Journal of Literature Pharmacy Sciences

Antibiyotik Direncinin Aşılması İçin Yeni Stratejiler ve İlaç Geliştirme Çalışmaları: Geleneksel Derleme
New Strategies and Drug Development Studies for Overcoming Antibiotic Resistance: A Traditional Review
Algül Dilara DOKUMACIa
aKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD, Kahramanmaraş, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2024;13(1):57-68
doi: 10.5336/pharmsci.2023-99880
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Antibiyotik direnci, en önemli antimikrobiyal ajanlarımızın işlevselliğini tehlikeye atan dünya çapında ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu derlemenin amacı, antibiyotik direncine karşı mücadele etmek amacıyla ilaç geliştirmeye yönelik mevcut teknik ve çabaların kapsamlı bir incelemesini sunmaktır. İlk bölümde antibiyotik direncinden sorumlu mekanizmalar ele alınmakta, genetik mutasyonların, yatay gen aktarımının ve antibiyotiklerin gereksiz ve aşırı kullanımının dirence yol açmadaki önemi vurgulanmaktadır. Bu mekanizmaların kapsamlı bir şekilde kavranması, etkili önlemler geliştirmek için esastır. Sonraki bölümde, dirençle mücadele için öncü metodolojiler ele alınmıştır. Bunlar, direnç gelişimini azaltmak için birden fazla antibiyotiğin eş zamanlı olarak uygulanmasını gerektiren kombine tedavileri içermektedir. Ek olarak, belirli bakteri türlerini hedef alan dar spektrumlu antibiyotiklerin kullanıma sunulması, yararlı mikrobiyota üzerindeki zararlı etkileri azaltma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca faj terapisi ve antimikrobiyal peptidlerden oluşan alternatif tedaviler de incelenmiştir. Faj terapisi bakteriyofajlar kullanarak belirli bakteri türlerini hedeflerken, antimikrobiyal peptidler yenilikçi ilaç geliştirme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, antibiyotik yönetim programlarının geliştirilmesi ve antibiyotik direnci modellerinin izlenmesi, mevcut antibiyotiklerin etkinliğini sürdürmek için çok önemlidir. Son bölümde, yenilikçi antibiyotik kategorilerinin analizi, önceden var olan ilaçların yeniden kullanımını ve ilaç keşfinde yapay zekânın kullanımı incelenmiştir. Yeni etki mekanizmalarına ve gelişmiş farmakokinetiğe sahip antibiyotiklerin geliştirilmesi, direncin önlenebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Antibiyotik direnci, küresel sağlık için önemli bir tehlike oluşturmaktadır ve bu krizin ele alınması çok yönlü bir strateji gerektirmektedir. Antibiyotik direncine karşı mücadele, yeni taktiklerin yanı sıra sürekli araştırma ve ilaç geliştirme çabalarını da gerektirmektedir. Burada sunulan kapsamlı derleme, mevcut araştırmaların kapsamlı bir incelemesini sunmakta ve bu kritik alanda gelecekteki çabalar için teşvik edici yolları tanımlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci; direnç mekanizmaları; dar spektrumlu antibiyotikler; ilaç geliştirme; kombinasyon tedavisi
ABSTRACT
Antibiotic resistance is a serious worldwide public health problem that compromises the functionality of our most important antimicrobial agents. The purpose of this review is to provide a comprehensive review of current techniques and efforts to develop drugs to combat antibiotic resistance. In the first part, the mechanisms responsible for antibiotic resistance are discussed, and the importance of genetic mutations, horizontal gene transfer, and unnecessary and excessive use of antibiotics in leading to resistance is emphasized. A thorough understanding of these mechanisms is essential for developing effective measures. In the next section, pioneering methodologies for combating resistance are discussed. These include combined therapies that require simultaneous administration of multiple antibiotics to reduce the development of resistance. In addition, the introduction of narrow-spectrum antibiotics that target specific types of bacteria has the potential to reduce the harmful effects on the beneficial microbiota. In addition, alternative therapies consisting of phage therapy and antimicrobial peptides were also examined. While phage therapy targets specific types of bacteria using bacteriophages, antimicrobial peptides have the potential to develop innovative drugs. Also, the development of antibiotic management programs and monitoring of antibiotic resistance patterns are crucial to maintaining the effectiveness of current antibiotics. In the final section, the analysis of innovative categories of antibiotics, the reuse of pre-existing drugs, and the use of artificial intelligence in drug discovery are examined. The development of antibiotics with novel mechanisms of action and improved pharmacokinetics is of great importance for the prevention of resistance. The fight against antibiotic resistance requires not only new tactics but also continuous research and drug development efforts. The comprehensive review presented here provides an in-depth examination of current research and identifies encouraging pathways for future endeavors in this critical field.

Keywords: Antibiotic resistance; resistance mechanisms; narrow-spectrum antibiotics; drug development; combination therapy
REFERENCES:
 1. Schneider YK. Bacterial natural product drug discovery for new antibiotics: strategies for tackling the problem of antibiotic resistance by efficient bioprospecting. Antibiotics (Basel). 2021;10(7):842. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Kostyanev T, Bonten MJ, O'Brien S, Steel H, Ross S, François B, et al. The Innovative Medicines Initiative's New Drugs for Bad Bugs programme: European public-private partnerships for the development of new strategies to tackle antibiotic resistance. J Antimicrob Chemother. 2016;71(2):290-5. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Ventola CL. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. P T. 2015;40(4):277-83. [PubMed]  [PMC] 
 4. Wright GD. Molecular mechanisms of antibiotic resistance. Chem Commun (Camb). 2011;47(14):4055-61. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Brown ED, Wright GD. Antibacterial drug discovery in the resistance era. Nature. 2016;529(7586):336-43. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Gradmann C. Re-Inventing infectious disease: antibiotic resistance and drug development at the bayer company 1945-80. Med Hist. 2016;60(2):155-80. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Sabtu N, Enoch DA, Brown NM. Antibiotic resistance: what, why, where, when and how? Br Med Bull. 2015;116:105-13. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Ventola CL. The antibiotic resistance crisis: part 2: management strategies and new agents. P T. 2015;40(5):344-52. [PubMed]  [PMC] 
 9. Wright GD. Something old, something new: revisiting natural products in antibiotic drug discovery. Can J Microbiol. 2014;60(3):147-54. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Silva A, Silva V, Igrejas G, Gaivão I, Aires A, Klibi N, et al. Valorization of winemaking by-products as a novel source of antibacterial properties: new strategies to fight antibiotic resistance. Molecules. 2021 ;26(8):2331. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Cassir N, Rolain JM, Brouqui P. A new strategy to fight antimicrobial resistance: the revival of old antibiotics. Front Microbiol. 2014;5:551. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Bhavnani SM, Krause KM, Ambrose PG. A broken antibiotic market: review of strategies to incentivize drug development. Open Forum Infect Dis. 2020;7(7):ofaa083. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Dickey SW, Cheung GYC, Otto M. Different drugs for bad bugs: antivirulence strategies in the age of antibiotic resistance. Nat Rev Drug Discov. 2017;16(7):457-71. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Burnham CD, Leeds J, Nordmann P, O'Grady J, Patel J. Diagnosing antimicrobial resistance. Nat Rev Microbiol. 2017;15(11):697-703. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Pokrovskaya V, Baasov T. Dual-acting hybrid antibiotics: a promising strategy to combat bacterial resistance. Expert Opin Drug Discov. 2010;5(9):883-902. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Silver LL, Bostian KA. Discovery and development of new antibiotics: the problem of antibiotic resistance. Antimicrob Agents Chemother. 1993;37(3):377-83. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Chopra I, Hesse L, O'Neill AJ. Exploiting current understanding of antibiotic action for discovery of new drugs. J Appl Microbiol. 2002;92 Suppl:4S-15S. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Luepke KH, Suda KJ, Boucher H, Russo RL, Bonney MW, Hunt TD, et al. Past, Present, and Future of Antibacterial Economics: Increasing Bacterial Resistance, Limited Antibiotic Pipeline, and Societal Implications. Pharmacotherapy. 2017;37(1):71-84. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Critchley IA, Karlowsky JA. Optimal use of antibiotic resistance surveillance systems. Clin Microbiol Infect. 2004;10(6):502-11. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Chellat MF, Raguž L, Riedl R. Targeting Antibiotic Resistance. Angew Chem Int Ed Engl. 2016;55(23):6600-26. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Riduan SN, Armugama A, Zhang Y. Antibiotic resistance mitigation: the development of alternative general strategies. J Mater Chem B. 2020;8(30):6317-21. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Wright GD. Q&A: Antibiotic resistance: where does it come from and what can we do about it? BMC Biol. 2010;8:123. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Marston HD, Dixon DM, Knisely JM, Palmore TN, Fauci AS. Antimicrobial Resistance. JAMA. 2016;316(11):1193-204. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Chinemerem Nwobodo D, Ugwu MC, Oliseloke Anie C, Al-Ouqaili MTS, Chinedu Ikem J, Victor Chigozie U, et al. Antibiotic resistance: The challenges and some emerging strategies for tackling a global menace. J Clin Lab Anal. 2022;36(9):e24655. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. El-Halfawy OM, Valvano MA. Non-genetic mechanisms communicating antibiotic resistance: rethinking strategies for antimicrobial drug design. Expert Opin Drug Discov. 2012;7(10):923-33. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Simpkin VL, Renwick MJ, Kelly R, Mossialos E. Incentivising innovation in antibiotic drug discovery and development: progress, challenges and next steps. J Antibiot (Tokyo). 2017;70(12):1087-96. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Wright GD, Sutherland AD. New strategies for combating multidrug-resistant bacteria. Trends Mol Med. 2007;13(6):260-7. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Bhattarai K, Bastola R, Baral B. Antibiotic drug discovery: challenges and perspectives in the light of emerging antibiotic resistance. Adv Genet. 2020;105:229-92. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Ochi K, Hosaka T. New strategies for drug discovery: activation of silent or weakly expressed microbial gene clusters. Appl Microbiol Biotechnol. 2013;97(1):87-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Lee CR, Cho IH, Jeong BC, Lee SH. Strategies to minimize antibiotic resistance. Int J Environ Res Public Health. 2013;10(9):4274-305. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Lobanovska M, Pilla G. Penicillin's discovery and antibiotic resistance: lessons for the future? Yale J Biol Med. 2017;90(1):135-45. [PubMed]  [PMC] 
 32. Fischbach MA. Combination therapies for combating antimicrobial resistance. Curr Opin Microbiol. 2011;14(5):519-23. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Duarte AC, Rodrigues S, Afonso A, Nogueira A, Coutinho P. Antibiotic resistance in the drinking water: old and new strategies to remove antibiotics, resistant bacteria, and resistance genes. Pharmaceuticals (Basel). 2022;15(4):393. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Larson E. Community factors in the development of antibiotic resistance. Annu Rev Public Health. 2007;28:435-47. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Wohlleben W, Mast Y, Stegmann E, Ziemert N. Antibiotic drug discovery. Microb Biotechnol. 2016;9(5):541-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 36. Harbarth S, Theuretzbacher U, Hackett J; DRIVE-AB consortium. Antibiotic research and development: business as usual? J Antimicrob Chemother. 2015;70(6):1604-7. [PubMed] 
 37. Cassell GH, Mekalanos J. Development of antimicrobial agents in the era of new and reemerging infectious diseases and increasing antibiotic resistance. JAMA. 2001;285(5):601-5. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Cheng G, Dai M, Ahmed S, Hao H, Wang X, Yuan Z. Antimicrobial Drugs in Fighting against Antimicrobial Resistance. Front Microbiol. 2016;7:470. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. English BK, Gaur AH. The use and abuse of antibiotics and the development of antibiotic resistance. Adv Exp Med Biol. 2010;659:73-82. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com