Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Evaluation of the Diagnostic Significance of Some Biomarkers in Pruritic Dermatological Diseases: A Case-Control Study
Kaşıntılı Dermatolojik Hastalıklarda Bazı Biyobelirteçlerin Tanısal Öneminin Değerlendirilmesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması
Neşe Başak TÜRKMENa, Dursun TÜRKMENb, Hande YÜCEa, Mücahit MARSAKb, Zübeyde TANRIVERDİa, Songül ÜNÜVARa
aDepartment of Pharmaceutical Toxicology, İnönü University Faculty of Pharmacy, Malatya, TURKEY
bDepartment of Dermatology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2021;31(2):86-92
doi: 10.5336/dermato.2021-81122
Makale Dili: EN
ABSTRACT
Objective: Indolamine-2,3-dioxygenase (IDO), neopterin, periostin, tenascin-C (TN-C), chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1/YKL- 40) YKL-40 have been previously described as diagnostic markers for a number of pathologies. The aim of our study is to compare the levels of some immune system-related biomarkers in itchy dermatological diseases with healthy people and to evaluate the diagnostic importance of these markers in dermatological diseases. Material and Methods: Our study included 55 patients diagnosed with neurodermatitis, generalised pruritus and lichen planus. The control group was composed of 30 healthy adult volunteers with no history of allergic skin conditions. All participants provided informed consent for the use of their medical data in the study. The serum samples were centrifuged. Centrifuged samples were stored at -80 °C. IDO, neopterin, periostin, TN-C, YKL-40 levels were determined by an enzyme-linked immunosorbent assay. The Mann- Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Conover post-hoc method were used for statistical analysis. Results: Demographic characteristics were recorded and no statistically significant difference was found between demographic differences. IDO, neopterin, periostin, TN-C, YKL-40 levels were higher in patients than in controls (p<0.05). The Th1/Th2-mediated immune response activation has been observed in allergic skin diseases. A positive correlation was found between all measured parameters (p<0.01). Conclusion: In our study, non-invasive current biomarkers that can be used in the diagnosis of dermatological pathologies yielded significant results. We found higher levels of serum biomarkers in patients compared to controls. It remains uncertain whether the examined protein is related only to inflammation or is released also as a result of specific biochemical processes due to allergy. However, these indicators may still have an important place in terms of early diagnosis.

Keywords: Indoleamine-2,3-dioxygenase; neopterin; periostin; pruritic diseases; tenascin-C
ÖZET
Amaç: İndolamin-2,3-dioksijenaz (IDO), neopterin, periostin, tenascin-C (TN-C), kitinaz-3-benzeri protein 1 (CHI3L1/YKL-40), daha önce bir dizi patolojinin tanısal belirteçleri olarak tanımlanmıştı. Çalışmamızın amacı, kaşıntılı dermatolojik hastalıklarda immün sistem ilişkili bazı biyobelirteçlerin düzeylerini sağlıklılarla karşılaştırmak ve bu belirteçlerin dermatolojik hastalıklardaki tanısal önemini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza nörodermatit, jeneralize kaşıntı, liken planus tanısı almış 55 hasta dâhil edildi. Kontrol grubu, alerjik cilt rahatsızlığı öyküsü olmayan 30 sağlıklı yetişkin gönüllüden oluşturuldu. Tüm katılımcılardan, çalışmada tıbbi verilerinin kullanılması için bilgilendirilmiş onam alındı serum örnekleri santrifüjlendi. Santrifüjlenen örnekler -80 °C'de saklandı. IDO, neopterin, periostin, TN-C, YKL-40 seviyeleri, enzime bağlı immünosorbent deneyi ile belirlendi. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi, Kruskal- Wallis testi ve Conover 'post hoc' yöntemi kullanıldı. Bulgular: Demografik özellikler kaydedildi ve demografik farklılıklar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. IDO, neopterin, periostin, TN-C YKL-40 seviyeleri hastalarda kontrole göre yüksekti (p<0.05). Alerjik cilt hastalıklarında Th1/Th2 aracılı immün yanıt aktivasyonu gözlenmiştir. Ölçülen tüm parametreler arasında pozitif yönde bir korelasyon bulundu (p<0.01). Sonuç: Çalışmamızda, dermatolojik patolojilerin tanısında kullanılabilen noninvaziv güncel biyobelirteçler önemli sonuçlar vermiştir. Kontrollere kıyasla hastalarda daha yüksek serum biyobelirteç seviyeleri bulduk. İncelenen proteinin yalnızca iltihaplanma ile ilişkili olup olmadığı veya aynı zamanda alerjiye bağlı spesifik biyokimyasal süreçlerin bir sonucu olarak da salgılanıp salgılanmadığı belirsizliğini korumaktadır. Ancak bu göstergeler, erken tanı açısından hâlâ önemli bir yere sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: İndolamin-2,3-dioksijenaz; neopterin; periostin; kaşıntılı hastalıklar; tenascin-C
REFERANSLAR:
 1. Fonacier LS, Dreskin SC, Leung DY. Allergic skin diseases. J Allergy Clin Immunol. 2010; 125(2 Suppl 2):S138-49. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Murota H, Lingli Y, Katayama I. Periostin in the pathogenesis of skin diseases. Cell Mol Life Sci. 2017;74(23):4321-8. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Kuwatsuka Y, Murota H. Involvement of periostin in skin function and the pathogenesis of skin diseases. Adv Exp Med Biol. 2019; 1132:89-98. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Ünüvar S, Aslanhan H, Tanrıverdi Z, Karakuş F. The relationship between neopterin and hepatitis B surface antigen positivity. Pte ridines. 2018;29(1):1-5. [Crossref] 
 5. Ünüvar S, Erge D, Kılıçarslan B, Gözükara Bağ HG, Çatal F, Girgin G, et al. Neopterin levels and indoleamine 2,3-dioxygenase activity as biomarkers of immune system activation and childhood allergic diseases. Ann Lab Med. 2019;39(3):284-90. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Khattab FM, Said NM. Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40): novel biomarker of lichen planus. Int J Dermatol. 2019;58(9):993-6. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Midwood KS, Chiquet M, Tucker RP, Orend G. Tenascin-C at a glance. J Cell Sci. 2016; 129(23):4321-27. [Crossref]  [PubMed] 
 8. von Bubnoff D, Bieber T. The indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) pathway controls allergy. Allergy. 2012;67(6):718-25. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Masuoka M, Shiraishi H, Ohta S, Suzuki S, Arima K, Aoki S, et al. Periostin promotes chro nic allergic inflammation in response to Th2 cytokines. J Clin Invest. 2012;122(7):2590-600. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Shiraishi H, Masuoka M, Ohta S, Suzuki S, Arima K, Taniguchi K, et al. Periostin contributes to the pathogenesis of atopic dermatitis by inducing TSLP production from keratinocytes. Allergol Int. 2012;61(4):563-72. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Izuhara K, Nunomura S, Nanri Y, Ogawa M, Ono J, Mitamura Y, et al. Periostin in inflammation and allergy. Cell Mol Life Sci. 2017; 74(23):4293-303. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Yamaguchi Y. Periostin in Skin Tissue Skin-Related Diseases. Allergol Int. 2014;63(2):161-70. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Sung M, Lee KS, Ha EG, Lee SJ, Kim MA, Lee SW, et al. An association of periostin levels with the severity and chronicity of atopic dermatitis in children. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(6):543-50. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Ozceker D, Yucel E, Sipahi S, Dilek F, Ozkaya E, Guler EM, et al. Evaluation of periostin level for predicting severity and chronicity of childhood atopic dermatitis. Postepy Dermatol Alergol. 2019;36(5):616-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Kou K, Okawa T, Yamaguchi Y, Ono J, Inoue Y, Kohno M, et al. Periostin levels correlate with disease severity and chronicity in patients with atopic dermatitis. Br J Dermatol. 2014; 171(2):283-91. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Yamaguchi Y, Ono J, Masuoka M, Ohta S, Izuhara K, Ikezawa Z, et al. Serum periostin levels are correlated with progressive skin sclerosis in patients with systemic sclerosis. Br J Dermatol. 2013;168(4):717-25. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Hashimoto T, Kursewicz CD, Fayne RA, Nanda S, Shah SM, Nattkemper L, et al. Pathophysiologic mechanisms of itch in bullous pemphigoid. J Am Acad Dermatol. 2020;83(1):53-62. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Hashimoto T, Satoh T, Yokozeki H. Pruritus in ordinary scabies: IL-31 from macrophages induced by overexpression of thymic stromal lymphopoietin and periostin. Allergy. 2019; 74(9):1727-37. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Maraee AH, Farag AG, El Tahmody MA, Metawea, HY. Tenascin-C expression in lichen planus. Menoufia Med. J. 2015;28(2):514-20. [Crossref] 
 20. Ogawa K, Ito M, Takeuchi K, Nakada A, Heishi M, Suto H, et al. Tenascin-C is upregulated in the skin lesions of patients with atopic derma titis. J Dermatol Sci. 2005;40(1):35-41. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Simon D, Aeberhard C, Erdemoglu Y, Simon HU. Th17 cells and tissue remodeling in atopic and contact dermatitis. Allergy. 2014;69(1): 125-31. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Latijnhouwers MA, Bergers M, Kuijpers AL, van der Vleuten CJ, Dijkman H, van de Kerkhof PC, et al. Tenascin-C is not a useful marker for disease activity in psoriasis. Acta Derm Venereol. 1998;78(5):331-4. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Kusubata M, Hirota A, Ebihara T, Kuwaba K, Matsubara Y, Sasaki T, et al. Spatiotemporal changes of fibronectin, tenascin-C, fibulin-1, and fibulin-2 in the skin during the development of chronic contact dermatitis. J Invest Dermatol. 1999;113(6):906-12. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Xie Z, Zhang M, Xiong W, Wan HY, Zhao XC, Xie T, et al. Immunotolerant indoleamine-2,3-dioxygenase is increased in condyloma acuminata. Br J Dermatol. 2017;177(3):809-17. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Schallreuter KU, Salem MA, Gibbons NC, Maitland DJ, Marsch E, Elwary SM, et al. Blunted epidermal L-tryptophan metabolism in vitiligo affects immune response and ROS scavenging by Fenton chemistry, part 2: Epidermal H2O2/ONOO(-)-mediated stress in vitiligo hampers indoleamine 2,3-dioxygenase and aryl hydrocarbon receptor-mediated immune response signaling. FASEB J. 2012; 26(6):2471-85. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Scheler M, Wenzel J, Tüting T, Takikawa O, Bieber T, von Bubnoff D. Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO): the antagonist of type I interferon-driven skin inflammation? Am J Pathol. 2007;171(6):1936-43. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Brunner PM, Israel A, Leonard A, Pavel AB, Kim HJ, Zhang N, et al. Distinct transcriptomic profiles of early-onset atopic dermatitis in blood and skin of pediatric patients. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019;122(3):318-330.e3. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Zinkevičienė A, Kainov D, Girkontaitė I, Lastauskienė E, Kvedarienė V, Fu Y, et al. Activation of Tryptophan and Phenylalanine Catabolism in the Remission Phase of Allergic Contact Dermatitis: A Pilot Study. Int Arch Allergy Immunol. 2016;170(4):262-8. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Salomon J, Piotrowska A, Matusiak Ł, Dzięgiel P, Szepietowski JC. Chitinase-3-like Protein 1 (YKL-40) Is Expressed in Lesional Skin in Hid radenitis Suppurativa. In Vivo. 2019;33(1): 141-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Abu El-Hamd M, Adam El Taieb M, Mahmoud AA, Mahmoud Samy O. Serum YKL-40 in patients with psoriasis vulgaris treated by narrow-band UVB phototherapy. J Dermatolog Treat. 2019;30(6):545-8. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Salomon J, Matusiak Ł, Nowicka-Suszko D, Szepietowski JC. Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) Reflects the severity of symptoms in atopic dermatitis. J Immunol Res. 2017; 2017:5746031. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Johansen JS, Jensen BV, Roslind A, Nielsen D, Price PA. Serum YKL-40, a new prognostic biomarker in cancer patients? Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15(2):194-202. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014