Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: REVIEW
We are Able to Edit the Genome of Human Embryos with CRISPR/Cas9 Technology, But are We Allowed to Do so?
İnsan Embriyosunun Genomunu CRISPR/Cas9 Tekniği ile Değiştirebiliriz; Ancak Bunu Yapmaya İznimiz Var mı?
Esra BİLİRa, Gülsüm ÖNALb, Emine Elif VATANOĞLU LUTZc
aKoç University Faculty of Medicine, İstanbul, TURKEY
bDepartment of Medical History and Ethics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, TURKEY
cDepartment of Medical History and Ethics, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):111-8
doi: 10.5336/mdethic.2020-76393
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
In 2018, a Chinese scientist claimed the birth of the two girls whose C-C chemokine receptor type 5 (CCR5) gene(s) were deleted by CRISPR/Cas9 [clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPRassociated (Cas)] technology. The reason for this experimental procedure was the father being infected with human immunodeficiency virus (HIV). The national and international authorities heavily criticized the scientist in terms of scientific pitfalls of the technique used and ethics and showed condemnation against him. Two of the greatly criticized issues were that the implanting the genetically edited embryos to a woman with, and fabrication of the Institutional Review Board approval. Eventually, the Chinese Government sentenced him to three-year prison and fine. In this review, we aim to present the case, introduce the history of in vitro fertilization, its current implications, history of HIV, advocate reproductive rights of the individuals infected with HIV, and present CRISPR/Cas9 technique and its pitfalls. Finally, we critically evaluate the case based on the international and Turkish National Ethical Codes, including the Declaration of Helsinki, Nuremberg Code, and the Convention on Human Rights and Biomedicine. It is certain that we need stricter institutional, national, and international guidelines for gene editing of the human embryos. We also made several suggestions for updates in the curriculums of medicine and biological sciences regarding the CRISPR/Cas9 use in human subjects. We conclude that although it was an unethical human experiment conducted with inadequate scientific grounds, the CRISPR/Cas9 is a very promising technique for the cure of many human diseases. Therefore, more animal experiments with CRISPR/Cas9 should be encouraged and funded to achieve our goal of being healthier humans.

Keywords: Bioethics; CRISPR/Cas9; human genome; HIV; IVF; embryo; gene editing
ÖZET
2018 yılında Çinli bir bilim insanı, C-C kemokin reseptörü tip 5 (CCR5) genini, CRISPR/Cas9 [düzenli aralıklarla bölünmüş kısa palindromik tekrar kümeleri (CRISPR)/CRISPR ilişkili nükleaz 9 (Cas9)] teknolojisi ile sildiğini ve de bunun sonucunda ikiz kız bebek doğumu gerçekleştiğini iddia etti. Bu deneysel çalışmanın nedeni olarak ileri sürülen babanın insan bağışıklık yetmezliği virüsü [human immunodeficiency virus (HIV)] pozitif olduğu, ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından yoğun olarak tartışılmış ve etik açıdan eleştirilmiştir. En fazla eleştirilen konulardan ikisi ise genetiği değiştirilmiş embriyoların bir kadına implante edilmesi ve de etik kurul onayının uydurma oluşudur. Çin Hükümeti'nin bu çalışmadaki araştırmacıyı, 3 yıl hapis ve aynı zamanda ağır bir tazminat ile cezalandırmasının ardından konu ile ilgili tartışmalar farklı bir boyut kazandı. Bu derlemede; olguyu sunmayı, in vitro fertilizasyon tarihini, onun mevcut sonuçlarını, HIV tarihini, HIV ile enfekte kişilerin üreme haklarını savunmayı ve CRISPR/Cas9 tekniğini ve tehlikelerini sunmayı amaçladık. Son olarak ise bu vakayı Helsinki Deklarasyonu, Nürnberg Kodu ve İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi dâhil olmak üzere uluslararası ve Türk Ulusal Etik Kurallarına göre eleştirel olarak değerlendiriyoruz. İnsan embriyolarının gen düzenlemesi hususunda daha sıkı kurumsal, ulusal ve uluslararası yönergelere ihtiyacımız olduğu kesindir. Ayrıca tıbbi ve biyolojik bilimlerin müfredatlarında, insan araştırmalarında CRISPR/Cas9 kullanımına dair güncellemeler için çeşitli önerilerde bulunduk. Bilimsel dayanağı yetersiz olan ve etik olmayan bir insan deneyi olmasına rağmen CRISPR/Cas9'un birçok insan hastalığının tedavisi için çok umut verici bir teknik olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle, sağlıklı insanlar olma hedefimize ulaşmak için CRISPR/ Cas9 tekniği ile daha fazla hayvan deneyi teşvik edilmeli ve finanse edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Biyoetik; CRISPR/Cas9; insan genomu; HIV; IVF; embriyo; gen değiştirme
REFERENCES:
 1. Krimsky S. Breaking the germline barrier in a moral vacuum. Account Res. 2019;26(6):351-68.[Crossref] [PubMed] 
 2. Lab TH. About Lulu and Nana: twin girls born healthy after gene surgery as single-cell embryos. November 25, 2018. (Date of access: April 7, 2020).[Link] 
 3. Regalado A. China's CRISPR babies: read exclusive excerpts from the unseen original research. December 3, 2019. (Date of access: June 22, 2020).[Link] 
 4. Cyranoski D. The CRISPR-baby scandal: what's next for human gene-editing. Nature. 2019;566(7745):440-2.[Crossref] [PubMed] 
 5. Cyranoski D. CRISPR-baby scientist fails to satisfy critics. Nature. 2018;564(7734):13-4.[Crossref] [PubMed] 
 6. Zimmer K. CRISPR scientists slam methods used on gene-edited babies. December 4, 2018. (Date of access: May 15, 2020)[Link] 
 7. Cyranoski D. Russian biologist plans more CRISPR-edited babies. Nature. 2019;570(7760):145-6.[Crossref] [PubMed] 
 8. Cohen J. The untold story of the 'circle of trust' behind the world's first gene-edited babies. 2019.[Crossref] [PMC] 
 9. Jia H. China approves ethics advisory group after CRISPR-babies scandal. Nature. 2019.[Crossref] [PubMed] 
 10. Normile D. Chinese scientist who produced genetically altered babies sentenced to 3 years in jail. Science. 2019.[Link] 
 11. Steptoe PC, Edwards RG. Birth after the reimplantation of a human embryo. Lancet. 1978;2(8085):366.[Crossref] [PubMed] 
 12. Garcia Velasco JA, Seli E. IVF: a short but exciting story. Curr Opin Obstet Gynecol. 2015;27(3):165-6.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Edwards RG. Facts. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Fri. (Date of access: 15 May 2020).[Link] 
 14. Handyside AH, Kontogianni EH, Hardy K, Winston RM. Pregnancies from biopsied human preimplantation embryos sexed by Y-specific DNA amplification. Nature. 1990;344(6268):768-70.[Crossref] [PubMed] 
 15. Harper JC, Schatten G. Are we ready for genome editing in human embryos for clinical purposes? Eur J Med Genet. 2019;62(8):103682.[Crossref] [PubMed] 
 16. Gürtin ZB. Patriarchal pronatalism: Islam, secularism and the conjugal confines of Turkey's IVF boom. Reprod Biomed Soc Online. 2016;2:39-46.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. ESHRE. More than 8 million babies born from IVF since the world's first in 1978: European IVF pregnancy rates now steady at around 36 percent, according to ESHRE monitoring. 2018. (Date of access: 7 April 2020).[Link] 
 18. Zhang J, Liu H, Luo S, Lu Z, Chávez-Badiola A, Liu Z, et al. Live birth derived from oocyte spindle transfer to prevent mitochondrial disease. Reprod Biomed Online. 2017;34(4):361-8. Erratum in: Reprod Biomed Online. 2017;35(1):49. Erratum in: Reprod Biomed Online. 2017;35(6):750.[Crossref] [PubMed] 
 19. Vermey BG, Buchanan A, Chambers GM, Kolibianakis EM, Bosdou J, Chapman MG, et al. Are singleton pregnancies after assisted reproduction technology (ART) associated with a higher risk of placental anomalies compared with non-ART singleton pregnancies? A systematic review and meta-analysis. BJOG. 2019;126(2):209-18.[Crossref] [PubMed] 
 20. Vermeiden JP, Bernardus RE. Are imprinting disorders more prevalent after human in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection? Fertil Steril. 2013;99(3):642-51.[Crossref] [PubMed] 
 21. SART. Prerequisite Testing. (Date of access: 10 April 2020)[Link] 
 22. Vatanoğlu EE, Ataman AD. A sexually transmitted disease: History of AIDS through philately. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2011;12(3):192-6.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Baig AM. Human genome-edited babies: first responder with concerns regarding possible neurological deficits! ACS Chem Neurosci. 2019;10(1):39-41.[Crossref] [PubMed] 
 24. Ethics Committee of American Society for Reproductive Medicine. Human immunodeficiency virus (HIV) and infertility treatment: a committee opinion. Fertil Steril. 2015;104(1):e1-8.[Crossref] [PubMed] 
 25. Savasi V, Mandia L, Laoreti A, Cetin I. Reproductive assistance in HIV serodiscordant couples. Hum Reprod Update. 2013;19(2):136-50.[Crossref] [PubMed] 
 26. Zafer M, Horvath H, Mmeje O, van der Poel S, Semprini AE, Rutherford G, et al. Effectiveness of semen washing to prevent human immunodeficiency virus (HIV) transmission and assist pregnancy in HIV-discordant couples: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2016;105(3):645-55.e2.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 27. Zhang F, Wen Y, Guo X. CRISPR/Cas9 for genome editing: progress, implications and challenges. Hum Mol Genet. 2014;23(R1):R40-6.[Crossref] [PubMed] 
 28. Lander ES. The Heroes of CRISPR. Cell. 2016;164(1-2):18-28.[Crossref] [PubMed] 
 29. Anzalone AV, Randolph PB, Davis JR, Sousa AA, Koblan LW, Levy JM, et al. Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA. Nature. 2019;576(7785):149-57.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 30. Skryabin BV, Kummerfeld DM, Gubar L, Seeger B, Kaiser H, Stegemann A, et al. Pervasive head-to-tail insertions of DNA templates mask desired CRISPR-Cas9-mediated genome editing events. Sci Adv. 2020;6(7):eaax2941.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 31. Normile D. China tightens its regulation of some human gene editing, labeling it 'high-risk'. 2019. (Date of access: 15 May 2020).[Crossref] 
 32. Melo-Martin I. Free informed consent and in vitro fertilization. In: Making Babies: Biomedical Technologies, Reproductive Ethics, and Public Policy. 1. baskı. Dordrecht: Springer; 1998. p.162-91.[Crossref] 
 33. Bilir E, Vatanoğlu Lutz EE, Özgönül ML. Ethical and scientific issues of gene-edited twin by clustered regularly interspaced short palindromic repeats Cas9 technology. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2020;21(2):138-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 34. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4.[Crossref] [PubMed] 
 35. Shuster E. Fifty years later: the significance of the Nuremberg Code. N Engl J Med. 1997;337(20):1436-40.[Crossref] [PubMed] 
 36. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Human Genome Editing: Science, Ethics, and Governance. Washington, DC: The National Academies Press; 2017.
 37. Nuffield Council on Bioethics. Genome editing and human reproduction: social and ethical issues short guide. 2018.[Link] 
 38. UNESCO. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 1997.[Link] 
 39. Council of Europe. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. European Treaty Series - No. 164, Oviedo, 4.IV.1997.[Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com