Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Bor ve Sağlık
Boron and Health
Özlem SÖĞÜTa, Ozan ACARa
aEge Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD, İzmir, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2020;9(1):11-7
doi: 10.5336/pharmsci.2019-71534
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Sağlıklı canlıların metabolizmalarında önemli rolü olan bor, bir mikrobesindir. Borun insan sağlığına olan etkilerini özetlersek; (1) Kemiklerin yapısının korunması, büyümesi ve bakımı için önemlidir; (2) Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve D vitamini gibi bazı vücut minerallerinin düzenlenmesinde rol alır; (3) Vücudun östrojen ve testosteron kullanımını etkiler; (4) Anti-inflamatuar etki gösterir ve romatoid artrit ile ilişkilidir; (5) Süperoksid dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzimlerin düzeylerini artırır; (6) Elektriksel beyin aktivitesini, bilişsel performansı ve yaşlılarda kısa-dönem hafızayı geliştirir; (7) Yara iyileştirici ve antimikrobiyal etkileri vardır; (8) Prostat, akciğer, meme kanserleri, beyin tümörleri üzerinde koruyucu ve tedavi edici etkileri olduğu bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünce sağlıklı erişkin bir bireyin beslenme ile alabileceği bor miktarı 1-13 mg olarak belirlenmiştir. Çeşitli kuruyemişler, baklagiller, meyve ve sebzeler bor açısından zengindir. Osteoporoz, osteoartrit, meme, prostat, akciğer kanserli veya riski olan, yeterli meyve ve sebze tüketmeyen kişilere bor takviyeli beslenme uygulandığında, bu hastalıklarla ilgili olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Aşırı dozda bor alınması durumunda, erişkinlerde baş ağrısı, kusma, ishal, psikolojik sorunlar; çocuklarda havale ve beyin zarı tahribi yapabileceği rapor edilmiştir. Ancak öldürücü dozu aşmak çok zordur. Bu derleme; borun insan sağlığı üzerindeki belirgin etkilerini ve borun yeni tedavilerde kullanımını kapsayan çalışmaları bir araya getirmeye odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bor; sağlık; fayda; terapötik kullanım
ABSTRACT
Boron, which plays an important role in the metabolism of healthy living organisms, is a micronutrient. To summarize the effect of boron on human health; (1) Is essential for the protection, growth and maintenance of bone; (2) Plays a role in the regulation of some body minerals such as calcium, magnesium, phosphorus and vitamin D; (3) Impacts the body's use of estrogen, testosterone (4) Has anti-imflammatory effect and related with romatoid arthrit; (5) Raises levels of antioxidant enzymes, such as superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase; (6) Improves the brains electrical activity, cognitive performance, and short-term memory for elders; (7) Has wound healing and antimicrobial effects; (8) Has demonstrated preventative and therapeutic effects in prostate, lung, breast cancers and brain tumors. The amount of boron that a healthy adult individual can take with nutrition has been determined as 1-13 mg according to World Health Organization. Some nuts, legumes, fruits and vegetables are rich in boron. It is reported that boron supplementation is showing beneficial support to any individual who is consuming a diet lacking in fruits and vegetables and who is at risk or has osteoporosis, osteoarthritis, breast, prostate, lung cancer. In the case of overdose exposure; in adults headache, vomiting, diarrhea, physcological disorder, in children convulsion, brain damage are reported. But it is very difficult to exceed the lethal dose. This review focuses on bringing boron's most salient effects on human health and the use of boron in new treatments.

Keywords: Boron; health; beneficence; therapeutic use
REFERANSLAR:
 1. Nielsen FH. The emergence of boron as nutritionally important throughout the life cycle. Nutrition. 2000;16(7-8):512-4. [Crossref] 
 2. Meacham S, Karakas S, Wallace A, Altun F. Boron human health: evidence for dietary recommendations and public policies. Open Miner Process J. 2010;3(1):36-53. [Crossref] 
 3. Pizzorno L. Nothing boring about boron. Integr Med (Encinitas). 2015;14(4):35-48.
 4. Demirtaş A. [Significance of boron for human nutrition and health]. J Fac Agricul Atatürk Univ. 2010;42(1):75-80.
 5. Uluişik I, Karakaya HC, Koc A. The importance of boron in biological systems. J Trace Elem Med Biol. 2018;45;156-62. [Crossref]  [PubMed] 
 6. World Health Organization. International Programme on Chemical Safety. Environmental Health Criteria 204 Boron. Geneva: World Health Organization; 1998. p.192.
 7. European Food Safety Authority. Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from the commission related to the tolerable upper intake level of boron (sodium borate and boric acid). EFSA J. 2004;9:1-22.
 8. Nielsen FH. Update on human health effects of boron. J Trace Elem Med Biol. 2014;28(4):383-97. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Aydın T, Gönen B, Eseceli H. [The effect of boron human health and nutrition]. SDÜ J Health Sciences. 2018;9(2)119-22.
 10. Nielsen FH. Is boron nutritionally relevant? Nutr Rev. 2008;66(4):183-91. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gaffney-Stomberg E. The impact of trace minerals on bone metabolism. Biol Trace Elem Res. 2019;188(1):26-34. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Hakki SS, Bozkurt BS, Hakki EE. Boron regulates mineralized tissue-associated proteins in osteoblasts (MC3T3-E1). J Trace Elem Med Biol. 2010;24(4):243-50. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Nielsen FH, Hunt CD, Mullen LM, Hunt JR. Effect of dietary boron on mineral, estrogen and testosterone metabolism in postmenopausal women. FASEB J. 1987;1(5):394-7. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Kuru R, Yarat A. Boron and a current overview of its effects on health. Clin Exp Health Sci. 2017;7(3):107-14. [Crossref] 
 15. Dessordi R, Spirlandeli AL, Zamarioli A, Volpon JB, Navarro AM. Boron supplementation improves bone health of non-obese diabetic mice. J Trace Elem Med Biol. 2017;39:169-75. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Gorustovich AA, López JM, Guglielmotti MB, Cabrini RL. Biological performance of boron-modified bioactive glass particles implanted in rat tibia bone marrow. Biomed Mater. 2006;1(3):100-5. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Pan HB, Zhao XL, Zhang X, Zhang KB, Li LC, Li ZY, et al. Strontium borate glass: potential biomaterial for bone regeneration. JR Soc Interface. 2010;7(48):1025-31. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Goldbach HE, Wimmer M. Boron in plants and animals: is there a role beyond cell-wall structure? J Plant Nutr Soil Sci. 2007;170(1):39-48. [Crossref] 
 19. Yeşilbağ D. [The use of boron in animal nutrition]. Uludag Univ J Fac Vet Med. 2008;27(1-2):61-8.
 20. Devirian TA, Volpe SL. The physiological effects of dietary boron. Crit Rev Food Sci Nutr. 2003;43(2):219-31. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Newnham RE. Agricultural practices affect arthritis. Nutrition and Health. 1991:7(2):89-100. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Eren M, Kocaoğlu B, Uyanık F, Karabulut N. The effects of boron supplementation on performance, carcass composition and serum lipids in Japanese quails. J Anim Vet Adv. 2006;5(12):1105-8.
 23. Saglam M, Koseoglu S, Enhoş S. [Boron in periodontology]. J Health Sci. 2013;22(1):70-5.
 24. Larsen B, Petrovic M, De Seta F. Boric acid and commercial organoboron products as inhibitors of drug-resistant candida albicans. Mycopathologia. 2018;183(2):349-57. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Baker SJ, Akama T, Zhang YK, Sauro V, Pandit C, Singh R, et al. Identification of a novel boron-containing antibacterial agent (AN0128) with anti-inflammatory activity, for the potential treatment of cutaneous diseases. Bioorg Med Chem Lett. 2006;16(23):5963-7. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Luan Q, Desta T, Chehab L, Sanders VJ, Plattner J, Graves DT. Inhibition of experimental periodontitis by a topical boron-based antimicrobial. J Dent Res. 2008;87(2):148-52. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Naghii MR, Mofid M, Asgari AR, Hedayati M, Daneshpour MS. Comprative effects of daily and weekly boron supplementation on plasma streoid hormones and proinflammatory cytokines. J Trace Elem Med Biol. 2011;25(1):54-8. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Dupre JN, Keenan MJ, Hegsted M, Brudevold AM. Effects of dietary boron in rats fed vitamin D-deficient diet. Environ Health Perspect. 1994;102(Suppl 7):55-8. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Robbins WA, Wei F, Elashoff DA, Wu G, Xun L, Jia J. Y:X sperm ratio in boron exposed men. J Androl. 2008;29(1):115-21. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Hamlacı Y, Yılmaz B, Özerdoğan N. [The impact of working life on men's reproductive health]. Androl Bul. 2017;19(1):16-22. [Crossref] 
 31. Sayli BS, Tüccar E, Elhan AH. An assessment of fertility in boron-exposed Turkish subpopulations. Reprod Toxicol. 1998;12(3):297-304. [Crossref] 
 32. Bond JP. Male reproductive organs are at risk from environmental hazards. Asian J Androl. 2010;12(2):152-6. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Nielsen FH. Biochemical and physiologic consequences of boron deprivation in humans. Environ Health Perspect. 1994;102(Suppl 7):59-63. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Hegsted M, Keenan MJ, Siver F, Wozniak P. Effect of boron on vitamin D deficient rats. Biol Trace Elem Res. 1991;28(3):243-55. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Bast A, Goris RJ. Oxidative stres. Biochemistry and human disease. Pharm Weekbl Sci. 1989;11(6):199-206. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Ercal N, Gurer-Orhan H, Aykin-Burns N. Toxic metals and oxidative stres part 1: mechanisms involved in metal-induced oxidative damage. Curr Top Med Chem. 2001;1(6):529-39. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Ince S, Kucukkurt I, Cigerci H, Fatih Fidan A, Eryavuz A. The effects of dietary boric acid and borax supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activity and DNA damage in rats. J Trace Elem Med Biol. 2010;24(3):161-4. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Coban FK, Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Harman O. Boron attenuates malathion-induced oxidative stress and acetylcholinesterase inhibition in rats. Drug Chem Toxicol. 2015;38(4):391-9. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Bhasker TV, Gowda NK, Mondal S, Krishnamoorthy P, Pal DT, Mor A, et al. Boron influences immune and antioxidant responses by moduling hepatic superoxide dismutase activity under calcium deficit abiotic stress in Wistar rats. J Trace Elem Med Biol. 2016;36:73-9. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Kurtoglu V, Kurtoglu F, Akalın PP. The effect of various levels of boron supplementation on live weight plasma lipid peroxidation, several biochemical and tissue antioxidant parameters of male mice: Effects of boron on performance, antioxidant and some metabolites of mice. J Trace Elem Med Biol. 2018;49:146-50. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Shiraka Y, Oda S, Kinoshita S, Kikuchi S, Tsuchioka H, Ishikawa I. Histocompatible healing of periodontal defects after application of an injectable calcium phosphate bone cement. A preliminary study in dogs. J Periodontal. 2002;73(9):1043-53. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Hunt CD. Dietary boron: an overview of the evidence for its role in immune function. J Trace Elem Exp Med. 2003;16(4):291-306. [Crossref] 
 43. Demirer S, Kara MI, Erciyas K, Ozdemir H, Ozer H, Ay S. Effects of boric acid on experimental periodontitis and alveolar bone loss in rats. Arch Oral Biol. 2012;57(1):60-5. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Durmaz R. [Glioblastoma multiforme]. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007;3(34):35-40.
 45. Altinoz MA, Topcu G, Elmaci I. Boron's neurophysicological effects and tumoricidal activity on glioblastoma cells with implications for clinical treatment. Int J Neurosci. 2019;129(10):963-77. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Barth RF, Mi P, Yang W. Boron delivery agents for neutron capture therapy of cancer. Cancer Comm (London). 2018;38(1):35. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Suziki M. Boron neutron capture therapy (BNCT): a unique role in radiotherapy with a view to entering the accelerator-based BNCT era. Int J Clin Oncol. 2019. doi: 10.1007/s10147-019-01480-4. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Zhang X, Geng C, Tang X, Bortolussi S, Shu D, Gong C, et al. Assessment of long-term risks of secondary cancer in pediatric with brain tumor after boron neutron capture therapy. J Radiol Prot. 2019;39(3):838-53. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Hideghéty K, Brunner S, Cheesman A, Szabó ER, Polanek R, Margarone D, et al. Boron delivery agents for boron proton capture enchanded proton therapy. Anticancer Res. 2019;39(5):2265-76. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Kiger WS, Palmet MR, Riley KJ, Zamenhof RG, Busse PM. Pharmacokinetic modeling for boronophenylalenine-fructose mediated neutron capture therapy:10b concentration predictions and dosimetric cosequences. J Neurooncol. 2003;62(1-2):171-86. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Harling OK, Riley KJ, Newton TH, Wilson BA, Bernard JA, Hu LW, et al. The fission converter-based epithermal neutron irradiation facility at the Massachusetts Institute of Technology Reactor. Nuc Sci Eng. 2002;140(3):223-40. [Crossref] 
 52. Gonzales A, Peters U, Lampe JW, White E. Boron intake and prostate cancer risk. Cancer Causes Control. 2007;18(10):1131-40. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Li X, Wang Z, Zhang J, Hanagata N, Wang X, Weng Q, et al. Hollow boron nitride nanospheres as boron reservoir for prostate cancer treatment. Nat Commun. 2017;8:13936. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Barranco WT, Eckhert CD. Cellular changes in boric acid treated DU-145 prostate cancer cells. Br J Cancer. 2006;94(6):884-90. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Cui Y, Winton MI, Zhang ZF, Rainey C, Marshall J, De Kernion JB, et al. Dietary boron intake and prostate cancer risk. Oncol Rep. 2004;11(4):887-92. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Hastürk H. [Mocelular biology of lung cancer]. Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics. 2014;7(1):12-9.
 57. Mahabir S, Spitz MR, Barrera SL, Dong YQ, Eastham C, Forman MR. Dietary boron and hormone replacement therapy as risk factors for lung cancer in women. Am J Epidemiol. 2008;167(9):1070-80. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Trivillin VA, Serrano A, Garabalino MA, Colombo LL, Pozzi EC, Hughes AM, et al. Translational boron neuron capture therapy (BNCT) studies for the treatment of tumors in lung. Int J Radiat Biol. 2019;95(5):646-54. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Simsek F, Inan S, Korkmaz M. An in-vitro study in which new boron derivates may be an option for breast cancer treatment. EJMO. 2019;3(1):22-7. [Crossref] 
 60. Scorei R, Ciubar R, Ciofrangeni CM, Mitran V, Cimpean A, Iordachescu D. Comparative effects of boric acid calcium fructoborate on breast cancer cells. Biol Trace Elem Res. 2008;122(3):197-205. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Hermawan A, Susidarti RA, Ramadani RD, Qodria L, Utomo RY, Ishimura M, et al. Cellular uptake evaluation of pentamaboronon-0-(PGB-0) for boron neutron capture therapy (BNCT) against breast cancer cells. Invest New Drugs. 2019;37(6):1292-9. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Aysan E, Idiz UO, Elmas LE, Saglam EK, Akgun Z, Yucel SB. Effects of boron-based gel on radiation-induced dermatitis in breast cancer: a double-blind placebo-controlled trial. J Invest Surg. 2017;30(3):187-92. [Crossref]  [PubMed] 
 63. Kelly GS. Boron: a review of its nutritional internations and therapeatic uses. Alt Med Rev. 1997;2(1):48-56.
 64. U.S. Environmental Protection Agency. Toxicological Review of Boron and Compounds (CAS No. 7440-42-8). In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS). EPA 635/04/052. 2004. p.131. https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/toxreviews/0410tr.pdf
 65. European Food Safety Authority (EFSA). Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the commission related to the tolerable upper intake level of boron (sodium borate and boric acid). The EFSA Journal. 2004;80:1-22. [Crossref] 
 66. Reproductive and general toxicology of some inorganic borates and risk assessment for human beings. ECETOC Technical Report No. 63. Brussels, Belgium. 1995. http://passthrough.fw-notify.net/download/781544/http://www.ecetoc.org/wp-content/uploads/2014/08/ECETOC-TR-063.pdf

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014