Turkiye Klinikleri Archives of Lung

.: REVIEW
Astım Hastalarında İnhaler Tedavi Uyumu ve İnhaler Teknik: Geleneksel Derleme
Inhaler Treatment Adherence and Inhaler Technique in Asthma Patients: Traditional Compilation
Funda AKSUa, Kurtuluş AKSUb, Esra UZASLANc
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
bSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
cBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Bursa, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri Arch Lung. 2021;20(3):82-5
doi: 10.5336/archlung.2021-85133
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde, inhaler tedavi kullanımının başlamasıyla birlikte bu tedavi şekline ilişkin sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Tedavi uyumsuzluğu, ilaç tedavilerinin kalitesi ve maliyetinde merkezî bir sorun olarak yer almaktadır. Astım hastalarında; kötü ilaç uyumu, hastalığı kontrol edememe, sık alevlenmeler ve artan mortalite ile ilişkilidir. Astım hastalarındaki tedavi uyumsuzluğu, diğer birçok kronik hastalıktan daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu muhtemelen inhaler uygulamasının algılanan karmaşıklığından ve bu ilaç verme yoluna olası bir güven eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İnhaler ilaç kullanımında doğru teknik, tedavinin etkinliği için tedavi uyumu kadar önemli bir diğer faktördür. Yanlış inhaler teknik ile zayıf hastalık kontrolü, artmış alevlenmeler ve artmış hastalık maliyetleri arasında çok net bir ilişki vardır. İnhaler tedavilerdeki gelişmelere rağmen inhaler teknikteki saptanan hatalar hâlâ istenmeyecek ölçüde yüksektir. Bu nedenle bireysel hasta ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun cihazı seçmek, klinik uygulamada önemli bir husustur. Bu konuyla ilgili çözüm önerilerine yönelik yaklaşımlar uygulamaya konulmalıdır. Gerçek hayatta inhaler tedavilere uyum oranının düşük ve inhaler teknik hata oranlarının hâlâ yüksek olduğu aşikârdır. İyileştirmek için girişimlerde bulunulmalıdır. Ancak daha alınacak uzun bir yol olduğu da açıktır.

Anahtar Kelimeler: Astım; inhalasyon tedavisi; tedavi uyumu
ABSTRACT
With the beginning of the use of inhaler therapy in the treatment of respiratory diseases, problems related to this form of treatment have also begun to emerge. Treatment non-compliance is a central issue in the quality and economics of drug treatments. In asthma patients, poor medication adherence is associated with inability to control the disease, frequent exacerbations, and increased mortality. It is known that treatment non-adherence in asthma patients is higher than many other chronic diseases. This is likely due to the perceived complexity of inhaler administration and a possible lack of confidence in this route of administration. Correct technique in inhaler drug use is another factor as important as treatment compliance for the effectiveness of the treatment. There is a very clear correlation between the wrong inhaler technique and poor disease control, increased exacerbations and increased disease costs. Despite the advances in inhaler treatments, the errors detected in inhaler technique are still undesirably high. Therefore, choosing the most appropriate device to meet individual patient needs is an important consideration in clinical practice. Necessary measures regarding this issue should be implemented as soon as possible. It is a fact that in real life, the rate of adherence with inhaler therapies is low and the inhaler technical error rates are still high. Attempts should be made to improve it. However, it is clear that there is still a long way to go.

Keywords: Asthma; inhalation therapy; medication adherence
REFERENCES:
 1. Global Initiative for Asthma [İnternet]. Copyright ©2021 [Erişim tarihi: 25 Ağustos 2020]. Erişim linki: [Link] 
 2. Belleudi V, Di Martino M, Cascini S, Kirchmayer U, Pistelli R, Formoso G, et al. OUTPUL Study Group. The impact of adherence to inhaled drugs on 5-year survival in COPD patients: A time dependent approach. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;25(11):1295-304. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Smith IJ, Bell J, Bowman N, Everard M, Stein S, Weers JG. Inhaler devices: What remains to be done? J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2010;23 Suppl 2:S25-37. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Mäkelä MJ, Backer V, Hedegaard M, Larsson K. Adherence to inhaled therapies, health outcomes and costs in patients with asthma and COPD. Respir Med. 2013;107(10):1481-90. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Dekhuijzen R, Lavorini F, Usmani OS, van Boven JFM. Addressing the impact and unmet needs of nonadherence in asthma and chronic obstructive pulmonary disease: Where do we go from here? J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(3):785-93. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Çelebi Sözener Z, Çiftci F, Aydın Ö, Mungan D. Astımda sistemik komorbiditeler: Kontrol, ağırlık ve fenotip ile ilişkisi [Relation of systemic comorbidities in asthma with disease: Control, severity and phenotype]. Tuberk Toraks. 2018;66(4):288-96. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Mısırlıgil Z, Çımrın A, Günen H, Özlü T, Çilli A, Akyıldız L, et al. Real life profile of asthma and chronic obstructive pulmonary disease patients in Turkey. Tuberk Toraks. 2017;65(3): 169-179. English. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Stein SW, Thiel CG. The history of therapeutic aerosols: A chronological review. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2017;30(1):20-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Usmani OS. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Ther Clin Risk Manag. 2019;15:461-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Solunum Yolu Hastalıklarında Kullanılan İnhaler Tedavilerin Maliyetlerinin Değerlendiril mesi:1998-2015 Dönemi, Sağlık Bakanlığı, 1066, Ankara: 2016. [Link] 
 11. Sanchis J, Gich I, Pedersen S; Aerosol Drug Management Improvement Team (ADMIT). Systematic review of errors in inhaler use: Has patient technique improved over time? Chest. 2016;150(2): 394-406. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Accordini S, Corsico AG, Braggion M, Gerbase MW, Gislason D, Gulsvik A, et al. The cost of persistent asthma in Europe: an international population-based study in adults. Int Arch Allergy Immunol. 2013;160(1):93-101. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Melani AS, Bonavia M, Cilenti V, Cinti C, Lodi M, Martucci P, et al; Gruppo Educazionale Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Inhaler mishandling remains common in real life and is associated with reduced disease control. Respir Med. 2011;105(6):930-8. Erratum in: Respir Med. 2012;106(5):757. DelDonno, Mario [corrected to Del Donno, Mario]. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Murphy AC, Proeschal A, Brightling CE, Wardlaw AJ, Pavord I, Bradding P, et al. The relationship between clinical outcomes and medication adherence in difficult-to-control asthma. Thorax. 2012;67(8):751-3. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Engelkes M, Janssens HM, de Jongste JC, Sturkenboom MC, Verhamme KM. Medication adherence and the risk of severe asthma exacerbations: A systematic review. Eur Respir J. 2015;45(2):396-407. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Breekveldt-Postma NS, Koerselman J, Erkens JA, van der Molen T, Lammers JW, Herings RM; CAMERA Study GroupMembers listed in the Appendix. Treatment with inhaled corticosteroids in asthma is too often discontinued. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2008;17(4):411-22. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Rand CS, Wise RA. Measuring adherence to asthma medication regimens. Am J Respir Crit Care Med. 1994;149(2 Pt 2):S69-76; discussion S77-8. [Crossref]  [PubMed] 
 18. GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053): 1545-602. Erratum in: Lancet. 2017;389 (10064): e1. [PubMed]  [PMC] 
 19. GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1459-544. Erratum in: Lancet. 2017;389(10064):e1. [PubMed]  [PMC] 
 20. Rabe KF, Adachi M, Lai CK, Soriano JB, Vermeire PA, Weiss KB, et al. Worldwide severity and control of asthma in children and adults: The global asthma insights and reality surveys. J Allergy Clin Immunol. 2004;114(1):40-7. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Nathan RA, Thompson PJ, Price D, Fabbri LM, Salvi S, González-Díaz S, et al. Taking Aim at Asthma Around the World: Global Results of the Asthma Insight and Management Survey in the Asia-Pacific Region, Latin America, Europe, Canada, and the United States. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015;3(5):734-42.e5. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Price D, Harrow B, Small M, Pike J, Higgins V. Establishing the relationship of inhaler satisfaction, treatment adherence, and patient outcomes: A prospective, real-world, cross-sectional survey of US adult asthma patients and physicians. World Allergy Organ J. 2015; 8(1):26. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Godard P, Huas D, Sohier B, Pribil C, Boucot I. ER'Asthme, contrôle de l'asthme chez 16580 patients suivis en médecine générale [Asthma control in general practice: A cross-sectional survey of 16,580 patients]. Presse Med. 2005;34(19 Pt 1):1351-7. [Crossref] 
 24. Wilson SR, Strub P, Buist AS, Knowles SB, Lavori PW, Lapidus J, et al; Better Outcomes of Asthma Treatment (BOAT) Study Group. Shared treatment decision making improves adherence and outcomes in poorly controlled asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2010; 181(6):566-77. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Bender BG. Sorting out nonadherence and airway inflammation in treatment escalation for severe asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2019; 199(4):400-2. [Crossref]  [PubMed] 
 26. van Boven JF, Trappenburg JC, van der Molen T, Chavannes NH. Towards tailored and targeted adherence assessment to optimise asthma management. NPJ Prim Care Respir Med. 2015;25:15046. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Usmani OS, Lavorini F, Marshall J, Dunlop WCN, Heron L, Farrington E, et al. Critical inhaler errors in asthma and COPD: A systematic review of impact on health outcomes. Respir Res. 2018; 19(1):10. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Aksu F, Şahin AD, Şengezer T, Aksu K. Effect of training by a physician on dynamics of the use of inhaler devices to improve technique in patients with obstructive lung diseases. Allergy Asthma Proc. 2016;37(5):98-102. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Sulaiman I, Cushen B, Greene G, Seheult J, Seow D, Rawat F, et al. Objective assessment of adherence to inhalers by patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(10):1333-43. Erratum in: Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(10 ):1407. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Calışkaner AZ, Öztürk C, Ceylan E, Pekcan S, Yılmaz Ö, Öztürk S, et al. The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: The INTEDA-1 study. Tuberk Toraks. 2013;61(3):183-92. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Mes MA, Katzer CB, Chan AHY, Wileman V, Taylor SJC, Horne R. Pharmacists and medication adherence in asthma: A systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2018;52(2):1800485. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Nguyen TS, Nguyen TLH, Van Pham TT, Hua S, Ngo QC, Li SC. Pharmacists' training to improve inhaler technique of patients with COPD in Vietnam. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018;13:1 x863-72. [PubMed]  [PMC] 
 33. Apikoglu-Rabus S, Yesilyaprak G, Izzettin FV. Drug-related problems and pharmacist interventions in a cohort of patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2016;120:109-15. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com