Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: REVIEW
Şiddete Ad Koy(-ama-)mak: Adlandırma Bağlamında Obstetrik Şiddet: Geleneksel Derleme
(Failure) to Name Violence: Obstetric Violence in Naming Context: Traditional Review
Hülya ULAŞLI KABANa , Fatma AYb
aŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(3):239-45
doi: 10.5336/mdethic.2022-94129
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Obstetrik şiddet kadınların, bedenleri ve reprodüktif süreçleriyle ilgili otonomilerinin insanlık dışı olarak tabir edilen muamelelerle ellerinden alınması, tıbbileştirmenin kötüye kullanımı ve doğal süreçlerin patolojik hâle gelmesidir. Reprodüktif süreçlerin herhangi bir aşamasında karşılaşılabilen, kadınların kaliteli sağlık hizmeti almasını engelleyen hem anne hem de bebek sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilen bir fenomendir. Şiddet algısının toplumsal, kültürel ve bireysel bağlamlardan etkilenmesi kavramın tanımını zorlaştırmaktadır. Kavramın tanımlanması adına yapılan çalışmalarda ''kötü muamele''ye odaklanılsa da kapsamlı bir ortak tanım ve terimlendirme mevcut değildir. Mevcut araştırmalarda kullanılan pek çok kötü muamele tanımı; ''saygısızlık ve istismar'', ''doğum sırasında kötü muamele'' ve ''obstetrik şiddet'' olarak ifade edilen üç kavramın birleşimidir. Adlandırma bağlamında literatürde birçok fikir ayrılığı mevcuttur. Adlandırmaya yönelik kavramsal bir temel, yaygınlığının daha iyi bilinmesine, daha fazla çalışma yapılarak doğabilecek olumsuz sonuçlar konusunda farkındalık yaratılmasına ve önlem alınmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca kavramın çok boyutluluğunu vurgulayan bir adlandırma fenomenin önlenmesi konusunda farklı disiplinlerin de katkılarıyla kanıt temelli ulusal sağlık politikalarının oluşturulması için zemin hazırlanmasına katkıda bulunacaktır. Ülkemizde yeni yeni tartışılmaya başlanan bu fenomen dünyada çok çeşitli bağlamlarda uzun yıllardır çalışılmaktadır. Bu derlemede amaç, literatür doğrultusunda adlandırma bağlamındaki sorunları, adlandırma çalışmalarını, şiddet kelimesi yerine kullanılan terimler ve neden kullanıldığı ile bu konudaki fikir ayrılıklarını ve bunların nedenlerini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet; obstetrik şiddet; adlandırma; doğum
ABSTRACT
Obstetric violence is the deprivation of women's autonomy regarding their bodies and reproductive processes through inhumane treatments, abuse of medicalization, and pathology of natural processes. It is a phenomenon that can be encountered at any stage of reproductive processes which can have negative consequences for both maternal and infant health, preventing women from receiving quality health care. The fact that the perception of violence is affected by social, cultural and individual contexts makes the definition of the concept difficult. Although the studies on the definition of the concept focus on ''mistreatment'', there is no comprehensive common definition and terminology on the subject. Many definitions of mistreatment used in existing research are a combination of three concepts: "disrespect and abuse", "mistreatment during labour" and "obstetric violence". There are many differences of opinion in the literature in the context of naming. A conceptual basis for naming will allow its prevalence to be better known, awareness about the negative consequences that may arise by conducting more studies, and precautions to be taken. In addition, a naming that emphasizes the multidimensionality of the concept will contribute to preparing the ground for the creation of evidence-based national health policies with the contributions of different disciplines on the prevention of the phenomenon. This phenomenon, which has just begun to be discussed in our country, has been studied for many years in various contexts in the world. The aim of this review, in line with the literature, is to reveal the problems in the context of naming, naming studies, the terms used instead of the word violence and why they are used, the disagreements on this issue and their reasons.

Keywords: Violence; obstetric violence; naming; childbirth
REFERENCES:
 1. Butchart A, Phinney A, Check P, Villaveces A. Preventing violence: a guide to implementing the recommendations of the World report on violence and health. Department of Injuries and Violence Prevention, World Health Organization: Geneva; 2004. Cited: October 25, 2022. Available from: [Link] 
 2. American Psychological Association [Internet] © 2022 American Psychological Association [Cited: October 22, 2022]. APA Dictionary of Psychology Violence. Available from: [Link] 
 3. Resmî Gazete (20.03.2012/28239), 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; 2012. [Erişim tarihi: 22 Ekim 2022]. Erişim linki: [Link] 
 4. Güleç H, Topaloğlu M, Ünsal D, Altıntaş M. Bir kısır döngü olarak şiddet [Violence as a vicious cycle]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2012;4(1):112-37. [Link] 
 5. World Health Organization. The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth. 2015. Cited: October 22, 2022. Available from: [Link] 
 6. Ferrão AC, Sim-Sim M, Almeida VS, Zangão MO. Analysis of the concept of obstetric violence: scoping review protocol. J Pers Med. 2022;12(7):1090. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Savage V, Castro A. Measuring mistreatment of women during childbirth: a review of terminology and methodological approaches. Reprod Health. 2017;14(1):138. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Cohen Shabot S. Making loud bodies "feminine": a feminist-phenomenological analysis of obstetric violence. Hum Stud. 2016;39(2):231-47. [Crossref] 
 9. Leite TH, Marques ES, Esteves-Pereira AP, Nucci MF, Portella Y, Leal MDC. Disrespect and abuse, mistreatment and obstetric violence: a challenge for epidemiology and public health in Brazil. Cien Saude Colet. 2022;27(2):483-91. Portuguese, English. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Katz L, Amorim MM, Giordano JC, Bastos MH, Brilhante AVM. Who is afraid of obstetric violence? Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. 2020;20:623-6. [Crossref] 
 11. Williams CR, Jerez C, Klein K, Correa M, Belizán JM, Cormick G. Obstetric violence: a Latin American legal response to mistreatment during childbirth. BJOG. 2018;125(10):1208-11. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Brice-o Morales X, Enciso Chaves LV, Yepes Delgado CE. Neither medicine nor health care staff members are violent by nature: obstetric violence from an interactionist perspective. qual Health Res. 2018;28(8):1308-19. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Pérez D'Gregorio R. Obstetric violence: a new legal term introduced in Venezuela. Int J Gynaecol Obstet. 2010;111(3):201-2. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bowser D, Hill K. Exploring evidence for disrespect and abuse in facility-based childbirth. Boston: USAID-TRAction Project, Harvard School of Public Health University Research Co., LLC; 2010. Cited: October 22, 2020. Available from: [Link] 
 15. Freedman LP, Ramsey K, Abuya T, Bellows B, Ndwiga C, Warren CE, et al. Defining disrespect and abuse of women in childbirth: a research, policy and rights agenda. Bull World Health Organ. 2014;92(12):915-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Bohren MA, Vogel JP, Hunter EC, Lutsiv O, Makh SK, Souza JP, et al. The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: a mixed-methods systematic review. PLoS Med. 2015;12(6):e1001847; discussion e1001847. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Jewkes R, Penn-Kekana L. Mistreatment of Women in Childbirth: Time for Action on This Important Dimension of Violence against Women. PLoS Med. 2015;12(6):e1001849. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Bohren MA, Adu-Bonsaffoh K, Irinyenikan TA, Maung TM, Balde MD, Tunçalp Ö. Mistreatment during childbirth - Authors' reply. Lancet. 2020;396(10254):817-8. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Ravaldi C, Skoko E, Battisti A, Cericco M, Vannacci A. Abuse and disrespect in childbirth assistance in Italy: a community-based survey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;224:208-9. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Scambia G, Viora E, Chiantera A, Colacurci N, Vicario M. "Obstetric violence": Between misunderstanding and mystification. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;228:331. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Rost M, Arnold L, De Clercq E. "Boiling up the problem of violence" in childbirth?-an ethical viewpoint on medical professional responses to women's reports of mistreatment in childbirth. Ethik Med. 2020;32:89-193. [Crossref] 
 22. Lappeman M, Swartz L. How gentle must violence against women be in order to not be violent? Rethinking the word "violence" in obstetric settings. Violence Against Women. 2021;27(8):987-1000. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Lévesque S, Ferron-Parayre A. To use or not to use the term "obstetric violence": commentary on the article by swartz and lappeman. Violence Against Women. 2021;27(8):1009-18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Salter CL, Olaniyan A, Mendez DD, Chang JC. Naming silence and inadequate obstetric care as obstetric violence is a necessary step for change. Violence Against Women. 2021;27(8):1019-27. [Crossref]  [PubMed] 
 25. van der Waal R, Mayra K, Horn A, Chadwick R. Obstetric violence: an intersectional refraction through abolition feminism. Feminist Anthropology. 2022;4(1):91-114. [Crossref] 
 26. Kujawski S, Mbaruku G, Freedman LP, Ramsey K, Moyo W, Kruk ME. Association between disrespect and abuse during childbirth and women's confidence in health facilities in Tanzania. Matern Child Health J. 2015;19(10):2243-50. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Patel P, Makadia K, Kedia G. Study to assess the extent of disrespect and abuse in facility based child birth among women residing in urban slum area of Ahmedabad. Int J Multidiscip Res Dev. 2015;2(8):25-7. [Link] 
 28. Peca E, Sandberg J. Modeling the relationship between women's perceptions and future intention to use institutional maternity care in the Western Highlands of Guatemala. Reprod Health. 2018;15(1):9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Schroll AM, Kjærgaard H, Midtgaard J. Encountering abuse in health care; lifetime experiences in postnatal women - a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth. 2013;13:74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Lukasse M, Schroll AM, Karro H, Schei B, Steingrimsdottir T, Van Parys AS, et al; Bidens Study Group. Prevalence of experienced abuse in healthcare and associated obstetric characteristics in six European countries. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94(5):508-17. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Silveira MF, Mesenburg MA, Bertoldi AD, De Mola CL, Bassani DG, Domingues MR, et al. The association between disrespect and abuse of women during childbirth and postpartum depression: Findings from the 2015 Pelotas birth cohort study. J Affect Disord. 2019;256:441-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Amorim MM, da Silva Bastos MH, Katz L. Mistreatment during childbirth. Lancet. 2020;396(10254):816. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Kilci Ş, Bozkurt ÖD, Saruhan A. Bir kadın hakkı ihlali: obstetrik şiddet [A violation of women's rights: obstetric violence]. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2020;29(2):122-8. [Crossref] 
 34. Kaya Z, Hotun Şahin N. Kadınların obstetrik şiddet deneyimleri: sistematik derleme [Obstetric violence experiences of women: a systematic review]. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2021;14(3):509-19. [Crossref] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com