S149-64. [Crossref] [PubMed] 
 37. Tornberg E. Effects of heat on meat proteins - implications on structure and quality of meat products. Meat Sci. 2005;70(3):493-508. [Crossref] [PubMed] 
 38. Engel AG, Rebouche CJ. Carnitine metabolism and inborn errors. J Inherit Metab Dis. 1984;7 Suppl1:38-43. [Crossref] [PubMed] 
 39. Yavuz H, Kurtoğlu F. Biyokimyasal özellikleri ile L-karnitin. [L-carnitine and biochemical characteristics]. J Fac Vet Med Istanbul Univ. 2012;38(2):207-18. [Link] 
 40. Harmeyer J. The physiological role of L-carnitine. Lohmann Information. 2002;27:15-21. [Link] 
 41. Deniz G. Karnitin: sentez, metabolizma, fonksiyon ve iskemik kalpte terapötik önemi. [Carnitine: synthesis, metabolism, function and therapeutic importance in the ischemic heart]. T Klin J Med Sci. 1999;19:55-62. [Link] 
 42. Jones LL, McDonald DA, Borum PR. Acylcarnitines: role in brain. Prog Lipid Res. 2010;49(1):61-75. [Crossref] [PubMed] 
 43. Yılmaz G, İbiş S. L-karnitinin sportif performansa etkileri. [Effects of L-carnitine on sports performance]. Spor ve Tıp. 2006:103-5. [Link] 
 44. Kendler BS. Carnitine: an overview of its role in preventive medicine. Prev Med. 1986;15(4):373-90. [Crossref] [PubMed] 
 45. Monograph. L-carnitine. Altern Med Rev. 2005;10(1):42-50. [PubMed] 
 46. Lombard KA, Olson AL, Nelson SE, Rebouche CJ. Carnitine status of lactoovovegetarians and strict vegetarian adults and children. Am J Clin Nutr. 1989;50(2):301-6. [Crossref] [PubMed] 
 47. Vaz FM, Wanders RJ. Carnitine biosynthesis in mammals. Biochem J. 2002;1;361(Pt 3):417-29. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 48. Penn D, Dolderer M, Schmidt-Sommerfeld E. Carnitine concentrations in the milk of different species and infant formulas. Biol Neonate. 1987;52(2):70-9. [Crossref] [PubMed] 
 49. Alhomida AS. Total, free, short-chain and long-chain acyl carnitine levels in Arabian camel milk (Camelus dromedarius). Ann Nutr Metab. 1996;40(4):221-6. [Crossref] [PubMed] 
 50. Woollard DC, Indyk HE, Woollard GA. Carnitine in milk: a survey of content, distribution and temporal variation. Food Chemistry. 1999;66(1):121-7. [Crossref] 
 51. Pons R, Carrozzo R, Tein I, Walker WF, Addonizio LJ, Rhead W, et al. Deficient muscle carnitine transport in primary carnitine deficiency. Pediatr Res. 1997;42(5):583-7. [Crossref] [PubMed] 
 52. Evans AM, Fornasini G. Pharmacokinetics of L-carnitine. Clin Pharmacokinet. 2003;42(11):941-67. [Crossref] [PubMed] 
 53. Pooyandjoo M, Nouhi M, Shab-Bidar S, Djafarian K, Olyaeemanesh A. The effect of (L-) carnitine on weight loss in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev. 2016;17(10):970-6. [Crossref] [PubMed] 
 54. Fielding R, Riede L, Lugo JP, Bellamine A. l-carnitine supplementation in recovery after exercise. Nutrients. 2018;10(3):349. Erratum in: Nutrients. 2018;10(5). [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 55. Karlic H, Lohninger A. Supplementation of L-carnitine in athletes: does it make sense? Nutrition. 2004;20(7-8):709-15. [Crossref] [PubMed] 
 56. Ford MA. The formulation of sports drinks. In: Ashurst PR, ed. Production and Packaging of Non-Carbonated Fruit Juices and Fruit Beverages. 2nd ed. Gorthersburg, Maryland: An Apsen Publication; 1999. p.311-29. [Crossref] 
 57. Koozehchian MS, Daneshfar A, Fallah E, Agha-Alinejad H, Samadi M, Kaviani M, et al. Effects of nine weeks L-Carnitine supplementation on exercise performance, anaerobic power, and exercise-induced oxidative stress in resistance-trained males. J Exerc Nutrition Biochem. 2018;22(4):7-19. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 58. Bayram HM, Öztürkcan SA. Sporcularda ergojenik destekler [Ergogenic supplements in athletes]. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(3):641-52. [Crossref] 
 59. Gıda Gündemi [İnternet]. Copyright © 2021 [Erişim tarihi: 20.4.2021]. Sporcu içecekleri. Erişim linki: [Link] 
 60. Anonim. 2020b. Resmî Gazete. (16.08.2013 Sayı: 28737) Tebliğ no: 49. Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliği no: 49); 2013. [Link] 
 61. Harnack LJ, Rydell SA, Stang J. Prevalence of use of herbal products by adults in the Minneapolis/St Paul, Minn, metropolitan area. Mayo Clin Proc. 2001;76(7):688-94. [Crossref] [PubMed] 
 62. Atalay D, Erge HS. Gıda takviyeleri ve sağlık üzerine etkileri. [Dietary supplements and their effects on health]. Food and Health. 2018;4(2): 98-111. [Crossref] 
 63. Resmî Gazete. (02.07.2019 Sayı: 30819) Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ no: 14); 2019. [Link] 
 64. Serban MC, Sahebkar A, Mikhailidis DP, Toth PP, Jones SR, Muntner P, et al. Impact of L-carnitine on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sci Rep. 2016;6:19188. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 65. Gonwa TA, Wadei HM. Kidney disease in the setting of liver failure: core curriculum 2013. Am J Kidney Dis. 2013;62(6):1198-212. [Crossref] [PubMed] 
 66. Malaguarnera M. Acetyl-L-carnitine in hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis. 2013;28(2):193-9. [Crossref] [PubMed] 
 67. Abbasnezhad A, Choghakhori R, Kashkooli S, Alipour M, Asbaghi O, Mohammadi R. Effect of L-carnitine on liver enzymes and biochemical factors in hepatic encephalopathy: a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol. 2019;34(12):2062-70. [Crossref] [PubMed] 
 68. Shang R, Sun Z, Li H. Effective dosing of L-carnitine in the secondary prevention of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. BMC Cardiovasc Disord. 2014;21;14:88. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 69. Kriston L, von Wolff A, Westphal A, Hölzel LP, Härter M. Efficacy and acceptability of acute treatments for persistent depressive disorder: a network meta-analysis. Depress Anxiety. 2014;31(8):621-30. [Crossref] [PubMed] 
 70. Martí-Carvajal AJ, Gluud C, Arevalo-Rodriguez I, Martí-Amarista CE. Acetyl-L-carnitine for patients with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2019;5;1(1):CD011451. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 71. Georgala S, Schulpis KH, Georgala C, Michas T. L-carnitine supplementation in patients with cystic acne on isotretinoin therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 1999;13(3):205-9. [Crossref] [PubMed] 
 72. Malaguarnera M, Gargante MP, Russo C, Antic T, Vacante M, Malaguarnera M, et al. L-carnitine supplementation to diet: a new tool in treatment of nonalcoholic steatohepatitis--a randomized and controlled clinical trial. Am J Gastroenterol. 2010;105(6):1338-45. [Crossref] [PubMed] 
 73. Lim CY, Jun DW, Jang SS, Cho WK, Chae JD, Jun JH. Effects of carnitine on peripheral blood mitochondrial DNA copy number and liver function in non-alcoholic fatty liver disease. Korean J Gastroenterol. 2010;55(6):384-9. [Crossref] [PubMed] 
 74. Malaguarnera M, Vacante M, Giordano M, Motta M, Bertino G, Pennisi M, et al. L-carnitine supplementation improves hematological pattern in patients affected by HCV treated with Peg interferon-α 2b plus ribavirin. World J Gastroenterol. 2011;21;17(39):4414-20. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 75. Pirmadah F, Ramezani-Jolfaie N, Mohammadi M, Talenezhad N, Clark CCT, Salehi-Abargouei A. Does L-carnitine supplementation affect serum levels of enzymes mainly produced by liver? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Eur J Nutr. 2020;59(5):1767-83. [Crossref]  [PubMed] 
 76. Derosa G, Maffioli P, Ferrari I, D'Angelo A, Fogari E, Palumbo I, et al. Comparison between orlistat plus L-carnitine and orlistat alone on inflammation parameters in obese diabetic patients. Fundam Clin Pharmacol. 2011;25(5):642-51. [Crossref] [PubMed] 
 77. Samimi M, Jamilian M, Ebrahimi FA, Rahimi M, Tajbakhsh B, Asemi Z. Oral carnitine supplementation reduces body weight and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Endocrinol (Oxf). 2016;84(6):851-7. [Crossref] [PubMed] 
 78. Ahmadi S, Dehghan Banadaki S, Mozaffari-Khosravi H. Effects of oral L-carnitine supplementation on leptin and adiponectin levels and body weight of hemodialysis patients: a randomized clinical trial. Iran J Kidney Dis. 2016;10(3):144-50. [PubMed] 
 79. Mohammadi H, Djalali M, Daneshpazhooh M, Honarvar NM, Chams-Davatchi C, Sepandar F, et al. Effects of L-carnitine supplementation on biomarkers of oxidative stress, antioxidant capacity and lipid profile, in patients with pemphigus vulgaris: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur J Clin Nutr. 2017;23. [Crossref] [PubMed] 
 80. Talenezhad N, Mohammadi M, Ramezani-Jolfaie N, Mozaffari-Khosravi H, Salehi-Abargouei A. Effects of L-carnitine supplementation on weight loss and body composition: a systematic review and meta-analysis of 37 randomized controlled clinical trials with dose-response analysis. Clin Nutr ESPEN. 2020;37:9-23. [Crossref] [PubMed] 
 81. Tekin T, Ayaz A. L-karnitin depresyon üzerinde etkili midir? [Is L-carnitine effective on depression?]. SDU Journal of Health Science Institute. 2020;11(1):100-6. [Link] 
 82. Cavallini G, Caracciolo S, Vitali G, Modenini F, Biagiotti G. Carnitine versus androgen administration in the treatment of sexual dysfunction, depressed mood, and fatigue associated with male aging. Urology. 2004;63(4):641-6. [Crossref] [PubMed] 
 83. Cruciani RA, Dvorkin E, Homel P, Culliney B, Malamud S, Shaiova L, et al. L-carnitine supplementation for the treatment of fatigue and depressed mood in cancer patients with carnitine deficiency: a preliminary analysis. Ann N Y Acad Sci. 2004;1033:168-76. [Crossref] [PubMed] 
 84. Jamilian H, Jamilian M, Samimi M, Afshar Ebrahimi F, Rahimi M, Bahmani F, et al. Oral carnitine supplementation influences mental health parameters and biomarkers of oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Gynecol Endocrinol. 2017;33(6):442-7. [Crossref] [PubMed] 
 85. Zanardi R, Smeraldi E. A double-blind, randomised, controlled clinical trial of acetyl-L-carnitine vs. amisulpride in the treatment of dysthymia. Eur Neuropsychopharmacol. 2006;16(4):281-7. [Crossref] [PubMed] 
 86. Martinotti G, Andreoli S, Reina D, Di Nicola M, Ortolani I, Tedeschi D, et al. Acetyl-L-carnitine in the treatment of anhedonia, melancholic and negative symptoms in alcohol dependent subjects. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011;1;35(4):953-8. [Crossref] [PubMed] 
 87. Ruggenenti P, Cattaneo D, Loriga G, Ledda F, Motterlini N, Gherardi G, et al. Ameliorating hypertension and insulin resistance in subjects at increased cardiovascular risk: effects of acetyl-L-carnitine therapy. Hypertension. 2009;54(3):567-74. [Crossref] [PubMed] 
 88. Hatanaka Y, Higuchi T, Akiya Y, Horikami T, Tei R, Furukawa T, et al. Prevalence of carnitine deficiency and decreased carnitine levels in patients on hemodialysis. Blood Purif. 2019;47 Suppl 2:38-44. [Crossref] [PubMed] 
 89. Van Oudheusden LJ, Scholte HR. Efficacy of carnitine in the treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2002;67(1):33-8. [Link] 
 90. Tashiro K, Kaida Y, Yamagishi SI, Tanaka H, Yokoro M, Yano J, et al. L-carnitine supplementation improves self-rating depression scale scores in uremic male patients undergoing hemodialysis. Lett Drug Des Discov. 2017;14(6):737-42. [PubMed] [PMC] 
 91. Miwa T, Hanai T, Morino K, Katsumura N, Shimizu M. Effect of l-carnitine supplementation on muscle cramps induced by stroke: A case report. Nutrition. 2020;71:110638. [Crossref] [PubMed] 
 92. Gürses VV, Baydil B, Akgül MŞ, Ceylan B. Akut aerobik egzersiz öncesi L-karnitin alınımının kan yağları üzerine etkisi. [The effect of l-carnitine intake before acute aerobic exercise on blood lipids]. International Journal of Cultural and Social Studies. 2018;4(1):70-6. [Link] 
 93. Lee BJ, Lin JS, Lin YC, Lin PT. Antiinflammatory effects of L-carnitine supplementation (1000 mg/d) in coronary artery disease patients. Nutrition. 2015;31(3):475-9. [Crossref] [PubMed] 
 94. Yildirim S, Yildirim A, Dane S, Aliyev E, Yigitoglu R. Dose-dependent protective effect of L-carnitine on oxidative stress in the livers of hyperthyroid rats. Eurasian J Med. 2013;45(1):1-6. [PubMed] [PMC] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014